Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN - Thứ năm

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
2K4
68
791
1243
6241
9479
6925
72156
18634
00553
41689
28329
86092
05249
02023
28134
74738
31450
962539
An Giang
AG-2K4
81
170
8861
1986
1312
8991
98194
20844
60920
58567
85147
63824
71643
65867
89686
86265
35300
772404
Bình Thuận
2K4
73
267
1280
7236
1292
8003
90750
51158
35890
81861
81532
99425
17342
41563
10409
40327
53477
764175
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
2K3
63
874
3525
0601
0736
7553
97431
05985
16763
50772
86408
71517
53705
14782
95662
21157
98030
186526
An Giang
AG-2K3
34
279
6542
1032
5290
6701
21385
13056
27515
51874
29720
82980
28545
27754
12420
29875
99318
374629
Bình Thuận
2K3
34
478
1576
7479
2161
3721
41882
01193
32686
89778
07353
91587
78193
79900
22396
59364
18051
831043
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000998
08
19
24
31
35
55
01
Giá Trị Jackpot 1
130,331,185,950đ

Giá Trị Jackpot 2
3,419,717,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 130,331,185,950đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,419,717,350đ
Giải nhất 5 số 48 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,511 500,000đ
Giải ba 3 số 30,793 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
2K2
99
612
8240
3877
3750
0129
96194
90523
88229
70911
83976
28660
91341
44547
67309
13160
60905
025605
An Giang
AG-2K2
48
052
1911
4717
3461
8674
38444
58421
52193
62228
18791
59275
92611
24076
81978
64077
66713
167566
Bình Thuận
2K2
08
738
9138
3781
2073
6273
54606
34070
61606
44151
77942
23503
26216
23047
56472
98608
28150
110946
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000995
03
07
08
18
21
26
19
Giá Trị Jackpot 1
116,463,068,400đ

Giá Trị Jackpot 2
4,952,789,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 116,463,068,400đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,952,789,200đ
Giải nhất 5 số 27 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,590 500,000đ
Giải ba 3 số 33,383 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
2K1
13
027
4084
3837
2270
4487
97095
21524
98958
31812
64080
34310
96504
70709
79465
63253
15970
549159
An Giang
AG-2K1
84
048
4835
2934
5092
8524
28051
93260
62645
86369
56176
59018
03659
75967
05272
94379
13479
195536
Bình Thuận
2K1
48
371
9058
5448
0772
3652
92056
43180
13839
37739
22470
15171
99405
21379
47390
18490
60233
398050
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000993
22
31
35
36
38
42
11
Giá Trị Jackpot 1
107,397,479,550đ

Giá Trị Jackpot 2
3,945,501,550đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 107,397,479,550đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,945,501,550đ
Giải nhất 5 số 21 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,225 500,000đ
Giải ba 3 số 26,108 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
1K4
48
823
0008
5473
3659
7013
20488
98545
97417
04021
83124
45038
83825
77492
30130
48784
97154
742678
An Giang
AG-1K4
30
196
0995
7331
0767
3815
96970
63105
78962
24949
48059
97880
10872
07707
92998
50341
90363
613460
Bình Thuận
1K4
73
653
4833
3944
7101
3820
83996
11122
45205
91240
66391
37562
10874
70152
90511
37036
41009
089436
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000990
02
07
10
22
32
40
39
Giá Trị Jackpot 1
95,065,337,100đ

Giá Trị Jackpot 2
4,250,521,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 95,065,337,100đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,250,521,200đ
Giải nhất 5 số 20 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,139 500,000đ
Giải ba 3 số 24,469 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
1K3
49
724
1520
5950
1920
8828
74069
40125
92730
67924
39838
93736
70974
22761
29644
80096
52020
993362
An Giang
AG-1K3
87
190
4975
9789
1765
3606
82194
76002
70167
49388
76490
02125
88154
78449
98784
14919
34468
567982
Bình Thuận
1K3
39
139
9823
4610
0772
5050
99878
88417
90693
05724
04499
91620
21551
76390
16613
21082
45605
487423
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000987
13
17
35
38
42
48
07
Giá Trị Jackpot 1
83,810,646,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,754,098,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 83,810,646,300đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,754,098,000đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 930 500,000đ
Giải ba 3 số 19,259 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Tây Ninh
1K2
64
939
1911
1965
1314
2538
66085
13231
69497
00994
48994
38647
91997
14794
47156
31721
44488
934958
An Giang
AG-1K2
80
453
2095
2864
4844
7570
11345
30441
96498
32843
14320
01078
81723
51224
70899
38037
99469
056279
Bình Thuận
1K2
63
516
9175
5116
2717
8931
93034
37353
73645
88505
38131
66263
21161
54361
70423
84488
63387
461875
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000984
12
20
33
38
40
52
35
Giá Trị Jackpot 1
73,702,820,550đ

Giá Trị Jackpot 2
3,301,982,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 73,702,820,550đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,301,982,850đ
Giải nhất 5 số 18 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 869 500,000đ
Giải ba 3 số 17,793 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000981
02
23
32
44
51
52
28
Giá Trị Jackpot 1
65,509,647,150đ

Giá Trị Jackpot 2
4,208,594,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 65,509,647,150đ
Jackpot 2 5 số + power 1 4,208,594,000đ
Giải nhất 5 số 19 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 757 500,000đ
Giải ba 3 số 16,460 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott