Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ năm

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
57
807
6847
6142
3126
8418
71238
46298
06629
66484
19425
33963
29675
65703
43123
35054
85941
251659
Quảng Trị
ST
43
261
9104
2718
9202
6275
80859
79367
75681
16128
46231
78373
69099
18865
93510
96283
46060
692827
Quảng Bình
SB
58
555
5503
3039
7226
6609
36634
39105
08230
01083
27253
67828
41316
74164
99795
94021
67010
018928
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
94
951
9361
7690
0853
9880
80572
22109
63188
08008
63187
01655
89543
27543
10117
37184
78455
254083
Quảng Trị
ST
06
425
9097
9490
1931
8256
87683
75804
83889
91890
69546
67149
86381
64343
01256
86197
19004
552872
Quảng Bình
SB
64
887
7974
1565
0655
8337
70280
34653
82437
60735
99126
21253
38641
46170
56033
06485
13787
723837
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000545
09
19
32
40
45
51
01
Giá Trị Jackpot 1
76,449,418,500đ

Giá Trị Jackpot 2
4,018,500,800đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 76,449,418,500đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,018,500,800đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 807 500,000đ
Giải ba 3 số 17,785 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
60
203
2743
1594
4628
0513
78931
69602
35014
70716
85673
73406
13715
02600
68565
70413
23973
195389
Quảng Trị
ST
39
535
0454
4751
9032
7560
40066
49395
58044
82435
89420
68049
65978
17477
17846
24720
43703
102103
Quảng Bình
SB
49
456
1089
9922
6635
3845
55345
20241
56549
92549
58372
67626
54843
02564
72197
21328
73887
022318
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000542
02
05
10
22
26
47
53
Giá Trị Jackpot 1
67,282,911,300đ

Giá Trị Jackpot 2
4,126,719,700đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 67,282,911,300đ
Jackpot 2 5 số + power 1 4,126,719,700đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 841 500,000đ
Giải ba 3 số 17,745 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
85
130
5952
0387
7041
8952
61732
42537
91981
63607
57266
54404
26520
05710
40264
00554
11680
252839
Quảng Trị
ST
53
884
7015
7726
0992
9963
34942
01014
76436
16652
35224
82636
62600
80298
73467
33334
20344
093590
Quảng Bình
SB
39
492
7799
3984
2584
2195
61302
73515
48376
29475
71607
91158
61737
29673
32792
95681
76898
618608
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
57
507
5205
1764
7783
3635
49088
70754
92822
60495
63626
56181
71940
47438
89045
52882
08276
410039
Quảng Trị
ST
63
559
6743
8847
3421
9581
07076
59936
56220
52424
84806
67787
11613
18674
43354
45027
88894
920495
Quảng Bình
SB
20
712
9947
2031
5046
4278
97739
90366
82168
98726
36201
30026
39053
69797
59678
76426
02747
867458
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000537
28
43
44
50
51
53
13
Giá Trị Jackpot 1
54,561,200,700đ

Giá Trị Jackpot 2
5,889,302,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 54,561,200,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 5,889,302,200đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 573 500,000đ
Giải ba 3 số 13,110 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
13
679
8341
9116
2478
8744
82200
29014
03409
73229
72836
40887
99200
24701
54754
34803
57275
616386
Quảng Trị
ST
52
069
0576
1168
2164
3906
59021
47597
92568
81998
61074
82292
78382
09620
62636
61393
70518
016036
Quảng Bình
SB
04
536
5114
7688
2899
5303
12338
87531
85351
81064
93505
70321
27892
09017
84372
88439
42389
624852
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000534
03
04
16
34
40
55
02
Giá Trị Jackpot 1
47,149,347,450đ

Giá Trị Jackpot 2
5,065,762,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 47,149,347,450đ
Jackpot 2 5 số + power 0 5,065,762,950đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 518 500,000đ
Giải ba 3 số 11,840 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
71
818
1075
8274
6474
4551
87899
57918
05658
40209
18518
09718
77303
61074
24806
05613
97274
979812
Quảng Trị
ST
81
671
8822
4588
2304
5366
42173
09609
86623
34133
00074
45660
55934
52275
05616
75336
04004
414048
Quảng Bình
SB
20
065
8744
8770
8736
9375
93538
51187
07524
64212
75649
65687
25053
04377
73382
61009
17031
354957
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000531
09
20
22
31
47
52
18
Giá Trị Jackpot 1
40,652,627,700đ

Giá Trị Jackpot 2
4,343,905,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 40,652,627,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,343,905,200đ
Giải nhất 5 số 7 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 530 500,000đ
Giải ba 3 số 11,531 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000528
01
04
42
44
46
50
09
Giá Trị Jackpot 1
35,114,389,950đ

Giá Trị Jackpot 2
3,728,545,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35,114,389,950đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,728,545,450đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 328 500,000đ
Giải ba 3 số 8,164 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott