Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ ba

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
73
509
6343
1249
1060
9346
75614
95795
41004
52337
92792
67188
54820
99153
21173
23783
48671
082055
Quảng Nam
SM
17
320
4647
8029
4842
0325
91334
04473
32578
11939
47056
93740
70539
78655
80019
03401
91516
911419
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
67
610
6805
1377
2343
3799
35418
89002
80479
88549
78988
08002
91805
03905
89458
23630
10547
183971
Quảng Nam
SM
38
350
1302
9916
2309
8802
57101
35289
43194
39659
57828
10165
69535
00690
33694
98190
91330
117224
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000506
04
07
19
20
22
53
23
Giá Trị Jackpot 1
46,305,971,850đ

Giá Trị Jackpot 2
3,932,951,250đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 46,305,971,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,932,951,250đ
Giải nhất 5 số 14 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 705 500,000đ
Giải ba 3 số 14,055 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
87
564
1878
5446
3625
5025
50923
88342
94918
03625
33586
52200
00282
71972
00935
80291
76992
633597
Quảng Nam
SM
92
162
8774
2489
3404
4794
24264
99700
98418
65258
54921
90806
36637
55815
10903
50390
58951
246799
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000503
06
17
27
34
36
51
48
Giá Trị Jackpot 1
41,486,427,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,397,446,300đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 41,486,427,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,397,446,300đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 520 500,000đ
Giải ba 3 số 11,110 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
92
346
1975
2535
9938
0698
88653
00724
52069
08543
77388
47109
46396
62883
67420
87559
23965
417509
Quảng Nam
SM
05
986
7287
7602
4950
3244
52388
44830
31606
68889
61429
59166
59516
72639
11780
42861
32341
357750
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000500
02
05
19
39
48
53
06
Giá Trị Jackpot 1
36,119,658,000đ

Giá Trị Jackpot 2
3,967,142,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 36,119,658,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,967,142,900đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 500 500,000đ
Giải ba 3 số 10,395 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
39
360
9360
9295
1988
3046
47958
75040
81257
32343
40943
29285
59231
41270
55792
08597
12457
289818
Quảng Nam
SM
50
264
3320
1099
2821
6935
38562
15274
32244
49880
50599
55939
23429
86904
43717
49613
29249
523550
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000497
02
22
27
46
48
52
23
Giá Trị Jackpot 1
31,591,665,750đ

Giá Trị Jackpot 2
3,464,032,650đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,591,665,750đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,464,032,650đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 411 500,000đ
Giải ba 3 số 8,315 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
73
262
7530
9980
9452
1539
98823
69493
71928
02669
58532
20821
64835
74280
27272
88924
61316
384980
Quảng Nam
SM
19
684
8410
5051
5930
0563
78687
58735
80972
62079
31861
72964
95951
81387
02130
54774
55575
840439
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000494
03
31
33
36
38
39
08
Giá Trị Jackpot 1
49,181,031,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,589,227,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 49,181,031,300đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,589,227,950đ
Giải nhất 5 số 16 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 645 500,000đ
Giải ba 3 số 12,483 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
43
405
8631
8978
2929
4139
99009
06042
02935
36345
06987
74257
71368
30613
95298
58034
03157
150870
Quảng Nam
SM
71
533
2268
0862
6100
2720
61149
96580
73044
73551
61064
51377
73770
66534
66603
11596
04596
030645
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000491
08
33
38
47
49
54
31
Giá Trị Jackpot 1
43,877,979,750đ

Giá Trị Jackpot 2
3,736,653,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 43,877,979,750đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,736,653,450đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 468 500,000đ
Giải ba 3 số 11,502 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000488
12
19
28
29
52
53
20
Giá Trị Jackpot 1
38,731,559,700đ

Giá Trị Jackpot 2
3,164,829,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38,731,559,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,164,829,000đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 599 500,000đ
Giải ba 3 số 11,511 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott