Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Chủ nhật

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Thừa T. Huế
STTH
24
152
7620
9162
2935
3750
36594
28521
10778
90561
74019
23674
36071
23129
82259
62696
59179
887035
Kon Tum
SKT
00
673
7349
7745
7457
1603
15391
06159
95430
36402
05978
60909
50411
30037
36924
04376
69922
597297
Khánh Hòa
SKH
63
887
8381
7275
4217
7840
72968
92352
57442
89805
86137
90680
95519
24170
19368
84681
48153
580058
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Thừa T. Huế
STTH
67
207
8193
0105
6856
3425
71494
07253
12832
59226
54436
43511
93041
59408
97425
48785
34744
404121
Kon Tum
SKT
73
411
0020
5285
4426
2952
55184
72536
68939
48565
87837
54755
24767
68152
89797
03126
89579
462073
Khánh Hòa
SKH
33
623
3990
1315
5153
1438
56600
45401
28715
41190
09214
52555
44308
86667
85752
58598
90891
793624
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

03
17
28
30
31
32
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 1 ≈ 21,27 tỷ
Giải nhất 5 số 17 10 Triệu
Giải nhì 4 số 971 300.000đ
Giải ba 3 số 17,210 30.000đ
Jackpot sắp tới: 12.000.000.000 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Thừa T. Huế
STTH
58
340
6414
6777
9907
9118
40764
19152
44469
59646
06540
96138
96285
95087
94247
55533
46612
414556
Kon Tum
SKT
67
135
5138
2905
2572
2434
45737
24475
43411
72599
31175
71375
87221
50558
24645
34165
43330
936186
Khánh Hòa
SKH
09
856
7989
1248
2376
0228
50127
28746
51379
10643
71587
83894
61033
57347
73302
56018
74090
507708
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

03
05
08
31
33
34
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 21 10 Triệu
Giải nhì 4 số 793 300.000đ
Giải ba 3 số 14,773 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Thừa T. Huế
STTH
04
150
1348
6535
3730
7709
14624
54489
23028
88275
82611
10892
67451
29830
45178
75436
43802
115755
Kon Tum
SKT
23
413
2475
1189
9859
1760
59283
48788
21207
65383
23798
90214
26875
72832
50804
64780
87949
262411
Khánh Hòa
SKH
98
525
6174
3306
5913
2491
62108
05006
07574
97902
08396
12906
50616
12968
09384
69121
40530
906362
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

03
05
10
17
25
29
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 1 ≈ 43,13 tỷ
Giải nhất 5 số 47 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,581 300.000đ
Giải ba 3 số 24,131 30.000đ
Jackpot sắp tới: 12.000.000.000 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Thừa T. Huế
STTH
99
635
2434
3789
3899
1867
69880
62643
68273
29091
33959
50202
35016
55754
16413
20681
35437
140915
Kon Tum
SKT
21
986
2357
1945
9322
3017
62775
96410
24383
22172
55021
22513
62750
09833
40301
74588
17056
367422
Khánh Hòa
SKH
61
076
0955
6585
4438
7962
10670
12791
23723
95883
97798
54828
05714
98209
60870
68431
30005
508930
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

04
15
20
31
43
44
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 27 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,084 300.000đ
Giải ba 3 số 17,631 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Thừa T. Huế
STTH
28
145
2204
9169
6380
8592
59005
30661
55974
88693
66860
81595
97141
66864
33307
88966
74666
403252
Kon Tum
SKT
04
063
3183
6748
6155
3767
01755
37375
52949
41533
92898
13273
41134
79529
67393
08788
47654
226193
Khánh Hòa
SKH
51
853
9711
0196
3548
1784
72338
82452
85989
19970
75777
95544
06637
84416
91136
34603
76853
373724
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

05
17
19
27
35
39
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 37 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,294 300.000đ
Giải ba 3 số 19,436 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

CN
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Thừa T. Huế
STTH
75
521
9597
8613
6532
7612
03877
07343
45696
58182
33655
33164
02335
76013
74239
56830
40260
320946
Kon Tum
SKT
16
787
3853
8483
2493
4621
31736
97719
77392
42107
19500
79895
98912
53412
27680
04246
99760
098395
Khánh Hòa
SKH
02
041
1680
4266
7385
5790
12651
73510
52044
12565
45732
67175
31511
03675
65109
38993
01108
028483
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

08
16
31
37
39
41
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 15 10 Triệu
Giải nhì 4 số 905 300.000đ
Giải ba 3 số 15,413 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott

 XỔ SỐ TỰ CHỌN  - Vietlott

05
19
21
23
28
36
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 ≈ 0,00 tỷ
Giải nhất 5 số 16 10 Triệu
Giải nhì 4 số 899 300.000đ
Giải ba 3 số 14,850 30.000đ
Jackpot sắp tới: 0 đ

in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott