Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ năm

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
38
931
6197
7105
0980
0249
31410
07023
18410
94324
44135
33551
33641
65658
11286
34325
25964
070593
Quảng Trị
ST
35
413
6397
5377
9417
3370
23432
92180
01711
21227
19899
58175
34521
27120
55471
65286
69386
839446
Quảng Bình
SB
56
112
2606
0875
8748
5754
31638
98654
75404
67263
98872
17633
33589
87845
42780
89599
20810
365867
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
97
630
8835
0891
2350
3678
12959
36324
71858
30329
45094
06565
71736
41718
67094
61133
24562
159648
Quảng Trị
ST
73
674
5510
6443
5118
1845
73226
74010
18703
53271
66589
29310
36070
58043
26611
49120
97325
642858
Quảng Bình
SB
79
028
7457
5378
5835
2588
23046
74766
20349
76930
92475
54386
38443
05889
84899
13994
08289
941018
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000998
08
19
24
31
35
55
01
Giá Trị Jackpot 1
130,331,185,950đ

Giá Trị Jackpot 2
3,419,717,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 130,331,185,950đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,419,717,350đ
Giải nhất 5 số 48 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,511 500,000đ
Giải ba 3 số 30,793 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
79
898
2034
4096
7336
9783
88211
90222
97055
52001
47840
98626
49966
96659
68741
82442
69623
642864
Quảng Trị
ST
09
710
4481
8399
9488
5227
98156
03119
74308
46547
78534
66715
59416
51909
79610
63604
21935
385355
Quảng Bình
SB
69
154
6265
7134
8717
7557
39764
54427
85740
18392
89195
54420
17497
64112
12067
56721
05949
672489
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000995
03
07
08
18
21
26
19
Giá Trị Jackpot 1
116,463,068,400đ

Giá Trị Jackpot 2
4,952,789,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 116,463,068,400đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,952,789,200đ
Giải nhất 5 số 27 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,590 500,000đ
Giải ba 3 số 33,383 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
67
225
9092
2141
3486
1539
08950
78654
62449
36693
63905
38139
12592
53521
20317
47581
99299
348464
Quảng Trị
ST
25
482
0373
8587
5242
0628
15040
55782
15355
81048
35690
15441
64307
53394
42111
12754
60228
185911
Quảng Bình
SB
78
315
0371
7934
7628
7144
96026
70516
97576
06647
41248
70719
43410
84046
90781
10852
35387
839421
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000993
22
31
35
36
38
42
11
Giá Trị Jackpot 1
107,397,479,550đ

Giá Trị Jackpot 2
3,945,501,550đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 107,397,479,550đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,945,501,550đ
Giải nhất 5 số 21 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,225 500,000đ
Giải ba 3 số 26,108 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
21
292
7813
0130
5387
1961
53646
35052
42266
81277
76709
43091
15245
62883
27152
79947
04761
037760
Quảng Trị
ST
88
099
6807
3006
2244
6085
15237
20729
27370
82598
28527
40573
35182
66211
54763
97573
98246
437580
Quảng Bình
SB
20
535
8782
8616
4631
7315
59228
21871
91785
73577
63256
66380
98759
73016
16182
16251
86856
023868
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000990
02
07
10
22
32
40
39
Giá Trị Jackpot 1
95,065,337,100đ

Giá Trị Jackpot 2
4,250,521,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 95,065,337,100đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,250,521,200đ
Giải nhất 5 số 20 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,139 500,000đ
Giải ba 3 số 24,469 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
40
820
3414
5874
7685
3725
89977
61049
32840
08528
76350
64517
70504
29264
45132
09504
26456
355932
Quảng Trị
ST
48
775
6253
7179
4205
5219
60391
21034
50036
00338
82779
86700
78719
01013
36343
86727
37277
384727
Quảng Bình
SB
77
886
4999
2141
4597
4847
29089
48171
36472
93604
44725
98143
26089
07375
19022
10299
38739
471039
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000987
13
17
35
38
42
48
07
Giá Trị Jackpot 1
83,810,646,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,754,098,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 83,810,646,300đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,754,098,000đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 930 500,000đ
Giải ba 3 số 19,259 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Năm
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Bình Định
SBD
98
562
1758
3354
3180
0003
23329
18759
49006
15156
20637
06561
12837
68684
58496
46753
09146
440661
Quảng Trị
ST
30
812
2496
6915
5974
5009
58708
74892
23403
63072
33369
25998
19915
94736
36343
26086
56651
391035
Quảng Bình
SB
81
666
5446
1002
1000
0288
77805
21655
27776
59866
43365
82183
19501
74716
92612
75946
35317
727281
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000984
12
20
33
38
40
52
35
Giá Trị Jackpot 1
73,702,820,550đ

Giá Trị Jackpot 2
3,301,982,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 73,702,820,550đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,301,982,850đ
Giải nhất 5 số 18 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 869 500,000đ
Giải ba 3 số 17,793 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000981
02
23
32
44
51
52
28
Giá Trị Jackpot 1
65,509,647,150đ

Giá Trị Jackpot 2
4,208,594,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 65,509,647,150đ
Jackpot 2 5 số + power 1 4,208,594,000đ
Giải nhất 5 số 19 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 757 500,000đ
Giải ba 3 số 16,460 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott