Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ bảy

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
59
843
4146
6095
8235
8952
30895
72837
43850
20109
79049
02758
36879
38465
57020
67623
09190
770005
Q.Ngãi
SG
86
450
8273
8936
0318
3832
06821
95278
51253
15560
96405
58795
88598
91459
66515
11871
79239
800622
Đ.Nông
SD
87
558
4039
2050
5645
2232
12273
53987
13272
29457
89185
61935
79535
37057
82651
54045
82516
337479
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
93
079
9034
7870
4631
9571
64972
51613
14479
10702
13381
94402
14797
28289
36107
06140
72126
066089
Q.Ngãi
SG
72
931
9232
4522
2569
9182
38675
63680
29736
32593
95234
77454
49851
86305
03196
00167
63195
809574
Đ.Nông
SD
07
440
3961
6755
0401
2780
77957
45755
84884
03523
44340
95457
32663
48334
87346
53575
47314
892092
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000782
14
15
16
22
23
29
20
Giá Trị Jackpot 1
37,241,100,750đ

Giá Trị Jackpot 2
3,804,566,750đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 1 37,241,100,750đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,804,566,750đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 559 500,000đ
Giải ba 3 số 12,319 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
21
459
0017
3578
5113
8075
14412
38674
56641
86020
70830
49592
74720
18618
60712
33062
44859
853656
Q.Ngãi
SG
53
456
7469
3414
2581
6838
22573
68344
63939
99417
15979
55910
79604
77064
03488
90092
86405
800859
Đ.Nông
SD
57
166
9168
1478
7332
1687
89573
72377
09376
15572
10083
00810
42816
36802
99003
07148
09755
137609
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000779
01
04
05
17
42
47
09
Giá Trị Jackpot 1
31,902,787,650đ

Giá Trị Jackpot 2
3,211,420,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31,902,787,650đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,211,420,850đ
Giải nhất 5 số 5 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 379 500,000đ
Giải ba 3 số 9,757 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
77
980
0718
9268
5401
4205
89566
77926
25135
22558
93896
30492
16746
60024
07154
42228
15455
757959
Q.Ngãi
SG
55
893
0674
9215
5517
5515
41344
89608
48238
52398
11735
14516
60722
64400
69669
10227
73682
907600
Đ.Nông
SD
33
796
2928
9870
5564
8863
47984
90108
33892
98855
50156
48687
94174
83337
05859
15646
65101
997167
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000776
05
08
19
34
40
49
39
Giá Trị Jackpot 1
87,421,889,100đ

Giá Trị Jackpot 2
4,142,495,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 87,421,889,100đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,142,495,050đ
Giải nhất 5 số 13 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,064 500,000đ
Giải ba 3 số 22,581 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
66
936
1635
2963
8772
2595
95577
88987
83485
22325
34400
40626
34096
96909
45109
79371
44190
908388
Q.Ngãi
SG
86
919
5986
1488
9217
0359
61872
35286
12035
68479
42163
96761
69337
30356
06404
81223
55046
327857
Đ.Nông
SD
06
707
0959
2157
2301
2279
38901
06196
63877
00791
99715
68242
23283
41905
26800
68855
47902
281288
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000773
02
08
15
19
35
38
14
Giá Trị Jackpot 1
77,139,433,650đ

Giá Trị Jackpot 2
3,202,611,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 77,139,433,650đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,202,611,000đ
Giải nhất 5 số 35 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,706 500,000đ
Giải ba 3 số 27,185 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
35
204
9365
3000
9607
6827
64372
67284
79297
91003
96034
77057
54619
86741
08020
72305
20896
870715
Q.Ngãi
SG
22
119
4824
8946
7053
5530
27919
37669
62409
39315
24251
61736
34288
23704
19538
56424
11420
227548
Đ.Nông
SD
37
261
1672
7159
9344
6504
04627
88504
50854
89783
46564
45992
47831
98409
16187
06590
13250
150337
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000770
11
22
31
33
40
46
41
Giá Trị Jackpot 1
68,862,978,750đ

Giá Trị Jackpot 2
4,815,389,250đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 68,862,978,750đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,815,389,250đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,013 500,000đ
Giải ba 3 số 20,522 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
61
834
9046
7040
3257
1849
88915
05763
48841
51455
42133
40668
92286
80323
70637
36109
74400
861609
Q.Ngãi
SG
47
756
3847
5157
8985
4747
13435
76467
48703
54510
87974
77732
09980
04706
31362
49001
81174
130019
Đ.Nông
SD
11
117
8443
7695
1131
5890
13261
62079
98373
90505
83695
66427
51180
27785
46217
19694
80895
173034
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000767
01
05
07
10
25
48
36
Giá Trị Jackpot 1
60,479,670,450đ

Giá Trị Jackpot 2
3,883,910,550đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 60,479,670,450đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,883,910,550đ
Giải nhất 5 số 13 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 980 500,000đ
Giải ba 3 số 19,178 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000764
06
16
29
32
42
51
43
Giá Trị Jackpot 1
52,524,475,500đ

Giá Trị Jackpot 2
3,507,925,550đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 52,524,475,500đ
Jackpot 2 5 số + power 2 1,753,962,775đ
Giải nhất 5 số 14 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 671 500,000đ
Giải ba 3 số 15,164 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott