Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN - Chủ nhật

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tiền Giang
TG-D5
82
497
5152
3075
9573
4705
13195
19840
58854
06985
90936
04846
75946
12975
62157
35479
47338
230897
Kiên Giang
5K4
86
308
1178
7155
9156
2825
77143
71458
42458
22137
12456
32273
14888
47970
68530
65910
35048
077788
Đà Lạt
ĐL-5K4
94
604
5600
0254
3631
3287
75086
41713
60326
93852
13474
53684
12231
58184
14911
30252
20604
716889
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tiền Giang
TG-C5
30
173
9968
3276
0155
9868
43099
81772
13619
55686
08237
40341
06071
88656
72151
93334
42329
532952
Kiên Giang
5K3
58
592
1624
7910
9824
2892
01440
25461
67457
27314
47856
77855
23230
15107
05250
50054
40813
164268
Đà Lạt
ĐL-5K3
61
666
8581
5910
2723
7195
25876
06100
15620
78170
83376
09874
52100
73956
24239
85826
89533
504732
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

06
13
19
20
37
44
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 22 10 Triệu
Giải nhì 4 số 921 300.000đ
Giải ba 3 số 14,312 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tiền Giang
TG-B5
65
115
2425
8448
3632
0843
15186
08239
37861
12371
56864
58591
47515
40094
37476
84721
03758
275671
Kiên Giang
5K2
78
487
1976
8206
3100
2347
78568
05028
21735
84727
87934
34646
53483
10078
18967
37150
32242
381832
Đà Lạt
ĐL-5K2
32
862
4394
8514
9447
8697
65116
64865
98609
56475
17031
56300
83216
49841
29363
57701
43715
976255
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

08
10
17
19
24
41
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 33 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,828 300.000đ
Giải ba 3 số 31,645 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tiền Giang
TG-A5
41
430
4852
3231
4270
8102
64584
86594
93276
91960
74338
93596
22084
07087
28582
99687
63937
637712
Kiên Giang
5K1
49
988
9893
5804
9407
8283
61560
99061
99212
04485
77089
98117
91609
89403
65945
96835
76555
405776
Đà Lạt
ĐL-5K1
26
925
7867
4256
6350
5898
66911
61481
84183
63379
36228
83936
45899
83018
00367
79096
95879
840440
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

07
08
13
37
42
44
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 18 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,347 300.000đ
Giải ba 3 số 23,862 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tiền Giang
TG-E4
21
741
6690
5557
3925
3580
66477
68702
63479
78947
10709
92512
04016
24980
29950
87382
82823
516125
Kiên Giang
4K5
63
643
3822
3038
4490
5066
05123
40772
68951
40971
25987
47248
10844
16071
63057
09543
05528
820158
Đà Lạt
ĐL-4K5
27
515
8460
9943
9233
9723
16192
68535
16416
72308
78191
51734
47827
44377
14655
04707
12131
617283
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

04
30
31
33
35
45
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 34,60 tỷ
Giải nhất 5 số 20 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,025 300.000đ
Giải ba 3 số 18,130 30.000đ
Jackpot sắp tới: 34.598.123.000 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tiền Giang
TG-D4
74
367
6133
2959
6790
1993
85793
99205
27669
32059
46998
94054
74953
10261
72639
37152
27278
945570
Kiên Giang
4K4
92
876
6588
9047
9899
1029
39583
58835
11554
96631
86128
10163
39149
72348
24223
66889
16966
038472
Đà Lạt
ĐL-4K4
54
036
9245
7933
8622
3024
52614
11886
41111
02513
69386
37058
88010
47264
35731
20929
03192
227371
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

07
09
23
24
33
36
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 29 10 Triệu
Giải nhì 4 số 943 300.000đ
Giải ba 3 số 16,992 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tiền Giang
TG-C4
28
905
5123
3820
7111
8419
92780
13704
14842
51297
76456
30579
53191
13933
89434
97765
66568
069536
Kiên Giang
4K3
02
727
0947
5734
8879
2011
08453
28837
93062
23717
04184
50770
43103
42770
79552
86496
44975
377984
Đà Lạt
ĐL-4K3
35
440
9579
9576
1121
7852
01472
74733
36506
31394
08479
13857
27672
64615
69451
87265
01057
645892
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

01
02
22
30
37
42
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 13 10 Triệu
Giải nhì 4 số 812 300.000đ
Giải ba 3 số 14,000 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

08
17
20
25
33
36
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 16 10 Triệu
Giải nhì 4 số 798 300.000đ
Giải ba 3 số 13,972 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott