Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Giải BảyĐặc Biệt
Thứ bảy, 31/07/202127,66,82,9662914
Thứ sáu, 30/07/202172,86,43,8294715
Thứ năm, 29/07/202191,50,79,6910326
Thứ tư, 28/07/202162,82,42,3150098
Thứ ba, 27/07/202192,96,02,0752371
Thứ hai, 26/07/202136,12,76,7840891
Chủ nhật, 25/07/202103,98,25,1982380
Thứ bảy, 24/07/202192,22,19,6077196
Thứ sáu, 23/07/202129,84,34,3046724
Thứ năm, 22/07/202113,71,97,1423166
Thứ tư, 21/07/202193,11,68,1847188
Thứ ba, 20/07/202145,55,81,7323036
Thứ hai, 19/07/202169,42,11,0147133
Chủ nhật, 18/07/202164,08,83,0232872
Thứ bảy, 17/07/202190,99,10,1905779
Thứ sáu, 16/07/202196,87,94,6637782
Thứ năm, 15/07/202105,80,23,0370957
Thứ tư, 14/07/202131,29,47,9198653
Thứ ba, 13/07/202195,89,75,6341507
Thứ hai, 12/07/202137,53,44,7348323
Chủ nhật, 11/07/202183,62,33,4938294
Thứ bảy, 10/07/202123,75,95,6253594
Thứ sáu, 09/07/202175,05,97,9970060
Thứ năm, 08/07/202128,50,94,0710346
Thứ tư, 07/07/202157,27,74,4961289
Thứ ba, 06/07/202108,10,28,5646868
Thứ hai, 05/07/202184,89,26,8891701
Chủ nhật, 04/07/202131,43,84,1796477
Thứ bảy, 03/07/202148,69,44,4902942
Thứ sáu, 02/07/202199,88,36,5987781