Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ ba

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
50
049
9739
3057
0155
2363
85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043
69374
50740
31077
54589
154671
Quảng Nam
SNM
91
995
0174
7070
2720
0344
34190
26491
46767
15651
94836
12151
29912
37838
47370
81893
60802
683105
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
30
397
8467
0717
0105
5771
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
50524
36990
23710
42118
998389
Quảng Nam
SNM
14
692
8986
5898
8525
5219
83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148
52484
09279
39549
96021
629643
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000935
14
20
24
27
41
44
23
Giá Trị Jackpot 1
77,347,149,150đ

Giá Trị Jackpot 2
5,769,316,650đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 77,347,149,150đ
Jackpot 2 5 số + power 0 5,769,316,650đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 822 500,000đ
Giải ba 3 số 15,397 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
61
448
3942
9887
0928
7257
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
19272
35968
46380
12712
417155
Quảng Nam
SM
29
242
3849
7441
0684
9677
95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928
00347
76033
36596
61904
581205
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000932
17
29
35
40
51
52
23
Giá Trị Jackpot 1
64,650,236,700đ

Giá Trị Jackpot 2
4,358,548,600đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 64,650,236,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,358,548,600đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 555 500,000đ
Giải ba 3 số 13,751 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
01
257
7040
6007
3908
1743
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
33504
63545
92740
61665
025576
Quảng Nam
SM
54
925
2815
3847
0354
2393
90273
06986
11661
32015
51628
70704
31300
01272
31854
45882
18519
327026
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000929
26
31
32
39
45
55
28
Giá Trị Jackpot 1
56,990,967,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,507,518,700đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 56,990,967,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,507,518,700đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 563 500,000đ
Giải ba 3 số 13,789 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
78
641
8863
6506
1951
1093
99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087
02712
58411
96984
81264
443342
Quảng Nam
SM
27
496
8074
1372
9598
6028
46556
38133
50792
12353
68964
80074
96803
27081
08038
72716
20937
874746
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000926
02
06
19
29
34
48
39
Giá Trị Jackpot 1
50,166,294,600đ

Giá Trị Jackpot 2
4,045,937,300đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 50,166,294,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,045,937,300đ
Giải nhất 5 số 18 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 606 500,000đ
Giải ba 3 số 13,334 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
64
691
6221
6837
5734
8085
75267
27155
96943
93063
94558
23139
28930
37074
07489
66078
56965
897460
Quảng Nam
SM
00
554
1605
4512
9627
2330
67803
20023
89664
06060
56511
22805
24101
66065
87108
11339
79731
654093
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000923
01
08
20
25
35
53
54
Giá Trị Jackpot 1
44,834,259,900đ

Giá Trị Jackpot 2
3,453,489,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 44,834,259,900đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,453,489,000đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 552 500,000đ
Giải ba 3 số 13,076 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
18
693
1618
3382
7166
0295
98036
74860
55730
21113
58002
24857
24085
72828
51511
43429
75465
793144
Quảng Nam
SM
82
834
2843
7057
6905
8798
14878
77680
73897
33432
78745
02698
75813
26210
40158
72628
90726
679369
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000920
02
03
06
34
35
36
31
Giá Trị Jackpot 1
38,459,304,300đ

Giá Trị Jackpot 2
13,081,626,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38,459,304,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 13,081,626,200đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 700 500,000đ
Giải ba 3 số 15,800 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000917
05
12
25
39
40
53
52
Giá Trị Jackpot 1
31,860,737,850đ

Giá Trị Jackpot 2
12,348,452,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,860,737,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 12,348,452,150đ
Giải nhất 5 số 21 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 772 500,000đ
Giải ba 3 số 15,816 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott