Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ bảy

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
24
499
2758
4449
4167
8730
30668
04457
18342
95091
24069
72720
40842
73359
35924
02349
40247
943716
Q.Ngãi
SG
21
506
3523
0797
7904
0940
70036
04779
94210
86078
43862
35370
77170
68319
99826
67631
09480
993759
Đ.Nông
SD
82
416
5827
8802
4424
3660
89449
05307
97294
08437
13917
84861
62551
09351
12384
19812
62701
728257
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
53
499
4152
2890
0320
0262
33121
33540
31496
58332
67015
55122
84906
80292
27192
34362
74122
765127
Q.Ngãi
SG
65
645
7704
5535
4678
9279
52036
52110
93636
34730
56627
41844
69878
48664
65580
04732
50928
197901
Đ.Nông
SD
22
549
4870
0510
8304
3110
59510
39378
34341
21372
78018
16826
11144
26991
04455
24116
96398
965461
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000576
14
23
26
37
42
51
40
Giá Trị Jackpot 1
35,832,009,000đ

Giá Trị Jackpot 2
4,205,586,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35,832,009,000đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,205,586,000đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 509 500,000đ
Giải ba 3 số 9,468 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
87
184
5982
6426
9971
9222
45553
77182
60993
95024
13383
11900
62088
66818
16832
79706
89614
470865
Q.Ngãi
SG
15
979
5339
9518
9994
9912
99273
79335
96107
32507
25383
52511
27344
31968
94375
80122
23566
948463
Đ.Nông
SD
80
235
6422
6814
4713
2274
60731
62977
07550
09521
43673
27026
77975
63292
76619
55306
76604
698415
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000573
03
07
14
22
41
42
10
Giá Trị Jackpot 1
31,298,624,850đ

Giá Trị Jackpot 2
3,701,876,650đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,298,624,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,701,876,650đ
Giải nhất 5 số 7 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 346 500,000đ
Giải ba 3 số 8,346 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
19
145
8273
9372
6709
9046
39083
79184
01489
12099
93217
02282
71397
74667
10844
08039
03918
030891
Q.Ngãi
SG
53
424
7459
5089
1944
1322
55414
30676
19869
34198
25199
98727
69604
60687
05110
65794
55988
613363
Đ.Nông
SD
65
508
3900
4400
5673
9805
08263
91790
53835
28487
93056
13640
79594
20374
64002
27549
18338
778060
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000570
01
04
05
21
25
44
45
Giá Trị Jackpot 1
46,116,963,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,184,390,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 46,116,963,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,184,390,050đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 787 500,000đ
Giải ba 3 số 14,567 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
52
835
9902
4970
1129
2076
13444
23727
04826
57789
07987
67572
91431
03163
97956
93324
22077
085401
Q.Ngãi
SG
80
405
8503
3463
7140
4575
26610
70538
39072
37054
60557
55406
87448
98327
22643
92314
92588
567457
Đ.Nông
SD
97
078
7410
3117
0968
5393
04661
17189
42609
89656
64472
97925
54191
31522
46040
34745
81963
233971
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000567
04
15
16
29
42
46
36
Giá Trị Jackpot 1
40,777,509,000đ

Giá Trị Jackpot 2
3,617,048,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 40,777,509,000đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,617,048,000đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 565 500,000đ
Giải ba 3 số 11,320 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
39
354
6144
2745
7767
9558
04245
65021
06260
31049
57996
07555
04285
78977
78314
26174
32380
045532
Q.Ngãi
SG
00
647
9971
2947
6823
7789
22944
73159
90368
66714
95274
18990
95321
80957
70573
39171
91312
487039
Đ.Nông
SD
99
826
0233
1133
3439
8069
91814
04571
19319
37890
41729
85097
63153
65868
19942
39507
73691
901969
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000564
12
13
16
17
27
47
49
Giá Trị Jackpot 1
35,224,077,000đ

Giá Trị Jackpot 2
4,190,158,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35,224,077,000đ
Jackpot 2 5 số + power 1 4,190,158,850đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 508 500,000đ
Giải ba 3 số 11,017 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
90
357
2778
1869
2363
2384
71363
78033
84771
30850
04434
40940
94577
55378
57219
02933
60686
122369
Q.Ngãi
SG
63
974
3281
4812
4096
0112
18900
38079
43904
06954
63597
59066
63454
38718
42626
62502
64142
443589
Đ.Nông
SD
56
281
7611
3132
0552
4476
10297
99874
66682
04004
09671
83958
62245
09945
01467
69999
40709
363858
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000561
02
04
34
38
41
55
19
Giá Trị Jackpot 1
141,891,526,200đ

Giá Trị Jackpot 2
3,609,705,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 1 141,891,526,200đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,609,705,850đ
Giải nhất 5 số 24 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,207 500,000đ
Giải ba 3 số 28,371 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000558
05
11
17
20
26
37
12
Giá Trị Jackpot 1
126,215,215,950đ

Giá Trị Jackpot 2
9,548,033,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 126,215,215,950đ
Jackpot 2 5 số + power 2 4,774,016,925đ
Giải nhất 5 số 27 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,911 500,000đ
Giải ba 3 số 35,881 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott