Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ ba

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
46
732
5280
6952
5551
9255
86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230
01798
47578
56421
34250
076502
Quảng Nam
SM
52
093
4273
8656
2366
1739
58431
95254
30487
32013
72037
92177
72137
74869
95905
61082
86240
821833
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
60
834
0890
8166
7656
2083
29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399
85615
22703
69454
91676
211683
Quảng Nam
SM
30
437
1531
3078
0461
8969
27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836
97383
02494
09234
36764
224376
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000726
18
31
32
46
50
52
28
Giá Trị Jackpot 1
57,772,834,500đ

Giá Trị Jackpot 2
4,059,468,800đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 57,772,834,500đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,059,468,800đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 622 500,000đ
Giải ba 3 số 14,714 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
36
496
1985
3055
1375
3935
61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949
47997
07658
66778
68373
239950
Quảng Nam
SM
80
616
0598
9331
8705
5993
26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748
57062
15209
91579
93659
952255
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000723
11
17
25
29
45
48
53
Giá Trị Jackpot 1
50,454,523,200đ

Giá Trị Jackpot 2
3,246,323,100đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 50,454,523,200đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,246,323,100đ
Giải nhất 5 số 16 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 805 500,000đ
Giải ba 3 số 16,641 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
34
250
0944
4917
2435
2068
42132
29822
63742
08761
15404
60745
29598
03309
37845
75193
71585
260528
Quảng Nam
SM
87
565
9722
5896
1251
0827
23237
56846
87703
70698
40400
85732
03001
39464
04684
04709
61806
229038
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000720
12
18
41
43
47
51
10
Giá Trị Jackpot 1
43,368,051,000đ

Giá Trị Jackpot 2
4,106,168,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 43,368,051,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,106,168,050đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 518 500,000đ
Giải ba 3 số 12,730 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
63
500
6325
0141
3322
9102
31919
26100
80804
13753
14757
16339
82184
42256
57098
53728
25193
243417
Quảng Nam
SM
24
381
6790
9564
7278
6473
16475
01963
49989
62443
35193
68988
33955
38688
70408
37827
87106
153349
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000717
01
22
38
48
49
53
42
Giá Trị Jackpot 1
37,087,734,000đ

Giá Trị Jackpot 2
3,408,355,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 37,087,734,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,408,355,050đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 492 500,000đ
Giải ba 3 số 10,482 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
95
485
4891
7075
5895
2056
34644
92950
50736
61008
44827
65557
54522
90497
33549
19422
22959
636450
Quảng Nam
SM
74
314
2739
5297
0555
9670
93147
00091
44099
24742
97415
00325
30225
88002
64970
42647
09065
301158
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000714
14
22
24
25
43
49
17
Giá Trị Jackpot 1
31,953,142,200đ

Giá Trị Jackpot 2
5,726,646,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,953,142,200đ
Jackpot 2 5 số + power 1 5,726,646,150đ
Giải nhất 5 số 5 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 409 500,000đ
Giải ba 3 số 10,232 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Ba
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đắk Lắk
SDLK
16
445
8072
8537
0144
7412
68499
99916
85843
33743
76067
03955
04683
16689
07357
02347
47501
860071
Quảng Nam
SM
23
162
4982
4294
1299
3835
93590
38449
36630
03303
56188
44426
72641
33075
62771
59112
72449
554715
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000711
02
07
13
28
29
34
39
Giá Trị Jackpot 1
84,160,173,900đ

Giá Trị Jackpot 2
4,574,579,800đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 84,160,173,900đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,574,579,800đ
Giải nhất 5 số 15 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,089 500,000đ
Giải ba 3 số 22,844 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000708
11
18
20
22
25
40
05
Giá Trị Jackpot 1
75,356,765,400đ

Giá Trị Jackpot 2
3,596,423,300đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 75,356,765,400đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,596,423,300đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 921 500,000đ
Giải ba 3 số 19,411 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott