Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN - Thứ năm

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
10K1
99
502
3492
8904
2913
9305
86984
75575
07865
72096
77392
70935
30071
51730
15102
16114
78554
843552
An Giang
AG-10K1
84
564
0466
2833
1038
6002
80307
51394
30501
66420
26740
11375
61960
42449
58320
09530
83313
651648
Bình Thuận
10K1
30
482
6537
4085
7728
8738
44669
54994
92112
18257
76717
54039
09474
85777
48792
82524
49893
456237
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
9K5
86
814
8532
4819
4701
7233
43180
43746
06553
49128
35145
39163
32821
74567
65252
42845
30029
415740
An Giang
AG-9K5
87
922
1570
4652
5476
3298
23955
77215
65121
31602
81337
29749
12915
16864
60323
15550
00404
519095
Bình Thuận
9K5
63
914
5737
6633
5182
0115
63585
07683
53096
63567
93920
44065
00537
41349
72956
46979
90998
200611
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000784
06
08
19
20
47
53
07
Giá Trị Jackpot 1
33,330,821,700đ

Giá Trị Jackpot 2
4,174,658,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33,330,821,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,174,658,050đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 661 500,000đ
Giải ba 3 số 13,805 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
9K4
01
072
3312
2543
6133
8536
30355
60689
80331
52481
26232
93493
12960
36337
88769
67372
56474
909972
An Giang
AG-9K4
21
840
5426
0023
4578
4688
39632
29121
68477
31420
79125
15285
07211
23242
40085
84163
65232
700495
Bình Thuận
9K4
13
175
8799
2069
8725
2990
04771
65767
27214
52345
73108
07755
50637
84443
71484
04070
33944
734949
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000781
15
32
33
37
42
54
28
Giá Trị Jackpot 1
35,206,530,150đ

Giá Trị Jackpot 2
3,578,503,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35,206,530,150đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,578,503,350đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 504 500,000đ
Giải ba 3 số 10,993 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
9K3
95
491
0668
0974
9941
0452
02335
79463
31926
24696
95017
69757
70362
72574
03939
29659
27390
994803
An Giang
AG-9K3
41
931
9996
8009
5391
9445
86428
09253
96285
24763
67897
51520
94300
32599
38082
65034
09753
194497
Bình Thuận
9K3
89
313
3953
2779
9225
9968
90711
02827
84429
74138
55439
42296
06798
53024
67548
92921
83340
323937
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000778
12
14
19
29
44
47
26
Giá Trị Jackpot 1
98,674,641,750đ

Giá Trị Jackpot 2
5,392,800,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 1 98,674,641,750đ
Jackpot 2 5 số + power 2 2,696,400,450đ
Giải nhất 5 số 20 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,218 500,000đ
Giải ba 3 số 25,672 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
9K2
80
725
6059
4509
2954
7581
98582
97683
58002
62228
66797
30617
27470
11522
60861
39594
15602
308121
An Giang
AG-9K2
72
882
1329
6812
7714
9358
95771
39284
11359
35273
24251
36113
98216
16316
08462
58477
50335
567327
Bình Thuận
9K2
69
333
0158
9786
1741
8340
32581
61727
76445
03649
91757
63610
90590
33102
74140
81919
36358
436521
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000775
03
08
19
30
41
52
09
Giá Trị Jackpot 1
83,847,890,100đ

Giá Trị Jackpot 2
3,745,384,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 83,847,890,100đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,745,384,050đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,022 500,000đ
Giải ba 3 số 21,739 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
9K1
12
231
1791
3430
6605
8237
50656
48745
71726
36924
45146
88500
84243
62856
85985
08739
60808
591801
An Giang
AG-9K1
86
556
3725
4521
6952
7154
52654
29548
70227
10115
91211
02095
95485
18872
30232
17635
22187
567616
Bình Thuận
9K1
18
656
7142
8827
1470
7080
22903
47327
49881
30983
32240
49776
94325
97619
10935
57503
77420
637885
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000772
09
13
23
32
36
52
43
Giá Trị Jackpot 1
75,315,934,650đ

Giá Trị Jackpot 2
5,532,384,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 75,315,934,650đ
Jackpot 2 5 số + power 1 5,532,384,350đ
Giải nhất 5 số 19 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,016 500,000đ
Giải ba 3 số 21,348 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
8K4
57
725
3368
6502
0034
9377
48669
02522
12967
59838
75428
20292
34371
74918
82591
35627
90979
503225
An Giang
AG-8K4
69
398
0583
3724
8144
8138
63013
00310
62354
57382
50799
54894
61704
58816
79464
31900
26710
125627
Bình Thuận
8K4
95
299
0824
6838
4563
1464
98860
42744
17655
19458
46830
88963
49880
19125
72738
59070
50751
907382
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000769
04
14
18
39
50
53
31
Giá Trị Jackpot 1
66,183,821,850đ

Giá Trị Jackpot 2
4,517,705,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 66,183,821,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,517,705,150đ
Giải nhất 5 số 19 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 907 500,000đ
Giải ba 3 số 17,958 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000766
19
30
35
40
49
53
42
Giá Trị Jackpot 1
57,912,621,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,598,682,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 57,912,621,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,598,682,900đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 676 500,000đ
Giải ba 3 số 14,408 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott