Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

In bảng Kết Quả Xổ Số

In bảng Kết Quả Xổ Số

   
Chọn miền, chọn ngày, chọn loại bản in (4 bảng KQXS trên 1 tờ giấy A4, 6 bảng KQXS trên 1 tờ giấy A4 hoặc 1 bảng KQXS lớn) và bấm "In Vé Dò".

In vé dò Theo khoản thời gian

Miền :    
Từ Ngày: Đến Ngày:
Chọn miền, chọn từ ngày đến ngày cần in vé dò, chọn loại bản in (4 bảng KQXS trên 1 tờ giấy A4 hoặc 6 bảng KQXS trên 1 tờ giấy A4) và bấm "In Vé Dò".

In vé dò tùy chỉnh từng ngày / Miền

    Ngày:
    Ngày:
    Ngày:
    Ngày:
    Ngày:
    Ngày:
Chọn loại bản in (4 bảng KQXS trên 1 tờ giấy A4 hoặc 6 bảng KQXS trên 1 tờ giấy A4), chọn từng miền cần in vé dò, chọn ngày và bấm "In Vé Dò".