Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN - Thứ sáu

T.Sáu
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Vĩnh Long
44VL21
73
549
9448
7836
0175
2937
53751
11326
50706
41238
24388
29068
71433
05946
24847
65328
41827
678511
Bình Dương
05K21
62
388
5999
4933
2511
6404
22332
60687
94402
20882
57379
67545
19515
84930
40724
79308
50742
262332
Trà Vinh
32TV21
92
406
5577
5855
3763
7181
06128
34254
27432
90545
36131
63514
42699
73956
53336
02617
04736
048130
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Sáu
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Vĩnh Long
44VL20
06
391
8055
6925
5293
5164
02268
79165
83107
88528
53748
23612
70762
93401
13234
45462
40473
288311
Bình Dương
05K20
24
083
3716
8491
3269
6286
07137
55594
54999
36213
62901
25561
29210
68736
81494
34408
57724
190104
Trà Vinh
32TV20
78
973
0062
2762
5249
4586
26627
15990
85176
37765
76291
20010
58013
66929
70358
30940
76209
124026
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

08
10
19
25
35
44
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 3 ≈ 75,09 tỷ
Giải nhất 5 số 87 10 Triệu
Giải nhì 4 số 2,817 300.000đ
Giải ba 3 số 41,078 30.000đ
Jackpot sắp tới: 12.000.000.000 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

T.Sáu
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Vĩnh Long
44VL19
37
697
5866
4364
8925
6646
31150
86439
17965
36646
63136
73987
68775
61353
85386
66106
03264
581170
Bình Dương
05K19
54
920
6041
8589
1073
4861
37116
48476
22601
57927
04099
35731
30350
44933
23653
85346
46106
019137
Trà Vinh
32TV19
28
287
9032
2388
3933
1741
99992
36598
92328
37449
70812
30938
85545
99850
16818
27007
22661
080253
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

03
09
10
27
35
38
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 39 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,920 300.000đ
Giải ba 3 số 32,035 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

T.Sáu
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Vĩnh Long
44VL18
26
159
5439
8140
1838
7216
02896
80971
30242
20341
12702
94534
80911
16793
27194
90971
27379
248868
Bình Dương
05K18
26
292
5839
5489
2494
6378
16300
28766
96785
48115
10190
66009
62192
82507
85674
45805
59035
986619
Trà Vinh
32TV18
38
815
7543
7333
9074
5377
79170
89227
53195
29834
56359
50055
55441
94349
25314
31909
54200
407570
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

02
06
08
09
15
27
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 44 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,650 300.000đ
Giải ba 3 số 24,317 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

T.Sáu
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Vĩnh Long
44VL17
14
156
3144
5907
4393
5339
33733
93464
32783
58636
34368
06105
27494
18754
38768
33277
84732
567668
Bình Dương
04K17
07
256
1367
7365
9382
7371
78279
93399
06133
86733
42785
70699
70146
30725
37676
76112
18454
156511
Trà Vinh
32TV17
67
512
1644
3766
0386
9361
19040
87874
50459
59248
16254
27065
00513
63243
66406
18899
53254
640107
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

22
28
31
35
36
38
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 14 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,020 300.000đ
Giải ba 3 số 17,752 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

T.Sáu
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Vĩnh Long
44VL16
04
772
7534
4379
4086
5272
93400
22344
28447
34422
76804
61070
88131
98702
07267
62277
30950
860355
Bình Dương
04K16
13
640
9853
4054
7463
1716
67545
21078
11961
62708
50995
14673
02254
24564
95682
23903
21885
547431
Trà Vinh
32TV16
01
041
0929
0578
0670
1492
54683
34675
16142
56172
47772
16190
13655
32349
12677
41419
92539
105461
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

05
11
25
33
42
44
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 34 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,271 300.000đ
Giải ba 3 số 18,291 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

T.Sáu
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Vĩnh Long
44VL15
44
915
1223
6527
5288
9297
10258
92006
11193
37211
92212
63434
04247
05368
00829
99732
00055
625596
Bình Dương
04K15
84
082
8368
6099
5359
4806
25755
66730
06863
87059
30283
71582
32541
89724
19633
08281
11155
871141
Trà Vinh
32TV15
61
211
7445
0600
0635
3661
50543
75994
12050
45369
55946
99582
75559
92567
41706
87970
17312
206656
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

02
04
07
10
20
44
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 29 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,041 300.000đ
Giải ba 3 số 16,969 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

08
16
23
27
32
41
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 21 10 Triệu
Giải nhì 4 số 881 300.000đ
Giải ba 3 số 13,685 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott