Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ bảy

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
11
415
6174
0736
3729
0379
79153
55583
96434
27086
39781
33064
22808
27364
06103
46220
29935
926228
Q.Ngãi
SG
41
673
6051
9543
4782
1802
58740
55660
13794
93534
04966
89897
92496
97625
74466
34310
53425
419926
Đ.Nông
SD
54
745
3766
1208
7310
6289
31994
27086
17939
47808
28703
39386
16920
39738
18148
27033
29177
589811
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
84
313
2850
2470
9199
0441
66936
78267
07754
52818
65136
68870
63219
79217
30416
30857
13850
148691
Q.Ngãi
SG
01
147
8226
6303
7277
8463
31051
28315
60293
51588
85160
74467
93808
62335
15104
08384
64728
849273
Đ.Nông
SD
79
305
9801
7581
0357
5063
36344
38652
60486
88310
95085
90102
47150
82635
19955
34663
26040
275232
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
2095
2 15tr
Giải Nhì
8657
2362
6 6.5tr
Giải Ba
0259
9120
7291
9 3tr
K.Khích 1
095
38 1tr
K.Khích 2
95
321 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000414
01
10
11
13
27
55
19
Giá Trị Jackpot 1
137,578,088,550đ

Giá Trị Jackpot 2
8,574,074,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 137,578,088,550đ
Jackpot 2 5 số + power 1 8,574,074,450đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,425 500,000đ
Giải ba 3 số 25,967 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
29
034
8627
9209
6193
0554
85022
81288
90878
86010
28455
76366
63797
03008
79770
25478
57067
167523
Q.Ngãi
SG
29
391
2673
3493
1433
8537
61464
74701
00348
04723
40237
90274
28680
57033
57729
06645
50317
654547
Đ.Nông
SD
57
089
9091
6345
3840
9778
10699
08427
35432
50027
66722
68545
49967
66938
74918
96113
92484
335236
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
4147
3 15tr
Giải Nhì
5001
2280
6 6.5tr
Giải Ba
7155
4250
8886
25 3tr
K.Khích 1
147
40 1tr
K.Khích 2
47
392 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000411
10
12
14
17
29
53
25
Giá Trị Jackpot 1
116,918,632,650đ

Giá Trị Jackpot 2
6,278,579,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 116,918,632,650đ
Jackpot 2 5 số + power 0 6,278,579,350đ
Giải nhất 5 số 14 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,001 500,000đ
Giải ba 3 số 22,170 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
97
778
1057
1314
5142
6485
34718
73085
24374
77724
32056
41323
11392
11102
21468
93652
89762
385271
Q.Ngãi
SG
11
374
7665
2387
4587
2115
89980
14596
84091
06208
39025
20333
77417
46531
49813
31723
74777
161245
Đ.Nông
SD
63
776
7636
9932
6052
5739
20815
57251
14284
39535
11940
16366
46457
30161
58405
18937
21771
005314
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
3225
6 15tr
Giải Nhì
9617
4959
5 6.5tr
Giải Ba
2028
3114
6167
2 3tr
K.Khích 1
225
40 1tr
K.Khích 2
25
327 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000408
12
20
25
38
39
40
37
Giá Trị Jackpot 1
98,660,027,100đ

Giá Trị Jackpot 2
4,249,845,400đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 98,660,027,100đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,249,845,400đ
Giải nhất 5 số 13 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 821 500,000đ
Giải ba 3 số 16,256 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
32
866
8235
8267
4864
7156
18078
76162
16896
60757
28150
70826
24930
41185
26690
43372
81214
328871
Q.Ngãi
SG
02
369
1156
7161
9388
0692
03585
36781
57613
13964
18697
21170
96615
04800
39127
88236
36380
640903
Đ.Nông
SD
72
762
7911
1377
6494
0551
50387
28364
21100
35076
73977
15272
11098
50432
36016
85580
36828
930831
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
4972
16 15tr
Giải Nhì
2271
7134
8 6.5tr
Giải Ba
9894
7900
7207
5 3tr
K.Khích 1
972
48 1tr
K.Khích 2
72
423 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000405
05
11
21
30
40
48
20
Giá Trị Jackpot 1
87,411,418,500đ

Giá Trị Jackpot 2
3,761,291,650đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 87,411,418,500đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,761,291,650đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 636 500,000đ
Giải ba 3 số 13,392 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
22
311
0817
0126
0166
5180
20952
63782
80626
39985
11218
64268
71550
62526
11173
85924
46776
273039
Q.Ngãi
SG
92
120
2956
7198
1606
0164
54010
96439
32204
64025
97926
74178
02159
71512
55728
91279
47304
997900
Đ.Nông
SD
72
996
9126
4434
2698
5357
90183
05024
88601
05177
21783
47457
69977
54982
09935
48222
06930
538349
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
7130
1 15tr
Giải Nhì
9348
6573
1 6.5tr
Giải Ba
4602
5448
8413
12 3tr
K.Khích 1
130
20 1tr
K.Khích 2
30
300 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000402
09
17
23
26
51
54
32
Giá Trị Jackpot 1
75,711,825,300đ

Giá Trị Jackpot 2
5,425,544,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 75,711,825,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 5,425,544,450đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 609 500,000đ
Giải ba 3 số 15,325 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
82
209
4925
8965
4491
8355
85890
41104
07003
89775
38618
01426
81874
79362
40381
47301
41056
025632
Q.Ngãi
SG
01
100
7867
0828
6033
8446
47714
41202
65170
20061
58623
38957
44886
86210
76925
57043
60226
771204
Đ.Nông
SD
08
945
9253
0033
8793
9992
79134
67543
94492
96711
08715
38948
25730
89234
98391
97926
35777
228603
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
3380
2 15tr
Giải Nhì
1240
9383
4 6.5tr
Giải Ba
7674
1968
0832
5 3tr
K.Khích 1
380
42 1tr
K.Khích 2
80
274 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000399
07
24
32
49
51
54
44
Giá Trị Jackpot 1
68,557,422,900đ

Giá Trị Jackpot 2
4,630,610,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 68,557,422,900đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,630,610,850đ
Giải nhất 5 số 5 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 598 500,000đ
Giải ba 3 số 12,529 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
5841
2 15tr
Giải Nhì
9254
6301
11 6.5tr
Giải Ba
6402
0641
6149
11 3tr
K.Khích 1
841
116 1tr
K.Khích 2
41
299 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000396
26
36
37
38
42
49
46
Giá Trị Jackpot 1
61,707,788,850đ

Giá Trị Jackpot 2
3,869,540,400đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 61,707,788,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,869,540,400đ
Giải nhất 5 số 5 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 542 500,000đ
Giải ba 3 số 11,768 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott