Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN - Thứ ba

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K47T11
33
088
6689
0123
9561
8598
92533
97803
87925
99484
86261
23856
87921
65304
90869
48830
86000
447463
Vũng Tàu
11D
10
001
0384
4592
1720
9297
50640
49608
57248
27807
73211
45254
93071
46384
30205
29846
95485
390846
Bạc Liêu
T11K4
31
818
4777
3086
8394
3704
95235
89252
58029
07266
04871
01435
84493
66408
22826
04233
22376
898698
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K46T11
04
694
9097
5254
5775
2903
63482
99352
26714
43927
76512
15900
35622
96940
65730
73575
80778
308227
Vũng Tàu
11C
66
187
5026
2306
5349
8982
85433
00837
76424
39617
18628
17750
87356
44713
40842
97130
35492
897810
Bạc Liêu
T11K3
80
435
6532
6937
9607
2422
00999
53963
00717
97876
00938
50303
98428
58791
26370
11905
92550
732262
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000506
04
07
19
20
22
53
23
Giá Trị Jackpot 1
46,305,971,850đ

Giá Trị Jackpot 2
3,932,951,250đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 46,305,971,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,932,951,250đ
Giải nhất 5 số 14 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 705 500,000đ
Giải ba 3 số 14,055 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K45T11
30
838
1688
3958
1780
0014
84337
94942
27075
99902
34906
98698
08350
45645
33795
20344
80271
406873
Vũng Tàu
11B
13
347
4385
8213
8462
8187
76306
36895
73044
97296
87946
51352
26528
57787
58937
92164
02999
928851
Bạc Liêu
T11K2
87
433
5861
8533
4770
4703
61788
37555
99541
35898
45587
62222
17208
48530
53235
99751
86911
387093
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000503
06
17
27
34
36
51
48
Giá Trị Jackpot 1
41,486,427,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,397,446,300đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 41,486,427,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,397,446,300đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 520 500,000đ
Giải ba 3 số 11,110 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K44T11
74
578
7461
7137
0837
4875
08669
00672
05698
45353
14461
26769
21464
45577
88787
67653
67255
783577
Vũng Tàu
11A
40
166
5764
4561
0475
9320
31841
54051
65059
34860
58921
63623
16764
41598
61869
59815
31835
843778
Bạc Liêu
T11K1
84
421
1066
3747
9650
6407
86918
98767
25912
77600
32334
97743
81608
55568
84384
40517
35440
865814
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000500
02
05
19
39
48
53
06
Giá Trị Jackpot 1
36,119,658,000đ

Giá Trị Jackpot 2
3,967,142,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 36,119,658,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,967,142,900đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 500 500,000đ
Giải ba 3 số 10,395 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K43T10
66
376
2759
6640
1256
6714
91868
77328
47324
48575
64344
65855
60580
43534
78514
48471
90463
975340
Vũng Tàu
10D
01
476
0848
8993
6380
3055
37991
37196
35897
68896
59566
16282
98932
90934
40598
32626
78137
016853
Bạc Liêu
T10K4
45
741
8023
5624
6676
3719
02969
57521
14640
24458
95740
48999
49783
79449
30288
64829
57874
928537
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000497
02
22
27
46
48
52
23
Giá Trị Jackpot 1
31,591,665,750đ

Giá Trị Jackpot 2
3,464,032,650đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,591,665,750đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,464,032,650đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 411 500,000đ
Giải ba 3 số 8,315 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K42T10
30
583
7043
3948
9802
3685
41352
50011
11799
98714
51111
31722
52303
23292
07383
99612
55081
736025
Vũng Tàu
10C
08
548
8516
7642
2406
3587
43635
91543
70866
77171
89198
10584
48464
02260
27411
93229
61293
439138
Bạc Liêu
T10K3
90
135
6351
1958
3829
3620
49331
21564
31470
43822
18877
11938
52798
46372
92736
56261
52776
685108
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000494
03
31
33
36
38
39
08
Giá Trị Jackpot 1
49,181,031,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,589,227,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 49,181,031,300đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,589,227,950đ
Giải nhất 5 số 16 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 645 500,000đ
Giải ba 3 số 12,483 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K41T10
46
222
1442
6421
8449
4755
23979
43769
84641
83096
53817
04432
03392
60979
87341
54830
49078
770382
Vũng Tàu
10B
07
842
3432
0361
5135
8266
11665
37048
42342
16625
00681
03734
51024
92555
33564
33113
20070
024725
Bạc Liêu
T10K2
50
766
9187
4858
9072
7737
50134
90628
11769
72913
39830
59054
89050
02899
67441
81935
27712
588694
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000491
08
33
38
47
49
54
31
Giá Trị Jackpot 1
43,877,979,750đ

Giá Trị Jackpot 2
3,736,653,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 43,877,979,750đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,736,653,450đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 468 500,000đ
Giải ba 3 số 11,502 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000488
12
19
28
29
52
53
20
Giá Trị Jackpot 1
38,731,559,700đ

Giá Trị Jackpot 2
3,164,829,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38,731,559,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,164,829,000đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 599 500,000đ
Giải ba 3 số 11,511 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott