Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN - Chủ nhật

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tiền Giang
TG-D5
77
255
6543
2990
1302
4415
39968
27569
90477
62807
45357
88927
43659
48839
24604
11628
74635
348702
Kiên Giang
5K4
13
405
4244
5418
7676
3811
54679
85137
51889
30072
22822
99861
46470
88302
80370
44601
12899
042104
Đà Lạt
ĐL-5K4
71
770
0127
1901
4983
8249
24271
35995
68453
39808
27488
51177
63751
87361
26516
10930
42292
250168
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tiền Giang
TG-C5
52
551
7756
2725
3723
6299
03682
18981
08973
19528
84252
59296
31592
91926
21862
40302
20601
303326
Kiên Giang
5K3
54
741
4257
9293
1093
7102
67340
06776
44849
73147
00375
85117
36077
98457
46656
42192
19873
797080
Đà Lạt
DL5K3
87
531
4829
8727
7685
9431
26231
24990
75388
75998
12440
92224
76854
91736
70964
67429
46306
143945
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

01
07
10
24
33
40
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 29 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,168 300.000đ
Giải ba 3 số 18,995 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tiền Giang
TG-B5
81
650
9695
8929
7607
6569
82552
58703
99045
60267
30697
47763
07704
18087
83943
90721
92366
014371
Kiên Giang
5K2
25
943
0601
1058
7636
5543
12570
33945
10073
82194
93994
64659
38974
89425
99702
94052
75833
221379
Đà Lạt
ĐL-5K2
70
434
3268
8864
5473
3210
19047
31728
39011
72689
91356
01205
14317
15799
71582
17822
65051
836464
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

05
20
21
31
34
37
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 19 10 Triệu
Giải nhì 4 số 984 300.000đ
Giải ba 3 số 17,246 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tiền Giang
TG-A5
66
878
9098
1540
5546
9086
72352
73311
59349
98940
47110
12863
77039
53587
74161
25841
59074
323025
Kiên Giang
5K1
85
798
3114
8605
0086
7343
33123
03004
95666
85168
61161
68859
51729
39445
51587
31021
06930
667024
Đà Lạt
ĐL-5K1
20
783
9533
3634
0356
6957
05142
30698
44783
35320
54402
14074
10596
26625
67161
13415
88757
453890
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

04
12
20
25
35
37
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 17 10 Triệu
Giải nhì 4 số 994 300.000đ
Giải ba 3 số 16,140 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tiền Giang
TG-D4
06
509
7648
1311
8742
4335
93564
29252
39061
89316
51100
26295
71582
76078
65913
81510
50150
497834
Kiên Giang
4K4
53
196
2795
0437
0929
3436
72028
72374
36158
99285
77167
56693
53253
68786
82462
18438
82625
389468
Đà Lạt
ĐL-4K4
30
279
2241
4327
3977
4593
08968
40304
07380
83882
03659
14529
72464
09367
38134
56056
34559
603362
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

08
21
26
35
37
42
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 18 10 Triệu
Giải nhì 4 số 791 300.000đ
Giải ba 3 số 12,766 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tiền Giang
TG-C4
72
581
0015
2523
3715
3115
13805
69647
99263
98255
55719
63148
37625
84141
59028
89183
69251
448904
Kiên Giang
4K3
66
909
2058
5064
3692
5583
12182
20456
99580
50537
91311
57396
69715
68139
35345
11102
63437
077175
Đà Lạt
DL4K3
07
106
9161
1561
1873
3847
17891
77521
98374
14047
65398
48660
23096
96915
65411
69649
82951
877760
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

09
12
23
30
32
40
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 21 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,274 300.000đ
Giải ba 3 số 21,604 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tiền Giang
TG-B4
40
978
8021
6761
9085
4037
37130
68634
34545
24945
24703
43760
94428
30598
13672
08200
11498
426756
Kiên Giang
4K2
87
880
2332
1538
1827
3354
51994
99907
78234
33420
89136
64840
76281
41407
02086
42964
66056
020845
Đà Lạt
ĐL-4K2
09
134
0701
4612
9295
4596
44067
67659
11035
53223
57742
58226
22693
98493
40228
93673
82913
277525
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

05
13
15
28
38
40
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 24 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,198 300.000đ
Giải ba 3 số 18,932 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

04
17
28
30
38
42
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 22 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,010 300.000đ
Giải ba 3 số 16,188 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott