Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ ba

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
74
657
8188
8420
9584
3939
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
14344
05291
11820
37623
569127
Quảng Nam
SM
41
574
5457
9895
1683
2032
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
89487
30933
75336
51216
635363
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
34
745
1820
5160
3105
9549
22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222
78914
18651
03971
43437
090146
Quảng Nam
SM
76
834
2080
4232
1849
3755
63704
73442
07203
05753
14435
52388
47800
63010
85739
55516
61391
452232
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000830
03
05
10
12
29
30
09
Giá Trị Jackpot 1
64,877,769,750đ

Giá Trị Jackpot 2
3,898,253,700đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 64,877,769,750đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,898,253,700đ
Giải nhất 5 số 21 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,342 500,000đ
Giải ba 3 số 24,714 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
73
591
1366
0215
6346
3697
35993
69203
11215
30625
51934
70977
58099
05192
77203
77701
33253
509721
Quảng Nam
SM
45
328
5166
0387
9078
8436
10094
58510
18657
56008
23787
05906
31595
14784
53127
73907
40937
402190
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000828
01
09
20
36
44
50
40
Giá Trị Jackpot 1
59,818,408,950đ

Giá Trị Jackpot 2
3,336,102,500đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 59,818,408,950đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,336,102,500đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 866 500,000đ
Giải ba 3 số 18,669 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
89
282
0761
3783
8080
7838
23471
98137
74569
91527
32067
69664
28131
98809
02394
83710
51560
641776
Quảng Nam
SM
06
172
4995
0453
4783
5298
35728
99291
61569
06186
59871
68594
71963
43407
39942
80955
43375
587977
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000825
05
12
14
19
46
51
36
Giá Trị Jackpot 1
51,992,583,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,490,141,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 51,992,583,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,490,141,200đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 733 500,000đ
Giải ba 3 số 16,298 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
36
402
4860
8917
1984
1943
01883
52984
89672
98925
47289
75496
76509
48603
53681
42930
30431
587553
Quảng Nam
SM
74
619
2883
7115
6079
4445
69697
34753
45614
27614
39371
89904
59813
87332
89631
63865
86442
810122
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000822
09
13
24
43
47
48
18
Giá Trị Jackpot 1
45,442,629,750đ

Giá Trị Jackpot 2
3,250,145,750đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 45,442,629,750đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,250,145,750đ
Giải nhất 5 số 15 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 720 500,000đ
Giải ba 3 số 15,390 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
32
344
2584
1967
1803
2404
42730
32249
99509
76878
27560
23960
19307
75626
50064
00286
30269
146930
Quảng Nam
SM
69
786
0832
3515
5224
3862
15957
53416
73991
67286
97292
72000
49940
40686
62150
55320
15743
621449
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000819
11
12
13
14
23
55
27
Giá Trị Jackpot 1
38,626,793,850đ

Giá Trị Jackpot 2
3,708,750,800đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38,626,793,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,708,750,800đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 692 500,000đ
Giải ba 3 số 15,663 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
13
062
0401
2491
3602
6747
72600
32688
61173
97467
24418
22293
72591
80218
93915
98164
00891
966636
Quảng Nam
SM
64
109
0697
9152
5969
4156
94440
67223
81872
57937
57263
19001
74739
46144
60472
32086
18612
343037
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000816
02
06
09
20
31
35
42
Giá Trị Jackpot 1
32,248,036,650đ

Giá Trị Jackpot 2
5,524,310,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 32,248,036,650đ
Jackpot 2 5 số + power 1 5,524,310,950đ
Giải nhất 5 số 7 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 744 500,000đ
Giải ba 3 số 15,627 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000813
10
22
31
37
41
52
20
Giá Trị Jackpot 1
146,920,318,050đ

Giá Trị Jackpot 2
5,273,814,700đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 146,920,318,050đ
Jackpot 2 5 số + power 1 5,273,814,700đ
Giải nhất 5 số 15 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,572 500,000đ
Giải ba 3 số 37,574 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott