Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ năm

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
87
305
5999
5461
5900
3780
54057
17902
18769
61616
93438
28085
76426
19317
56379
49650
47829
749896
Quảng Trị
ST
99
960
0644
1326
5305
3031
93358
40731
66964
65922
73234
72768
77936
46909
99470
38512
79982
170966
Quảng Bình
SB
83
360
0420
6908
4558
0166
82782
23374
40016
63026
88764
03335
78115
61093
10355
53047
95636
494556
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
00
938
6848
0138
4636
8302
23385
02018
08428
40435
64100
05992
30881
70147
61044
12791
53124
544167
Quảng Trị
ST
91
229
2687
9104
4577
8158
51461
42997
77321
15134
86484
25978
74582
05131
77562
00772
49273
777677
Quảng Bình
SB
93
264
9763
2252
0237
6770
04543
89481
27583
10426
58732
01091
39750
23554
05877
82332
04390
745635
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000784
06
08
19
20
47
53
07
Giá Trị Jackpot 1
33,330,821,700đ

Giá Trị Jackpot 2
4,174,658,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33,330,821,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,174,658,050đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 661 500,000đ
Giải ba 3 số 13,805 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
18
944
4131
8612
2352
1842
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
28185
31491
96695
76538
337142
Quảng Trị
ST
16
860
8134
4291
3920
7663
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
78675
28914
06140
05518
671066
Quảng Bình
SB
00
860
4108
1143
4199
5832
33097
10375
06417
63732
83103
83402
86302
28368
56703
74936
05401
722904
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000781
15
32
33
37
42
54
28
Giá Trị Jackpot 1
35,206,530,150đ

Giá Trị Jackpot 2
3,578,503,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35,206,530,150đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,578,503,350đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 504 500,000đ
Giải ba 3 số 10,993 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
31
237
8921
6147
7397
0764
50992
29665
60633
17933
10620
75704
73797
10132
35319
87567
57815
532612
Quảng Trị
ST
56
045
1267
6310
3489
2314
44289
80227
08462
65289
43925
48863
60052
96883
84651
13770
68256
325861
Quảng Bình
SB
24
618
0038
0822
8335
2059
89200
45821
35497
61238
49920
24073
56851
84706
77896
50109
89520
584855
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000778
12
14
19
29
44
47
26
Giá Trị Jackpot 1
98,674,641,750đ

Giá Trị Jackpot 2
5,392,800,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 1 98,674,641,750đ
Jackpot 2 5 số + power 2 2,696,400,450đ
Giải nhất 5 số 20 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,218 500,000đ
Giải ba 3 số 25,672 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
36
295
0467
6525
2473
6357
00362
32955
83931
86015
18150
92609
45044
98014
68684
36499
05379
989287
Quảng Trị
ST
54
694
7717
5277
7384
3668
35066
61155
54070
70488
33446
21136
34206
13855
34703
45237
20796
510576
Quảng Bình
SB
93
347
3575
0759
3460
6113
53812
46548
73664
81270
27126
69812
22705
01726
40177
59775
85420
720209
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000775
03
08
19
30
41
52
09
Giá Trị Jackpot 1
83,847,890,100đ

Giá Trị Jackpot 2
3,745,384,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 83,847,890,100đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,745,384,050đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,022 500,000đ
Giải ba 3 số 21,739 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
38
403
5105
8935
5137
3861
15453
35541
52945
91127
28454
22493
85849
60499
56328
42231
05485
017689
Quảng Trị
ST
59
898
4605
3626
2287
4018
92728
35826
84738
79249
06539
65857
56742
89746
19847
83040
43363
078520
Quảng Bình
SB
63
381
4277
6182
5305
5209
25920
52821
76804
70292
03812
10993
65551
39797
54851
70358
47428
854671
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000772
09
13
23
32
36
52
43
Giá Trị Jackpot 1
75,315,934,650đ

Giá Trị Jackpot 2
5,532,384,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 75,315,934,650đ
Jackpot 2 5 số + power 1 5,532,384,350đ
Giải nhất 5 số 19 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,016 500,000đ
Giải ba 3 số 21,348 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
96
634
6439
6438
6466
7553
37214
14050
25166
95713
64033
72731
93892
80854
70274
39826
68340
816871
Quảng Trị
ST
53
762
7192
6848
5836
2640
09951
84751
01060
03907
07181
56664
02929
30134
40029
06955
44385
992119
Quảng Bình
SB
95
191
7682
6188
2792
3198
69040
37139
51918
57918
67844
32325
30701
78296
24452
18461
36819
080767
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000769
04
14
18
39
50
53
31
Giá Trị Jackpot 1
66,183,821,850đ

Giá Trị Jackpot 2
4,517,705,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 66,183,821,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,517,705,150đ
Giải nhất 5 số 19 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 907 500,000đ
Giải ba 3 số 17,958 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000766
19
30
35
40
49
53
42
Giá Trị Jackpot 1
57,912,621,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,598,682,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 57,912,621,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,598,682,900đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 676 500,000đ
Giải ba 3 số 14,408 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott