Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN - Thứ năm

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
2K3
88
925
1988
9438
7181
6100
42470
37895
34215
41297
10198
20784
65490
97251
51384
19859
76589
232111
An Giang
AG-2K3
99
170
2531
2947
0866
0245
91793
05036
09708
06854
08299
55286
00908
50752
06206
49511
96072
660825
Bình Thuận
2K3
63
800
7809
1574
9641
4939
86460
03118
77225
76036
58833
54127
80371
52963
73526
29546
74709
631152
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
2K2
38
020
3824
2410
4388
9101
81980
41250
92172
85738
33943
55224
50875
99640
08651
82914
99129
724134
An Giang
AG-2K2
11
945
2226
9194
4571
1467
37169
32444
32374
28725
45571
61233
85552
87511
29229
05850
89609
054202
Bình Thuận
2K2
36
362
9595
8081
0291
9885
23357
05673
32821
39742
72676
61561
61358
66482
57151
35796
61396
821132
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000542
02
05
10
22
26
47
53
Giá Trị Jackpot 1
67,282,911,300đ

Giá Trị Jackpot 2
4,126,719,700đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 67,282,911,300đ
Jackpot 2 5 số + power 1 4,126,719,700đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 841 500,000đ
Giải ba 3 số 17,745 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
2K1
87
045
9489
3634
7029
5857
15443
11269
45753
79445
97127
56118
14773
42798
99213
67516
63929
142108
An Giang
AG-2K1
07
648
7666
0679
5091
1328
90582
71151
82057
27754
11412
63323
60689
26569
86833
23536
35008
374425
Bình Thuận
2K1
98
250
8319
2029
0509
0257
44111
56039
13481
34864
34192
14884
35307
57193
58313
24585
94736
115548
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
1K4
60
003
2291
0746
9692
3128
99223
70622
84315
91663
40103
83975
69223
74552
88000
49812
74838
684009
An Giang
AG-1K4
99
955
1203
5435
0815
9614
40002
23616
69267
85282
23670
60026
92256
31351
05473
75157
30374
615136
Bình Thuận
1K4
73
382
4764
2407
5239
2474
16367
05730
07676
21310
64561
62097
33257
31841
41511
35416
99850
087866
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000537
28
43
44
50
51
53
13
Giá Trị Jackpot 1
54,561,200,700đ

Giá Trị Jackpot 2
5,889,302,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 54,561,200,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 5,889,302,200đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 573 500,000đ
Giải ba 3 số 13,110 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
1K3
37
143
9351
0190
8860
5757
42258
70490
68001
99919
43052
34033
43822
53491
00084
90075
64526
140515
An Giang
AG-1K3
24
814
1880
5167
6732
6575
31305
06238
47810
10153
93370
26031
72290
48480
72812
70141
02017
191318
Bình Thuận
1K3
92
897
0587
8750
0323
1054
25098
67033
43780
57451
00076
53263
28617
61363
52013
43569
25519
078424
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000534
03
04
16
34
40
55
02
Giá Trị Jackpot 1
47,149,347,450đ

Giá Trị Jackpot 2
5,065,762,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 47,149,347,450đ
Jackpot 2 5 số + power 0 5,065,762,950đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 518 500,000đ
Giải ba 3 số 11,840 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
1K2
75
649
1026
2681
1732
4613
31696
89759
59705
85599
80280
00688
55357
13225
65351
72841
56349
060206
An Giang
AG-1K2
04
841
6115
6031
8129
0243
03955
49370
05426
57487
07814
28935
75708
37382
40591
98516
85049
351685
Bình Thuận
1K2
21
172
1602
1492
1300
2075
84519
71645
72984
30876
59400
23476
67382
63025
77287
24725
28749
279246
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000531
09
20
22
31
47
52
18
Giá Trị Jackpot 1
40,652,627,700đ

Giá Trị Jackpot 2
4,343,905,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 40,652,627,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,343,905,200đ
Giải nhất 5 số 7 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 530 500,000đ
Giải ba 3 số 11,531 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
1K1
79
352
2906
2948
3952
2428
93173
33124
87370
61949
94676
18772
16698
98093
04848
91718
82159
047517
An Giang
AG-1K1
11
981
0442
7383
3008
5516
82620
31825
33795
20495
25450
77094
94621
05229
62919
48150
71738
317626
Bình Thuận
1K1
37
542
1511
7546
8604
1174
26668
00582
11081
88908
72752
40509
75878
91983
11426
15270
19605
547067
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000528
01
04
42
44
46
50
09
Giá Trị Jackpot 1
35,114,389,950đ

Giá Trị Jackpot 2
3,728,545,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35,114,389,950đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,728,545,450đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 328 500,000đ
Giải ba 3 số 8,164 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000525
07
11
22
38
48
51
53
Giá Trị Jackpot 1
34,330,228,050đ

Giá Trị Jackpot 2
3,160,279,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 1 34,330,228,050đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,160,279,900đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 477 500,000đ
Giải ba 3 số 9,394 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott