Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN - Thứ ba

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K40T10
44
640
9733
8180
8744
0716
47129
59369
41951
45420
71089
19502
21012
89816
27781
01383
71181
031740
Vũng Tàu
10A
16
552
0218
4399
8718
7147
15123
18003
62525
61154
49840
96487
13194
60099
19272
06385
90595
260723
Bạc Liêu
T10-K1
59
013
2691
0368
0265
6887
38626
00429
61716
76160
94930
73226
29165
73146
71633
41666
51217
718393
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K39T09
08
164
8080
4250
4974
7199
75838
95497
98677
18460
58159
73227
31281
05704
15153
56204
39198
041409
Vũng Tàu
9D
55
381
7702
3848
4207
7767
28276
49467
04615
59270
51526
54515
40489
47400
92008
33963
78207
949449
Bạc Liêu
T9-K4
67
375
0328
9282
0148
2534
69458
38927
19578
03197
76339
43274
07530
69540
18668
23316
88348
430950
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000783
05
11
12
22
43
45
42
Giá Trị Jackpot 1
31,658,106,000đ

Giá Trị Jackpot 2
3,988,800,750đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,658,106,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,988,800,750đ
Giải nhất 5 số 13 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 743 500,000đ
Giải ba 3 số 14,479 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K38T09
79
199
4362
3664
6479
4237
51930
26005
70605
82874
10420
10971
39039
72872
68921
08187
16629
308925
Vũng Tàu
9C
86
091
3731
7835
2639
2992
21320
23033
75106
31773
23378
46203
41655
24251
80141
66182
97255
108232
Bạc Liêu
T9-K3
06
829
5005
6235
8589
7338
83647
57238
22626
76002
36737
48572
54694
22044
49759
47956
14088
649428
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000780
11
13
23
27
37
43
34
Giá Trị Jackpot 1
33,257,062,650đ

Giá Trị Jackpot 2
3,361,895,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33,257,062,650đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,361,895,850đ
Giải nhất 5 số 21 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 784 500,000đ
Giải ba 3 số 14,439 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K37T09
46
182
8453
0155
9010
9704
08311
35790
94675
50570
87180
56620
35244
91216
56796
51054
49838
079825
Vũng Tàu
9B
76
216
3388
7346
2811
2714
35988
88942
29497
02797
59960
64700
19952
76362
75087
95876
94561
738960
Bạc Liêu
T9-K2
24
152
3487
4040
2519
3995
90871
66667
62708
72187
10867
41782
94116
87961
15471
54002
85864
545233
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000777
08
27
32
43
53
54
45
Giá Trị Jackpot 1
91,614,070,200đ

Giá Trị Jackpot 2
4,608,292,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 91,614,070,200đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,608,292,950đ
Giải nhất 5 số 13 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,102 500,000đ
Giải ba 3 số 23,530 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K36T09
28
881
0575
8007
8655
4836
08125
00722
84234
76339
66112
02957
37382
57722
81414
45809
74778
279226
Vũng Tàu
9A
25
761
0736
6934
6407
2366
05201
45092
88811
57484
22536
06144
56773
72010
13426
91174
28730
365720
Bạc Liêu
T9-K1
45
860
4394
1737
3072
9269
48118
16707
38366
88475
66702
25297
72747
87952
03691
03064
26539
059830
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000774
09
10
21
40
41
48
54
Giá Trị Jackpot 1
80,468,982,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,369,949,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 80,468,982,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,369,949,850đ
Giải nhất 5 số 23 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 995 500,000đ
Giải ba 3 số 22,559 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K35T08
94
113
8421
4586
3842
1843
56624
34011
37039
78093
94609
05782
36091
45247
44226
59034
96037
174201
Vũng Tàu
8E
75
737
3653
8256
7618
9516
21592
31816
83051
79550
88325
23489
72573
40046
62324
75065
02262
522118
Bạc Liêu
T8-K5
04
794
4919
1775
9642
1639
53525
67948
47005
72768
21380
74236
85185
30209
12414
05626
17540
731415
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000771
01
05
27
43
52
54
15
Giá Trị Jackpot 1
72,622,537,050đ

Giá Trị Jackpot 2
5,233,117,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 72,622,537,050đ
Jackpot 2 5 số + power 0 5,233,117,950đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 850 500,000đ
Giải ba 3 số 19,240 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K34T08
40
966
3552
1187
6186
4954
08038
51340
70721
00867
39542
38788
05739
73267
36781
59316
26465
750386
Vũng Tàu
8D
35
924
4877
0754
2811
3465
61832
27936
64503
84577
60354
92941
04461
17179
08207
56683
72169
545004
Bạc Liêu
T8-K4
24
120
6034
8341
8868
9047
34408
62056
58152
55000
84933
26890
39191
40585
20219
85130
43508
473845
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000768
02
13
19
29
30
32
16
Giá Trị Jackpot 1
63,748,396,650đ

Giá Trị Jackpot 2
4,247,102,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 63,748,396,650đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,247,102,350đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 776 500,000đ
Giải ba 3 số 19,671 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000765
13
21
31
41
44
45
27
Giá Trị Jackpot 1
55,279,408,350đ

Giá Trị Jackpot 2
3,306,103,650đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 55,279,408,350đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,306,103,650đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 739 500,000đ
Giải ba 3 số 15,517 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott