Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN - Thứ ba

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K04T01
40
980
1438
1790
2135
7863
95787
85813
83952
60753
10150
31917
61930
08989
24510
68746
19888
831255
Vũng Tàu
1D
75
860
2172
2192
5865
3128
51519
31563
75937
91419
35746
61849
04195
53530
59288
56839
50420
790795
Bạc Liêu
T1-K4
71
977
1769
1374
4077
6487
91661
13194
48498
35138
27037
64713
42772
97224
97921
40848
42081
368280
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K03T01
85
566
0232
8908
3577
3530
45416
81818
66990
44330
63109
70247
54414
10925
59433
06292
69119
893450
Vũng Tàu
1C
83
213
4613
3754
7479
6487
01806
10709
71620
97551
97295
39141
02265
29637
94124
39555
90950
171253
Bạc Liêu
T1-K3
97
479
1348
4390
9999
8976
60367
10096
52374
59835
06330
45777
34537
89076
61180
59798
85446
364533
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000830
03
05
10
12
29
30
09
Giá Trị Jackpot 1
64,877,769,750đ

Giá Trị Jackpot 2
3,898,253,700đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 64,877,769,750đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,898,253,700đ
Giải nhất 5 số 21 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,342 500,000đ
Giải ba 3 số 24,714 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K02T01
27
387
9093
2536
7257
3097
66146
41939
99724
41577
15499
16073
64927
08277
16083
56422
64246
409362
Vũng Tàu
1B
48
626
5027
7968
9860
0376
93217
72750
60138
89205
28973
63780
77437
02246
43830
37138
59176
686404
Bạc Liêu
T1-K2
07
215
7434
0142
1830
6478
32600
94798
01886
81402
18490
59247
02387
50121
66796
76707
27884
978673
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000828
01
09
20
36
44
50
40
Giá Trị Jackpot 1
59,818,408,950đ

Giá Trị Jackpot 2
3,336,102,500đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 59,818,408,950đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,336,102,500đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 866 500,000đ
Giải ba 3 số 18,669 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K01T01
08
422
7063
3412
8728
9619
39124
55536
60411
60907
83225
04163
56326
04044
72042
40483
05222
144979
Vũng Tàu
1A
93
108
1826
9908
2235
6489
85641
55685
77578
03739
01920
74957
64331
53875
78573
47240
33388
045594
Bạc Liêu
T1-K1
41
180
2482
3860
2674
9985
20214
43073
89851
58910
32376
11950
02388
28564
93789
49082
37749
558222
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000825
05
12
14
19
46
51
36
Giá Trị Jackpot 1
51,992,583,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,490,141,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 51,992,583,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,490,141,200đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 733 500,000đ
Giải ba 3 số 16,298 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K52T12
55
006
5881
5421
0785
9573
58717
60388
84404
75203
79390
50035
58504
43380
74731
10955
84388
505483
Vũng Tàu
12D
79
894
3074
0470
6500
5577
60149
70425
20210
11822
78795
96756
97184
19529
05841
87381
15789
422978
Bạc Liêu
T12-K4
42
755
8632
9975
8472
9205
68231
42531
28767
72661
27868
82769
50527
05002
59996
53255
69377
114282
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000822
09
13
24
43
47
48
18
Giá Trị Jackpot 1
45,442,629,750đ

Giá Trị Jackpot 2
3,250,145,750đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 45,442,629,750đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,250,145,750đ
Giải nhất 5 số 15 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 720 500,000đ
Giải ba 3 số 15,390 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K51T12
24
019
3117
5077
6851
7154
03930
37795
18709
99945
69559
19171
97196
56597
70773
98831
65478
980345
Vũng Tàu
12C
28
012
5705
1397
1731
5139
56325
07288
55741
56866
04063
79669
80819
42785
08306
17161
26717
310867
Bạc Liêu
T12K3
85
105
7494
3702
8263
7050
95783
88028
29213
18210
32449
68618
87734
03875
28125
01840
72529
318292
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000819
11
12
13
14
23
55
27
Giá Trị Jackpot 1
38,626,793,850đ

Giá Trị Jackpot 2
3,708,750,800đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38,626,793,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,708,750,800đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 692 500,000đ
Giải ba 3 số 15,663 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K50T12
55
298
1138
0597
3507
7018
38963
04251
57761
84330
59399
43329
26329
18216
05174
70734
09464
636972
Vũng Tàu
12B
64
625
2729
2452
8663
2051
23838
08618
50928
40687
15130
09295
42198
61766
21872
24343
17414
851446
Bạc Liêu
T12K2
25
294
9292
3063
2961
2019
73104
70024
20261
99776
60497
57562
25221
20216
15576
76447
98096
777143
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000816
02
06
09
20
31
35
42
Giá Trị Jackpot 1
32,248,036,650đ

Giá Trị Jackpot 2
5,524,310,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 32,248,036,650đ
Jackpot 2 5 số + power 1 5,524,310,950đ
Giải nhất 5 số 7 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 744 500,000đ
Giải ba 3 số 15,627 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000813
10
22
31
37
41
52
20
Giá Trị Jackpot 1
146,920,318,050đ

Giá Trị Jackpot 2
5,273,814,700đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 146,920,318,050đ
Jackpot 2 5 số + power 1 5,273,814,700đ
Giải nhất 5 số 15 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,572 500,000đ
Giải ba 3 số 37,574 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott