Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Giải BảyĐặc Biệt
Thứ hai, 25/01/202119,05,88,5500157
Chủ nhật, 24/01/202156,53,26,7445883
Thứ bảy, 23/01/202130,22,81,9657860
Thứ sáu, 22/01/202199,66,79,8609264
Thứ năm, 21/01/202178,07,44,6621331
Thứ tư, 20/01/202168,37,41,9160545
Thứ ba, 19/01/202167,96,55,5223677
Thứ hai, 18/01/202159,13,69,2392549
Chủ nhật, 17/01/202143,98,97,8755095
Thứ bảy, 16/01/202115,76,85,7112046
Thứ sáu, 15/01/202113,33,47,5868285
Thứ năm, 14/01/202160,04,10,9551338
Thứ tư, 13/01/202113,35,71,9902769
Thứ ba, 12/01/202192,77,82,5616592
Thứ hai, 11/01/202141,07,60,3505507
Chủ nhật, 10/01/202154,95,68,2948146
Thứ bảy, 09/01/202154,40,02,1782064
Thứ sáu, 08/01/202130,00,77,6100726
Thứ năm, 07/01/202162,93,15,3409854
Thứ tư, 06/01/202112,08,46,3290402
Thứ ba, 05/01/202109,24,70,8319376
Thứ hai, 04/01/202139,14,63,7142988
Chủ nhật, 03/01/202116,59,91,2543132
Thứ bảy, 02/01/202168,19,29,1220681
Thứ sáu, 01/01/202181,14,08,1178885
Thứ năm, 31/12/202011,08,00,6942050
Thứ tư, 30/12/202012,77,35,8657905
Thứ ba, 29/12/202045,06,39,1763111
Thứ hai, 28/12/202070,06,44,8407690
Chủ nhật, 27/12/202031,33,58,1985971