Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN - Thứ bảy

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
TP. HCM
5E7
71
413
1338
6055
4609
2766
46269
20634
79917
29884
86351
94401
34775
84488
35126
98675
91211
907577
L.An
5K5
80
086
7698
2354
9609
1858
26900
75280
99341
00642
51840
25232
28703
98395
59593
48527
13775
900163
H.Giang
K5T5
17
336
5215
1953
2933
0910
18237
69053
38058
70245
01983
96953
74635
06353
49012
92412
94440
448245
B.Phước
5K5
23
044
6275
8105
4983
7244
32444
49492
59513
42489
35904
16236
31932
89768
33039
57774
97635
541505
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
TP. HCM
5D7
95
012
3045
5798
9779
7082
09123
59561
77354
80165
02861
75497
20975
48892
55497
26624
14885
488480
L.An
5K4
32
442
4092
6284
7553
7861
36625
89494
69203
40350
62024
33185
42919
93877
99886
60466
87620
813192
H.Giang
K4T5
74
984
7400
1268
9222
8467
94084
40197
86672
39244
36350
80293
52032
16204
24048
10735
01411
351737
B.Phước
5K4
79
946
6806
8580
6261
1680
03603
01833
23021
17785
12563
28957
96922
11614
35191
99679
05215
313812
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
8917
7 15tr
Giải Nhì
8607
0254
7 6.5tr
Giải Ba
9376
2606
3911
6 3tr
K.Khích 1
917
43 1tr
K.Khích 2
17
306 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000431
12
13
41
42
48
53
20
Giá Trị Jackpot 1
42,364,771,950đ

Giá Trị Jackpot 2
6,709,863,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 42,364,771,950đ
Jackpot 2 5 số + power 0 6,709,863,200đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 420 500,000đ
Giải ba 3 số 9,378 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
TP. HCM
5C7
24
974
8023
8679
8278
6142
90432
92251
09317
66133
80214
89969
33738
18706
14307
90342
65452
723711
L.An
5K3
25
242
1489
7363
1745
9239
15658
38580
25725
65554
20411
78901
93136
82832
01455
73647
69207
134729
H.Giang
K3T5
84
759
7092
9963
4138
5475
64077
02438
98199
14782
90462
97719
87528
20303
03682
85470
74938
562668
B.Phước
5K3
59
710
7922
6086
4047
1326
60429
62332
13220
38119
80905
77253
56832
75700
21283
90083
69402
278080
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
8459
5 15tr
Giải Nhì
6306
5813
22 6.5tr
Giải Ba
5201
9156
0697
14 3tr
K.Khích 1
459
50 1tr
K.Khích 2
59
533 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000428
04
13
27
47
50
55
31
Giá Trị Jackpot 1
37,457,550,750đ

Giá Trị Jackpot 2
6,164,616,400đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 37,457,550,750đ
Jackpot 2 5 số + power 0 6,164,616,400đ
Giải nhất 5 số 7 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 462 500,000đ
Giải ba 3 số 9,492 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
TP. HCM
5B7
75
932
8609
0024
6065
4544
95102
29908
15289
72106
75028
76388
10681
35336
84088
44252
01146
028667
L.An
5K2
99
072
9801
6828
9830
2699
65634
12170
44844
82448
32280
26796
05704
40920
56890
74366
17636
113671
H.Giang
K2T5
93
830
0782
6341
9515
6514
97760
68876
18022
90915
17646
41917
25028
60761
45726
06381
42180
143843
B.Phước
5K2
43
955
3277
9738
9908
5226
92770
73603
84996
72564
60601
11136
21205
54663
91439
14317
97078
619429
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
9529
7 15tr
Giải Nhì
1231
3193
5 6.5tr
Giải Ba
7228
7133
6740
8 3tr
K.Khích 1
529
57 1tr
K.Khích 2
29
259 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000425
19
35
38
49
52
55
01
Giá Trị Jackpot 1
32,685,784,500đ

Giá Trị Jackpot 2
5,634,420,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 32,685,784,500đ
Jackpot 2 5 số + power 0 5,634,420,150đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 369 500,000đ
Giải ba 3 số 8,702 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
TP. HCM
5A7
56
272
2005
1907
6335
5077
35104
04920
82208
39171
92473
88419
66866
13649
37270
23195
57874
027935
L.An
5K1
83
928
3376
8718
8674
5398
63118
63979
00865
55995
46182
55915
54983
17555
47014
98179
00809
972272
H.Giang
K1T5
92
010
3871
9185
5099
0282
71236
10163
37533
98249
64790
22898
21394
66819
79745
28309
71510
090724
B.Phước
5K1
51
022
4936
7238
6557
1474
69390
46048
71133
17280
54810
19704
73788
94115
33961
18345
49178
772297
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
5261
7 15tr
Giải Nhì
5926
9550
4 6.5tr
Giải Ba
0960
2018
5650
15 3tr
K.Khích 1
261
24 1tr
K.Khích 2
61
328 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000422
18
19
30
39
45
46
11
Giá Trị Jackpot 1
183,593,994,150đ

Giá Trị Jackpot 2
4,386,239,100đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 183,593,994,150đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,386,239,100đ
Giải nhất 5 số 13 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,057 500,000đ
Giải ba 3 số 23,958 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
TP. HCM
3D7
55
177
2572
4499
4053
1961
66062
29327
74288
15854
22935
86253
61684
85053
15425
68518
15386
902358
L.An
3K4
63
446
1744
9251
7395
2646
79692
74070
15683
37588
16040
08583
65439
48393
53028
48313
29029
548713
H.Giang
K4T3
79
283
5069
9154
5565
8795
61085
20807
13065
61853
24490
03472
53450
30223
40482
05296
42744
851421
B.Phước
3K4
53
937
5507
5373
9888
6824
75461
28059
04497
78459
68229
72518
87758
90011
26272
31137
15406
472520
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
3243
1 15tr
Giải Nhì
6088
5040
2 6.5tr
Giải Ba
7113
6499
4080
37 3tr
K.Khích 1
243
23 1tr
K.Khích 2
43
237 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000419
02
06
09
16
43
53
19
Giá Trị Jackpot 1
163,627,248,450đ

Giá Trị Jackpot 2
4,082,963,300đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 163,627,248,450đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,082,963,300đ
Giải nhất 5 số 22 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,079 500,000đ
Giải ba 3 số 20,899 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
TP. HCM
3C7
16
397
9912
6705
9612
4449
38005
08938
61899
10916
07762
91241
33231
18664
74938
30167
53219
200391
L.An
3K3
69
320
7434
2105
0169
5976
49527
46571
33153
40995
48743
64763
15839
25373
35185
48416
75862
584482
H.Giang
K3T3
61
650
2936
2840
8957
5973
10233
73285
12976
26223
88272
24581
58775
63354
41557
45038
32084
555859
B.Phước
3K3
28
467
2560
8986
8848
2229
85710
48674
28093
00976
66385
96766
98065
87803
81122
86307
12722
417037
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
2095
2 15tr
Giải Nhì
8657
2362
6 6.5tr
Giải Ba
0259
9120
7291
9 3tr
K.Khích 1
095
38 1tr
K.Khích 2
95
321 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000414
01
10
11
13
27
55
19
Giá Trị Jackpot 1
137,578,088,550đ

Giá Trị Jackpot 2
8,574,074,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 137,578,088,550đ
Jackpot 2 5 số + power 1 8,574,074,450đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,425 500,000đ
Giải ba 3 số 25,967 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
4147
3 15tr
Giải Nhì
5001
2280
6 6.5tr
Giải Ba
7155
4250
8886
25 3tr
K.Khích 1
147
40 1tr
K.Khích 2
47
392 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000411
10
12
14
17
29
53
25
Giá Trị Jackpot 1
116,918,632,650đ

Giá Trị Jackpot 2
6,278,579,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 116,918,632,650đ
Jackpot 2 5 số + power 0 6,278,579,350đ
Giải nhất 5 số 14 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,001 500,000đ
Giải ba 3 số 22,170 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott