Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ năm

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
23
108
4055
7121
1913
5457
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
52186
96993
00506
09880
050702
Quảng Trị
ST
67
728
2338
2573
2008
6727
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
34521
59272
17313
02469
509098
Quảng Bình
SB
49
741
9362
1576
2612
3538
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
55302
62433
05873
65978
622028
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
60
075
1374
0743
6645
4730
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
82068
85150
79779
61180
993623
Quảng Trị
ST
28
246
9091
5938
4574
9516
35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845
02396
68298
78005
07191
123573
Quảng Bình
SB
92
723
0516
2189
2957
0328
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
68722
46138
86736
02012
734480
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000724
03
06
31
40
47
54
08
Giá Trị Jackpot 1
52,849,603,650đ

Giá Trị Jackpot 2
3,512,443,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 52,849,603,650đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,512,443,150đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 623 500,000đ
Giải ba 3 số 12,909 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
06
527
8684
1714
7397
1525
09268
35189
74607
56300
62021
23483
30545
58421
04233
12118
35280
040287
Quảng Trị
ST
77
994
6437
2132
3758
5897
22809
07570
05683
50346
22363
88743
04362
45545
71016
72421
94243
921538
Quảng Bình
SB
25
181
5608
3307
7809
8690
22288
93632
74009
49731
25757
74101
30656
05450
67580
85729
95758
957609
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000721
09
18
24
43
44
50
15
Giá Trị Jackpot 1
45,524,219,700đ

Giá Trị Jackpot 2
4,345,742,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 45,524,219,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,345,742,350đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 600 500,000đ
Giải ba 3 số 13,433 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
39
444
5027
7535
0922
0622
30501
40830
79592
52653
27250
53909
87926
31817
27556
18429
40354
588617
Quảng Trị
ST
70
807
8890
3771
9950
8767
09492
69899
35213
53456
85070
77809
85312
23589
77262
10028
17885
980724
Quảng Bình
SB
33
903
9413
9876
7769
3267
15170
09567
73053
93013
75672
96313
83426
36445
92337
33490
76247
599761
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000718
27
29
33
39
47
53
55
Giá Trị Jackpot 1
38,990,566,200đ

Giá Trị Jackpot 2
3,619,780,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38,990,566,200đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,619,780,850đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 488 500,000đ
Giải ba 3 số 11,191 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
70
880
1282
2343
3664
0398
33872
21587
08300
44095
97513
58535
88351
68495
30843
47574
58765
841832
Quảng Trị
ST
06
627
2376
3192
9174
6144
29943
25566
52934
69973
75988
35951
09138
21930
44698
32190
36733
792159
Quảng Bình
SB
30
984
3463
2092
5443
4289
34940
46137
07153
99922
46512
92060
74315
61606
32244
36637
76759
401099
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000715
08
24
25
32
37
44
03
Giá Trị Jackpot 1
33,412,538,550đ

Giá Trị Jackpot 2
3,162,155,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33,412,538,550đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,162,155,150đ
Giải nhất 5 số 7 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 511 500,000đ
Giải ba 3 số 10,138 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
10
457
4741
9406
2913
5938
30109
28347
99075
68767
40077
22056
12122
56457
57260
61357
08461
514084
Quảng Trị
ST
72
768
6559
1023
6621
3297
05186
63824
77952
13358
41664
68927
51661
88684
54165
86234
19286
218330
Quảng Bình
SB
87
179
0716
9459
7242
5199
84024
39294
03844
87443
61536
74147
38628
38118
16718
19600
80949
274513
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000712
21
24
27
34
38
42
46
Giá Trị Jackpot 1
87,502,919,250đ

Giá Trị Jackpot 2
4,945,995,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 87,502,919,250đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,945,995,950đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 938 500,000đ
Giải ba 3 số 20,112 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
92
151
5329
7556
5305
3137
64042
36153
69799
70084
03302
38497
97718
07550
37855
13130
04193
721744
Quảng Trị
ST
14
684
4573
7489
7757
6404
84911
01060
08992
59047
97888
79459
20818
30756
11620
01458
01125
401380
Quảng Bình
SB
15
273
7847
5172
2682
2546
87480
62851
02260
44797
20757
17495
42442
69260
61750
87684
30650
024181
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000709
01
05
09
34
37
45
52
Giá Trị Jackpot 1
77,809,523,700đ

Giá Trị Jackpot 2
3,868,952,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 77,809,523,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,868,952,000đ
Giải nhất 5 số 25 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 894 500,000đ
Giải ba 3 số 19,516 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000706
06
14
15
25
29
32
41
Giá Trị Jackpot 1
69,988,955,700đ

Giá Trị Jackpot 2
4,520,183,500đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 69,988,955,700đ
Jackpot 2 5 số + power 1 4,520,183,500đ
Giải nhất 5 số 13 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 886 500,000đ
Giải ba 3 số 19,061 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott