Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN - Thứ năm

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
1K4
41
208
1212
3016
4017
6680
86188
12387
68942
04462
51836
26734
24227
59784
40401
14308
18300
397242
An Giang
AG-1K4
65
195
8041
0050
3324
2051
63507
24390
22896
75956
23406
08014
35160
53291
23204
58948
00233
276935
Bình Thuận
1K4
67
178
7655
5089
8985
9472
91587
50047
01821
43657
78514
14023
80006
90854
95952
05187
86801
021982
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
1K3
03
065
3922
9894
7763
6283
08758
85511
77061
66156
39033
55638
83957
69177
73823
12051
64156
908607
An Giang
AG-1K3
37
217
9624
4995
6818
7621
24636
89959
10178
00560
29978
53745
92102
69362
51285
52761
91069
067127
Bình Thuận
1K3
58
460
0722
3003
7804
7572
84096
45535
51126
05188
07401
92173
45401
38600
80852
58091
95230
495709
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000831
08
15
18
20
33
41
14
Giá Trị Jackpot 1
67,293,412,500đ

Giá Trị Jackpot 2
4,166,658,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 67,293,412,500đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,166,658,450đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 727 500,000đ
Giải ba 3 số 16,315 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
1K2
51
760
0202
6070
0098
9640
35379
30511
63235
30209
27751
56813
82264
75473
86230
19588
69296
426832
An Giang
AG-1K2
85
283
7321
7623
5384
2952
41130
01341
26461
23426
43461
50444
17330
04515
34506
61981
83359
470279
Bình Thuận
1K2
28
613
5561
6223
9139
7542
16653
36658
10915
42323
90692
16532
44968
22092
49391
75433
70289
883853
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000829
03
21
32
33
38
52
30
Giá Trị Jackpot 1
62,304,180,150đ

Giá Trị Jackpot 2
3,612,299,300đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 62,304,180,150đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,612,299,300đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 791 500,000đ
Giải ba 3 số 16,980 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
1K1
37
046
9809
0155
7429
3878
75997
68537
82394
57990
72108
25886
23451
42641
26371
66647
05305
078483
An Giang
AG-1K1
41
140
7839
7478
1404
3787
78357
09602
23002
11261
29271
94342
76330
67718
41426
88463
34824
742910
Bình Thuận
11K1
57
314
5313
4958
0107
0395
87545
84416
19259
41989
07039
73351
85901
07613
84886
64939
74534
822288
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000826
05
14
37
45
47
55
25
Giá Trị Jackpot 1
54,479,037,450đ

Giá Trị Jackpot 2
3,766,413,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 54,479,037,450đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,766,413,850đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 640 500,000đ
Giải ba 3 số 14,449 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
12K5
42
798
4867
6990
2527
6053
91444
44982
02937
43621
73164
86143
81612
06064
74730
05487
47506
892443
An Giang
AG-12K5
50
345
2285
2990
5617
2538
64121
58948
57467
87207
63205
31283
41038
84219
34867
59010
85945
864003
Bình Thuận
12K5
59
505
5948
9078
2121
4893
46219
72008
76552
75153
06646
55945
89497
23526
75139
79276
17420
659929
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000823
05
12
34
37
47
49
28
Giá Trị Jackpot 1
47,581,312,800đ

Giá Trị Jackpot 2
3,487,777,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 47,581,312,800đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,487,777,200đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 625 500,000đ
Giải ba 3 số 13,368 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
12K4
94
088
0015
1530
7114
1108
39449
24873
67201
06464
30802
11849
11328
89071
30405
25612
51810
844412
An Giang
AG-12K4
24
181
1359
4219
3455
1006
92637
67860
77475
64724
27999
55359
99420
63289
23203
53815
81865
457607
Bình Thuận
12K4
50
778
7582
6380
3466
6553
00793
02001
89579
98078
81834
47658
03001
39844
60319
30503
57703
060911
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000820
06
08
33
37
38
51
48
Giá Trị Jackpot 1
40,919,760,750đ

Giá Trị Jackpot 2
3,963,524,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 40,919,760,750đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,963,524,900đ
Giải nhất 5 số 7 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 717 500,000đ
Giải ba 3 số 14,341 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
12K3
36
440
2765
2380
4262
4467
32792
89535
85664
94231
15415
59332
37482
61464
94479
52027
75203
425636
An Giang
AG-12K3
71
645
2077
8523
2159
8331
09256
46296
46457
73319
12289
50090
14977
80967
23477
84837
86403
336226
Bình Thuận
12K3
90
067
1225
0462
1268
2158
31494
30154
56906
70298
65767
65269
45940
80758
51181
27511
40107
404601
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000817
14
26
35
43
45
48
03
Giá Trị Jackpot 1
34,469,658,750đ

Giá Trị Jackpot 2
3,246,846,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34,469,658,750đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,246,846,900đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 557 500,000đ
Giải ba 3 số 11,691 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000814
02
25
38
50
51
55
21
Giá Trị Jackpot 1
155,290,691,550đ

Giá Trị Jackpot 2
3,930,041,500đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 155,290,691,550đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,930,041,500đ
Giải nhất 5 số 34 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,727 500,000đ
Giải ba 3 số 34,399 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott