Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ ba

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
79
392
0721
1447
6298
3827
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
29561
29932
68189
11473
762976
Quảng Nam
SM
11
217
7667
4771
5359
9141
70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991
47803
36302
19892
64988
370560
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
10
388
2706
8791
6723
9879
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
70841
77548
47626
92326
290213
Quảng Nam
SM
21
196
6061
9268
2401
3326
55484
23358
54638
91255
27936
25508
48957
65910
01370
92656
42234
344582
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000881
26
27
35
36
47
54
40
Giá Trị Jackpot 1
36,233,149,800đ

Giá Trị Jackpot 2
3,203,173,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 36,233,149,800đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,203,173,450đ
Giải nhất 5 số 3 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 435 500,000đ
Giải ba 3 số 9,593 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
78
845
2167
7345
6709
8999
40678
02588
60329
67268
43839
63736
35400
33713
17203
27434
19127
982526
Quảng Nam
SM
36
532
8551
6660
7836
4208
16675
33050
62337
80828
84756
69109
85104
86671
73000
28135
60905
326725
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000878
19
24
30
34
40
44
51
Giá Trị Jackpot 1
31,705,358,250đ

Giá Trị Jackpot 2
4,361,730,250đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,705,358,250đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,361,730,250đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 522 500,000đ
Giải ba 3 số 10,023 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
88
607
0723
0201
4673
8272
67182
33991
24280
81327
97773
69494
14457
03965
24550
77451
75432
459567
Quảng Nam
SM
09
773
7745
8832
5243
7226
09136
77778
72687
31404
97326
57738
02234
43648
37694
62775
49027
682480
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000875
07
09
13
22
44
47
39
Giá Trị Jackpot 1
70,842,375,750đ

Giá Trị Jackpot 2
3,559,005,650đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 70,842,375,750đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,559,005,650đ
Giải nhất 5 số 19 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 918 500,000đ
Giải ba 3 số 20,734 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
81
345
7632
9911
2963
8088
58960
58990
83991
71778
03822
49593
03681
40923
34029
19209
40542
505527
Quảng Nam
SM
00
369
6141
8547
8044
4439
00663
07406
84268
36147
68656
90552
56972
18723
61884
19773
02976
603146
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000872
04
11
18
25
33
45
21
Giá Trị Jackpot 1
62,962,637,700đ

Giá Trị Jackpot 2
3,232,881,600đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 62,962,637,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,232,881,600đ
Giải nhất 5 số 16 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 994 500,000đ
Giải ba 3 số 17,489 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
00
558
5371
4295
2961
1974
35416
51160
57667
06696
75824
39481
68175
34807
10566
56443
83177
332141
Quảng Nam
SM
66
860
8784
1048
9550
7279
43558
49972
71586
03493
27451
77136
84288
01014
02284
50360
64217
729614
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000869
06
10
19
23
25
28
45
Giá Trị Jackpot 1
56,226,657,900đ

Giá Trị Jackpot 2
3,212,242,600đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 56,226,657,900đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,212,242,600đ
Giải nhất 5 số 19 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,053 500,000đ
Giải ba 3 số 20,633 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
61
506
0406
4176
0745
7719
68279
78609
25438
16305
78758
18623
73651
92415
13706
19013
81243
099891
Quảng Nam
SM
80
202
4257
3839
0870
8339
14386
23169
30326
15480
32877
19281
55248
62734
28008
81651
60557
788346
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000866
17
18
30
40
51
55
50
Giá Trị Jackpot 1
50,805,088,500đ

Giá Trị Jackpot 2
3,514,626,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 50,805,088,500đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,514,626,950đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 591 500,000đ
Giải ba 3 số 12,970 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000863
10
14
16
18
37
49
54
Giá Trị Jackpot 1
44,227,963,200đ

Giá Trị Jackpot 2
5,207,700,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 44,227,963,200đ
Jackpot 2 5 số + power 0 5,207,700,200đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 535 500,000đ
Giải ba 3 số 12,123 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott