Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN - Thứ tư

T.Tư
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đồng Nai
5K4
52
084
5043
1175
6419
9112
61317
03332
87298
25762
81982
01911
14487
78068
88699
57987
85772
459317
Cần Thơ
K4T5
21
619
1912
2794
4534
7457
97019
85835
49598
87388
80406
08930
34851
84554
36477
34496
85428
238481
Sóc Trăng
K4T5
15
998
5143
8775
6125
1865
88029
28858
91353
92090
39292
81742
05712
57269
85192
60997
74053
004582
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Tư
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đồng Nai
5K3
34
615
7075
7565
7456
7941
66151
85862
36747
56566
35652
74265
56857
88214
47994
34278
08812
782638
Cần Thơ
K3T5
34
843
1671
4148
4586
4633
55357
51582
14877
31443
10262
38856
60677
32318
12353
68088
22520
253231
Sóc Trăng
K3T5
21
251
8719
4563
3888
9342
87824
53912
44425
77022
52341
00376
81289
07952
97585
99979
78805
199323
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

09
11
15
28
33
44
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 73 10 Triệu
Giải nhì 4 số 2,689 300.000đ
Giải ba 3 số 41,076 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

T.Tư
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đồng Nai
5K2
13
419
7213
8571
9616
9629
28228
96325
77205
05621
90607
02956
21886
49204
92316
91866
35001
005021
Cần Thơ
K2T5
47
001
7808
2201
5746
7713
70686
17294
08140
73338
17639
98994
06013
57732
62308
71276
57715
128993
Sóc Trăng
K2T5
44
290
7340
4538
9469
7611
85622
93560
58810
17744
20087
03472
30674
71183
54497
69168
23768
383219
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

02
06
13
20
28
44
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 42 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,593 300.000đ
Giải ba 3 số 27,413 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

T.Tư
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đồng Nai
5K1
96
690
4689
9706
5564
8030
32934
19694
02918
81838
43383
95784
92145
48728
85516
08871
25357
798468
Cần Thơ
K1T5
29
371
1292
5712
0366
4625
49790
93529
05489
04113
14695
91978
54142
69230
56735
28942
33671
195447
Sóc Trăng
K1T5
00
144
2399
3113
7705
2942
07490
84765
48066
63918
02173
56328
35627
85496
17439
80566
43375
803670
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

07
08
09
13
15
27
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 26 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,593 300.000đ
Giải ba 3 số 25,476 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

T.Tư
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đồng Nai
4K4
91
446
1435
7618
6820
3723
11841
13340
90860
04084
69167
12483
13737
64430
51112
93693
49571
136789
Cần Thơ
K4T4
62
777
2203
8149
7376
7774
97528
09425
73925
69603
73352
48298
48351
44954
12155
74285
67806
788867
Sóc Trăng
K4T4
79
123
9805
9518
3339
7609
57459
51139
43392
20024
09048
20707
14189
38607
47940
46628
27166
173140
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

18
23
28
29
39
44
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 20 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,151 300.000đ
Giải ba 3 số 17,973 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

T.Tư
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đồng Nai
4K3
42
440
7108
7658
2370
2703
02235
52707
13315
49879
65157
08154
43705
57317
97560
14788
36682
733045
Cần Thơ
K3T4
09
721
9747
0125
0885
6687
60836
07027
48279
15248
98289
18856
99553
62078
83670
81298
96769
605950
Sóc Trăng
K3T4
44
531
1354
6345
1549
2942
25383
61773
28908
59736
74977
58088
08628
92772
37226
81798
43819
648615
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

01
04
07
09
34
37
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 10 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,009 300.000đ
Giải ba 3 số 16,636 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

T.Tư
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đồng Nai
4K2
68
657
1717
1200
4271
2642
44308
60784
51746
68610
22838
07019
46180
05644
45264
30929
77043
106508
Cần Thơ
K2T4
72
066
7394
8241
4500
1472
85830
74070
42828
55308
31277
88729
06138
97369
80176
36697
58003
921881
Sóc Trăng
K2T4
77
826
4924
7575
3437
6874
32823
46283
92457
74191
02757
36725
26355
85655
71140
55089
67297
693423
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

10
27
37
40
42
43
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 18 10 Triệu
Giải nhì 4 số 841 300.000đ
Giải ba 3 số 14,209 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

04
07
27
28
32
43
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 1 ≈ 73,08 tỷ
Giải nhất 5 số 55 10 Triệu
Giải nhì 4 số 2,255 300.000đ
Giải ba 3 số 37,366 30.000đ
Jackpot sắp tới: 12.000.000.000 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott