Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN - Thứ ba

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K21T05
26
125
3494
6213
7298
0239
06225
98971
35488
10955
88843
37028
85654
98183
47702
75211
37248
683176
Vũng Tàu
5D
35
101
3651
3549
1395
1519
30693
70902
41880
27375
74628
79476
24561
69423
34502
86219
01893
479247
Bạc Liêu
T5-K4
16
777
1152
7294
9338
8090
53967
66097
52581
59588
06008
37415
12029
42929
41088
51664
43679
684451
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K20T05
40
307
9451
9675
8014
2295
80518
36275
80171
49448
42426
67794
15790
93726
47504
57433
81084
986133
Vũng Tàu
5C
05
942
5487
1618
7955
4287
65083
05207
58704
22280
61052
02847
08526
04497
07866
20407
91451
013467
Bạc Liêu
T5-K3
74
046
2667
9984
2163
7821
12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695
94249
81251
61440
96768
723666
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000726
18
31
32
46
50
52
28
Giá Trị Jackpot 1
57,772,834,500đ

Giá Trị Jackpot 2
4,059,468,800đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 57,772,834,500đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,059,468,800đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 622 500,000đ
Giải ba 3 số 14,714 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K19T05
64
143
0440
4783
8142
4805
59375
43234
31746
13302
03806
11721
47727
26917
86234
86381
02531
531080
Vũng Tàu
5B
86
139
1916
3979
6295
2830
84396
91007
81149
52899
73128
26707
50957
10321
94505
31375
25844
288647
Bạc Liêu
T5-K2
39
425
0779
4281
9122
1099
05242
82950
92732
98635
75565
86149
19851
04728
43723
69090
45521
082306
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000723
11
17
25
29
45
48
53
Giá Trị Jackpot 1
50,454,523,200đ

Giá Trị Jackpot 2
3,246,323,100đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 50,454,523,200đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,246,323,100đ
Giải nhất 5 số 16 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 805 500,000đ
Giải ba 3 số 16,641 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K18T05
21
556
4773
9463
0333
8797
24091
90740
98096
76227
10383
31788
46105
99053
85912
47529
91518
360132
Vũng Tàu
5A
97
329
2101
2126
1658
6777
09092
18218
78308
48551
39354
09425
74664
16509
09891
48882
20540
155597
Bạc Liêu
T5-K1
13
991
4846
3667
8604
8406
80870
35159
15465
31705
78885
36110
40825
65543
87581
12128
08785
374593
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000720
12
18
41
43
47
51
10
Giá Trị Jackpot 1
43,368,051,000đ

Giá Trị Jackpot 2
4,106,168,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 43,368,051,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,106,168,050đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 518 500,000đ
Giải ba 3 số 12,730 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K17T04
00
254
0197
9713
1710
1744
61267
63989
53386
14566
88184
09064
03136
91852
87357
49551
31374
937164
Vũng Tàu
4D
34
113
4737
9558
9793
3277
92137
84174
34935
09119
36316
63182
90336
12246
62981
24745
51934
824918
Bạc Liêu
T4-K4
76
128
1897
3682
5176
3207
69986
78095
93017
76550
42174
03935
30473
64755
83040
74805
87709
665542
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000717
01
22
38
48
49
53
42
Giá Trị Jackpot 1
37,087,734,000đ

Giá Trị Jackpot 2
3,408,355,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 37,087,734,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,408,355,050đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 492 500,000đ
Giải ba 3 số 10,482 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K16T04
20
265
0125
0164
4126
9308
93919
63089
62803
58344
70540
15914
93098
01203
96810
38973
30554
991992
Vũng Tàu
4C
89
621
6152
7784
4339
0237
75140
51116
40796
79491
59495
99102
80789
32113
91489
59754
99388
282701
Bạc Liêu
T4-K3
74
346
2305
2381
8030
0440
74551
69032
85757
99584
24268
96853
61627
48830
33521
74324
94419
967126
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000714
14
22
24
25
43
49
17
Giá Trị Jackpot 1
31,953,142,200đ

Giá Trị Jackpot 2
5,726,646,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,953,142,200đ
Jackpot 2 5 số + power 1 5,726,646,150đ
Giải nhất 5 số 5 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 409 500,000đ
Giải ba 3 số 10,232 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bến Tre
K15T04
50
324
8802
6757
6370
8162
46768
95960
97979
36592
55657
73070
54196
07806
15250
91067
94886
883562
Vũng Tàu
4B
91
915
3732
1388
9611
4592
96790
02405
45593
89646
70276
53852
03598
21196
07153
69513
31570
108549
Bạc Liêu
T4-K2
14
375
7907
0683
9379
9657
94620
48498
72898
06736
96902
65011
28699
40011
82986
16441
41248
511343
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000711
02
07
13
28
29
34
39
Giá Trị Jackpot 1
84,160,173,900đ

Giá Trị Jackpot 2
4,574,579,800đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 84,160,173,900đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,574,579,800đ
Giải nhất 5 số 15 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,089 500,000đ
Giải ba 3 số 22,844 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000708
11
18
20
22
25
40
05
Giá Trị Jackpot 1
75,356,765,400đ

Giá Trị Jackpot 2
3,596,423,300đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 75,356,765,400đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,596,423,300đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 921 500,000đ
Giải ba 3 số 19,411 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott