Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Chủ nhật

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Thừa T. Huế
STTH
95
927
1708
5318
8724
1085
57780
33373
30011
00343
52831
79879
91200
77605
67717
82008
13712
795045
Kon Tum
KT
41
444
7917
8701
4825
7719
87595
45180
14910
78979
60072
93000
55026
90475
00503
13999
04623
550576
Khánh Hòa
SKH
60
869
9332
2921
8540
3767
26210
13991
03632
57742
15565
84921
52426
66208
91562
13116
76858
399918
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Thừa T. Huế
STTH
99
141
8249
6002
4555
4684
35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541
44291
82333
74543
03414
107868
Kon Tum
SKT
71
099
9521
9938
2196
8404
51384
93436
52147
20235
39963
57282
96661
97458
55976
33296
77492
030613
Khánh Hòa
SKH
03
551
0717
1240
3912
2292
52666
92637
72896
08951
73304
93225
05393
69206
01072
77684
68712
387627
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

01
07
10
24
33
40
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 29 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,168 300.000đ
Giải ba 3 số 18,995 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Thừa T. Huế
STTH
00
912
0860
6307
1058
9628
81901
55625
16442
96032
52380
15552
76322
15680
78253
83270
48377
087150
Kon Tum
SKT
72
032
9281
0641
6200
4363
30553
64359
21251
00287
15465
19250
94675
45125
27697
52295
67845
266873
Khánh Hòa
SKH
64
486
3267
3813
9060
2593
30319
17790
52199
09525
62553
13705
10520
65532
34604
96945
96519
154202
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

05
20
21
31
34
37
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 19 10 Triệu
Giải nhì 4 số 984 300.000đ
Giải ba 3 số 17,246 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Thừa T. Huế
STTH
57
800
0583
1403
7535
4836
41194
06879
78743
90075
79786
80039
71620
94244
51623
81334
06820
366714
Kon Tum
SKT
11
691
9796
5332
5602
5711
95886
69450
59867
68197
67145
38652
26698
03931
92293
41115
97109
801944
Khánh Hòa
SKH
83
357
3111
7262
3866
1779
15933
04870
10803
58575
26861
57741
15408
92781
34675
85586
46069
562960
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

04
12
20
25
35
37
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 17 10 Triệu
Giải nhì 4 số 994 300.000đ
Giải ba 3 số 16,140 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Thừa T. Huế
STTH
98
795
3003
9071
2224
9574
56966
64872
33173
84079
19696
42684
27529
10372
02493
67845
63099
634515
Kon Tum
SKT
93
657
6695
1257
4117
5117
38498
37488
57475
39568
85141
13433
71271
20449
02165
08401
80843
572209
Khánh Hòa
SKH
03
976
7385
1121
2396
3262
22710
38398
68474
87422
98369
49391
72499
86224
48734
59549
57919
784089
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

08
21
26
35
37
42
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 18 10 Triệu
Giải nhì 4 số 791 300.000đ
Giải ba 3 số 12,766 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Thừa T. Huế
STTH
50
089
0558
1856
0436
9180
42026
58583
25031
37633
51085
02724
81018
97884
04689
96190
61529
884809
Kon Tum
SKT
25
515
3036
9519
8010
1787
18837
78061
79842
90259
31597
99637
47172
80619
25556
58735
35299
639568
Khánh Hòa
SKH
48
295
9012
0949
7113
8883
13719
73468
77801
57693
98262
55723
45323
74971
03510
46824
27043
050624
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

09
12
23
30
32
40
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 21 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,274 300.000đ
Giải ba 3 số 21,604 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Thừa T. Huế
STTH
44
546
7242
6530
3348
4657
12150
19762
02234
02064
40136
90888
27820
36875
67453
05642
39555
981399
Kon Tum
SKT
90
198
6847
4085
2327
8434
70749
62632
80938
92601
46328
33191
79431
08230
38095
76085
96162
196596
Khánh Hòa
SKH
14
405
3551
4676
2556
7174
12718
61309
64718
25013
99215
25270
45542
16576
70962
60869
83607
219407
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

05
13
15
28
38
40
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 24 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,198 300.000đ
Giải ba 3 số 18,932 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

04
17
28
30
38
42
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 22 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,010 300.000đ
Giải ba 3 số 16,188 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott