Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN - Thứ năm

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
5K3
89
195
1464
2958
3128
6559
29411
15895
04781
66504
31783
55583
63300
54226
98882
61737
92602
742156
An Giang
AG-5K3
25
709
9277
2672
6700
3460
27127
36813
71618
01974
68473
41284
38971
36449
05417
96092
02013
483760
Bình Thuận
5K3
05
069
1438
4205
9800
7267
74510
79909
36058
42941
09702
95023
15188
15382
22515
75438
34235
202181
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
5K2
88
693
3349
8426
5389
4460
21426
83034
88710
65671
28725
01126
34914
46563
62736
94754
52063
784063
An Giang
AG-5K2
76
204
6914
6480
5108
7765
37138
03305
29312
79610
02520
76481
91647
49358
22928
14198
77699
233451
Bình Thuận
5K2
05
753
9030
0392
7161
0217
98347
72061
65049
56848
19194
15817
62464
30891
27910
88864
91624
923900
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000724
03
06
31
40
47
54
08
Giá Trị Jackpot 1
52,849,603,650đ

Giá Trị Jackpot 2
3,512,443,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 52,849,603,650đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,512,443,150đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 623 500,000đ
Giải ba 3 số 12,909 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
5K1
15
115
2734
7904
0892
3166
57778
65263
75709
96999
48380
81228
18376
43243
32523
07706
44039
516820
An Giang
AG-5K1
49
085
2971
7148
2215
2526
73323
00076
37388
00711
02921
60870
90392
35384
10295
88954
47784
954164
Bình Thuận
5K1
40
518
2419
2546
0688
9118
81292
98850
02014
51458
39029
51697
94793
64431
63267
69037
51816
335995
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000721
09
18
24
43
44
50
15
Giá Trị Jackpot 1
45,524,219,700đ

Giá Trị Jackpot 2
4,345,742,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 45,524,219,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,345,742,350đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 600 500,000đ
Giải ba 3 số 13,433 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
4K4
60
620
5485
2013
5072
6744
62715
53719
19554
28875
45699
16986
81501
42825
89018
28845
93270
004186
An Giang
AG-4K4
78
088
7144
1092
3995
3801
58808
11169
88610
09406
96938
46961
98190
53795
87746
75308
67922
429901
Bình Thuận
4K4
19
860
4435
1115
2422
3180
60844
87786
10952
01783
28380
34200
17953
76106
90569
30262
71016
063241
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000718
27
29
33
39
47
53
55
Giá Trị Jackpot 1
38,990,566,200đ

Giá Trị Jackpot 2
3,619,780,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38,990,566,200đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,619,780,850đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 488 500,000đ
Giải ba 3 số 11,191 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
4K3
92
481
7917
3797
3311
6790
05055
15042
20409
28527
13336
18719
92657
79722
34710
61396
30876
699642
An Giang
AG-4K3
74
846
4663
6512
0658
6858
63831
38180
51089
52898
92399
50420
00780
45925
77448
36688
05792
592307
Bình Thuận
4K3
58
840
5700
1733
5109
4038
13654
38953
85564
22244
37615
89502
30193
43364
41052
37032
85339
192485
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000715
08
24
25
32
37
44
03
Giá Trị Jackpot 1
33,412,538,550đ

Giá Trị Jackpot 2
3,162,155,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33,412,538,550đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,162,155,150đ
Giải nhất 5 số 7 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 511 500,000đ
Giải ba 3 số 10,138 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
4K2
89
946
3076
3145
4391
6415
51309
10136
79998
14641
43935
14353
90767
15089
94224
45315
88019
815386
An Giang
AG-4K2
77
630
9216
1212
8083
2954
37147
78652
95165
26246
06916
99637
39288
34627
97947
16544
92806
193502
Bình Thuận
4K2
56
849
9972
4180
9775
3500
44981
80391
32057
05524
72277
80438
48102
41600
43236
16714
82001
614226
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000712
21
24
27
34
38
42
46
Giá Trị Jackpot 1
87,502,919,250đ

Giá Trị Jackpot 2
4,945,995,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 87,502,919,250đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,945,995,950đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 938 500,000đ
Giải ba 3 số 20,112 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
4K1
75
814
1318
7623
7331
5740
48869
35888
55624
73300
54838
95774
05361
87077
27965
47783
77572
159545
An Giang
AG-4K1
11
976
0151
0742
9444
4850
71940
48291
48222
27080
26443
47195
94294
13862
26654
22170
19054
649311
Bình Thuận
4K1
22
584
4242
4123
5798
1964
34947
98154
02317
34479
57935
64153
96750
74113
60652
95188
79333
690734
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000709
01
05
09
34
37
45
52
Giá Trị Jackpot 1
77,809,523,700đ

Giá Trị Jackpot 2
3,868,952,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 77,809,523,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,868,952,000đ
Giải nhất 5 số 25 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 894 500,000đ
Giải ba 3 số 19,516 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000706
06
14
15
25
29
32
41
Giá Trị Jackpot 1
69,988,955,700đ

Giá Trị Jackpot 2
4,520,183,500đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 69,988,955,700đ
Jackpot 2 5 số + power 1 4,520,183,500đ
Giải nhất 5 số 13 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 886 500,000đ
Giải ba 3 số 19,061 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott