Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN - Thứ năm

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
11K3
30
665
7081
5914
5950
8911
49666
56531
58811
22087
33866
45173
89281
55388
46257
95488
72056
429638
An Giang
AG-11K3
27
545
1740
9424
6873
4132
78741
21776
78398
52153
25752
42115
18329
49459
83806
63081
11060
324301
Bình Thuận
11K3
84
543
5199
3487
0079
6490
03563
10257
24034
96851
80680
35618
59392
15881
87159
51074
38264
092098
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
11K2
37
906
7029
3220
4706
9615
67767
58881
24695
24726
53409
46738
63872
35852
88951
61985
83203
034992
An Giang
AG-11K2
28
153
7838
0588
6191
2140
81589
97927
01239
68061
70236
56707
12962
12963
31348
07800
82825
717766
Bình Thuận
11K2
65
714
9014
5687
6499
2715
04524
86516
33837
10196
86907
72664
19838
00745
88353
12990
58061
199178
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000957
03
05
10
18
44
49
28
Giá Trị Jackpot 1
35,952,406,950đ

Giá Trị Jackpot 2
4,225,328,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35,952,406,950đ
Jackpot 2 5 số + power 1 4,225,328,000đ
Giải nhất 5 số 3 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 461 500,000đ
Giải ba 3 số 10,564 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
11K1
09
156
1430
1318
8002
2146
57909
55041
40341
54275
81483
96969
63913
15162
51764
29891
07404
406603
An Giang
AG-11K1
66
994
6860
4364
2054
0191
06164
83226
11202
04363
33035
62185
55896
73132
51806
99034
69069
397520
Bình Thuận
11K1
85
042
7376
7851
8614
3063
26271
27357
21351
93354
67380
88392
32612
05303
67104
40524
49803
604114
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000954
08
17
24
34
39
48
44
Giá Trị Jackpot 1
31,420,540,650đ

Giá Trị Jackpot 2
3,721,787,300đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,420,540,650đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,721,787,300đ
Giải nhất 5 số 7 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 429 500,000đ
Giải ba 3 số 9,408 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
10K4
13
792
1597
2158
5096
6959
31397
74247
52868
32146
52611
10781
22196
09836
64657
62932
22831
016976
An Giang
AG-10K4
90
534
4987
3146
5229
6052
55801
32954
14056
11598
55456
14850
70813
47836
78841
97275
17140
882953
Bình Thuận
10K4
02
042
7090
0999
5531
7324
51946
63726
26053
49724
59631
58160
64822
83378
58503
31945
37648
232218
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000951
09
15
17
21
26
36
13
Giá Trị Jackpot 1
31,605,069,000đ

Giá Trị Jackpot 2
3,178,341,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,605,069,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,178,341,000đ
Giải nhất 5 số 3 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 544 500,000đ
Giải ba 3 số 11,173 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
10K3
75
189
8180
9214
0096
1223
10171
07232
30944
38617
83779
24273
27262
98550
13978
53412
47297
966039
An Giang
AG-10K3
71
473
5279
7282
5016
7010
19760
29175
89743
35300
44010
43228
48050
58693
58534
73246
97261
101232
Bình Thuận
10K3
24
381
6372
7713
4220
8927
83613
61110
69726
73211
09133
86761
28201
84841
90396
37062
90567
236644
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000948
14
22
32
37
43
48
42
Giá Trị Jackpot 1
157,447,377,750đ

Giá Trị Jackpot 2
3,584,855,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 157,447,377,750đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,584,855,450đ
Giải nhất 5 số 30 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,592 500,000đ
Giải ba 3 số 29,929 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
10K2
41
898
5060
9042
1621
4093
69787
78970
52405
84629
07454
66992
34163
55097
67928
54425
34595
556554
An Giang
AG-10K2
45
744
2714
0002
8928
0312
06601
60534
12750
26674
46015
76363
50341
62403
95516
40432
16535
043286
Bình Thuận
10K2
71
067
2236
8523
3389
1433
72746
54789
80656
55474
55066
64309
29255
94813
18518
04352
98848
640135
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000945
01
23
29
37
51
55
54
Giá Trị Jackpot 1
134,594,405,850đ

Giá Trị Jackpot 2
4,594,531,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 134,594,405,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,594,531,900đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,241 500,000đ
Giải ba 3 số 25,928 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
10K1
61
040
1488
7863
0710
7619
87379
48741
73743
14058
07642
98224
53060
97496
59195
61531
50284
226122
An Giang
AG-10K1
57
322
8743
6695
5982
1402
12071
05432
31706
53922
67190
22617
93222
00714
44805
14971
23814
185714
Bình Thuận
10K1
51
663
1966
7494
1834
8215
20758
09338
29254
20193
11177
40200
02117
42682
28558
73710
73287
378042
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000942
05
08
09
20
36
50
35
Giá Trị Jackpot 1
112,991,932,200đ

Giá Trị Jackpot 2
4,234,426,250đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 112,991,932,200đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,234,426,250đ
Giải nhất 5 số 26 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,342 500,000đ
Giải ba 3 số 27,404 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000939
01
21
33
46
47
53
09
Giá Trị Jackpot 1
95,566,397,700đ

Giá Trị Jackpot 2
3,916,205,800đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 95,566,397,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,916,205,800đ
Giải nhất 5 số 25 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,328 500,000đ
Giải ba 3 số 21,903 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott