Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ ba

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Quảng Nam
SM
06
123
9488
8858
0369
7542
52581
34430
67239
21388
22780
14829
38374
38330
37281
50748
93950
302474
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
43
208
2209
1464
5491
8154
63903
98195
22618
51109
78722
32851
73208
59470
90275
41214
95264
734881
Quảng Nam
SM
78
745
8082
7418
7781
4194
19952
31886
04560
34603
69810
77734
34037
21758
59330
52820
89525
662252
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
16
241
1751
2047
8005
7697
87768
43969
98613
87796
02130
68080
62252
93569
55934
25708
67715
680712
Quảng Nam
SM
68
506
0929
9430
8437
0952
06781
44437
83993
37215
59729
68456
59071
30626
78833
16606
03363
014554
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000606
02
08
11
13
17
26
53
Giá Trị Jackpot 1
38,324,690,400đ

Giá Trị Jackpot 2
3,505,073,550đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38,324,690,400đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,505,073,550đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 594 500,000đ
Giải ba 3 số 10,605 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
57
949
2527
1478
5887
3393
24995
90192
62651
82590
62104
49248
44169
98662
08784
18434
98104
874814
Quảng Nam
SM
66
773
2124
7027
9962
1967
04242
09410
12697
45726
24451
79607
95938
32761
89873
56406
17696
183130
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000603
05
11
18
27
34
43
42
Giá Trị Jackpot 1
34,794,244,200đ

Giá Trị Jackpot 2
3,112,801,750đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34,794,244,200đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,112,801,750đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 593 500,000đ
Giải ba 3 số 11,362 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
99
053
3690
0876
7998
7577
49492
04013
59961
72883
22619
25327
28855
49033
79759
57209
16165
089482
Quảng Nam
SM
34
840
1169
4451
0890
0730
12202
00482
27070
32762
56549
24021
01581
93191
03363
78779
84620
306166
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000600
17
20
22
24
30
54
51
Giá Trị Jackpot 1
31,599,710,400đ

Giá Trị Jackpot 2
4,087,415,700đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,599,710,400đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,087,415,700đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 483 500,000đ
Giải ba 3 số 9,121 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
43
291
3526
1442
9180
8062
24831
29694
76237
07040
44943
37265
92208
46248
05735
77100
81057
012181
Quảng Nam
SM
57
903
8895
2062
2736
2772
55274
79231
37298
92737
37204
88226
76010
01351
93603
01149
84974
376155
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000597
05
14
24
36
44
55
48
Giá Trị Jackpot 1
49,383,994,350đ

Giá Trị Jackpot 2
3,444,428,550đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 49,383,994,350đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,444,428,550đ
Giải nhất 5 số 15 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 910 500,000đ
Giải ba 3 số 15,130 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
66
133
3264
4096
5049
9548
68705
62571
22433
16291
32750
19362
48679
86483
45324
81672
71604
966871
Quảng Nam
SM
30
268
9810
1800
3223
4875
41735
82699
65461
53547
26328
28386
68796
62564
92743
29307
74376
441341
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000594
03
09
32
33
41
43
40
Giá Trị Jackpot 1
43,626,698,850đ

Giá Trị Jackpot 2
3,384,102,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 43,626,698,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,384,102,150đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 608 500,000đ
Giải ba 3 số 14,199 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000591
11
18
21
22
30
55
35
Giá Trị Jackpot 1
38,329,212,900đ

Giá Trị Jackpot 2
3,200,226,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38,329,212,900đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,200,226,050đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 532 500,000đ
Giải ba 3 số 12,263 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott