Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ ba

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
39
483
3097
7777
3828
5485
41134
73775
29114
87970
42108
93100
85347
49329
31814
51276
15604
811279
Quảng Nam
SM
38
369
1586
6841
2789
0376
27244
66610
64461
91663
81259
50799
54279
29665
52259
57954
14304
223988
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
16
384
2196
6271
7227
0122
69654
30729
05873
59205
90694
99472
67354
05012
06135
05823
45166
355419
Quảng Nam
SM
13
056
6762
2460
8152
0377
29568
26246
05672
19267
00148
34090
12695
26018
72483
20588
40969
468462
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000783
05
11
12
22
43
45
42
Giá Trị Jackpot 1
31,658,106,000đ

Giá Trị Jackpot 2
3,988,800,750đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,658,106,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,988,800,750đ
Giải nhất 5 số 13 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 743 500,000đ
Giải ba 3 số 14,479 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
07
743
3303
0359
8550
7256
14288
26566
44967
47268
40181
44459
07585
08628
33939
88064
60011
938258
Quảng Nam
SM
08
595
3351
4070
7028
1625
65026
21637
05965
24946
85762
47939
40048
28159
44916
77285
40821
226231
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000780
11
13
23
27
37
43
34
Giá Trị Jackpot 1
33,257,062,650đ

Giá Trị Jackpot 2
3,361,895,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33,257,062,650đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,361,895,850đ
Giải nhất 5 số 21 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 784 500,000đ
Giải ba 3 số 14,439 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
03
467
1371
6512
7166
2494
27036
97043
38200
46964
00223
40975
37571
71119
24569
11491
12445
779482
Quảng Nam
SM
21
591
2842
9730
3480
2764
57824
61963
53899
53242
30676
24193
25678
12970
18965
92734
22740
043039
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000777
08
27
32
43
53
54
45
Giá Trị Jackpot 1
91,614,070,200đ

Giá Trị Jackpot 2
4,608,292,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 91,614,070,200đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,608,292,950đ
Giải nhất 5 số 13 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,102 500,000đ
Giải ba 3 số 23,530 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
03
708
7260
5486
6052
3216
24852
47297
55325
00084
10690
39221
24487
47707
05784
84380
09953
905485
Quảng Nam
SM
90
414
3695
7816
8606
4029
57641
92289
05298
78201
67763
39894
16415
22880
85283
23270
15248
868768
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000774
09
10
21
40
41
48
54
Giá Trị Jackpot 1
80,468,982,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,369,949,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 80,468,982,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,369,949,850đ
Giải nhất 5 số 23 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 995 500,000đ
Giải ba 3 số 22,559 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
36
282
2386
1097
3802
4753
53639
87685
18170
74850
13296
82184
85577
73523
55181
41926
94518
517484
Quảng Nam
SM
92
001
9381
5693
2985
3793
58785
99931
88462
44894
75553
66626
66696
99740
07905
17377
04798
624132
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000771
01
05
27
43
52
54
15
Giá Trị Jackpot 1
72,622,537,050đ

Giá Trị Jackpot 2
5,233,117,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 72,622,537,050đ
Jackpot 2 5 số + power 0 5,233,117,950đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 850 500,000đ
Giải ba 3 số 19,240 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
86
458
7086
1725
9669
5629
04096
36603
28798
87843
75124
50373
80199
92124
47716
00110
15846
701938
Quảng Nam
SM
14
714
5676
8918
5293
3486
21720
76183
31941
28928
44709
24105
38155
96751
30117
30757
74222
898625
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000768
02
13
19
29
30
32
16
Giá Trị Jackpot 1
63,748,396,650đ

Giá Trị Jackpot 2
4,247,102,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 63,748,396,650đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,247,102,350đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 776 500,000đ
Giải ba 3 số 19,671 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000765
13
21
31
41
44
45
27
Giá Trị Jackpot 1
55,279,408,350đ

Giá Trị Jackpot 2
3,306,103,650đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 55,279,408,350đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,306,103,650đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 739 500,000đ
Giải ba 3 số 15,517 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott