Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ bảy

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
76
612
2053
4860
8654
9734
10458
10246
09336
52418
23913
56346
83635
16097
13502
35455
69493
515085
Q.Ngãi
SG
83
623
9196
0448
8154
1896
39520
44010
66648
77879
06931
22586
46209
16264
43338
56676
16463
007360
Đ.Nông
SD
22
481
6299
4251
9008
6153
30293
25243
49530
00756
37279
56122
11607
75301
90131
65959
21395
728251
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
02
242
7322
3562
2548
6545
31091
79115
79545
31527
03455
30692
79316
17300
82534
98588
18037
555802
Q.Ngãi
SG
52
134
8715
9890
2599
1077
74848
90284
03085
70250
82465
48835
39220
97761
82481
04960
19701
468451
Đ.Nông
SD
90
558
4749
6899
5947
9066
31858
00739
56610
77253
99246
16367
11087
08416
58366
36993
42976
706788
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000546
06
11
24
30
50
52
22
Giá Trị Jackpot 1
79,232,699,100đ

Giá Trị Jackpot 2
4,327,754,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 79,232,699,100đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,327,754,200đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 904 500,000đ
Giải ba 3 số 18,379 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
48
592
5901
5737
4040
8693
07381
42579
63496
55677
53404
32672
66333
05065
96583
31505
24445
262891
Q.Ngãi
SG
02
684
4411
5694
5527
7236
50651
77756
86509
25225
17484
24937
15096
35733
09527
77797
43859
227673
Đ.Nông
SD
14
450
4334
4189
1948
8286
47198
13663
31107
49764
94034
60534
19390
49395
36774
54251
15925
766911
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000543
01
02
04
32
34
39
20
Giá Trị Jackpot 1
70,245,519,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,329,178,700đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 70,245,519,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,329,178,700đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 605 500,000đ
Giải ba 3 số 15,511 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
96
436
7950
2404
3142
0060
41796
73067
95072
71021
56475
74440
91837
48640
58797
02978
07003
548102
Q.Ngãi
SG
18
277
8874
1490
8045
7119
50413
15043
38395
69850
60238
82048
67313
19908
81757
58027
18113
840260
Đ.Nông
SD
31
197
0624
6585
7033
4181
19574
48007
16308
34480
97637
89492
50824
97703
93926
99432
27839
516837
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000540
03
11
14
31
34
42
24
Giá Trị Jackpot 1
62,441,824,800đ

Giá Trị Jackpot 2
3,588,821,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 62,441,824,800đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,588,821,200đ
Giải nhất 5 số 5 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 754 500,000đ
Giải ba 3 số 16,153 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
13
512
5793
3616
8887
7129
82440
47052
10272
66288
96580
53366
32101
06906
64470
91389
72380
995913
Q.Ngãi
SG
91
351
9495
6859
8532
8867
39069
40816
50978
21924
16669
98263
32076
91258
82435
91668
18282
760086
Đ.Nông
SD
10
070
0654
9877
2698
4699
67162
18594
74692
66957
54481
23830
74751
98281
62596
87693
95136
366082
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000538
06
22
32
33
35
53
12
Giá Trị Jackpot 1
57,142,434,000đ

Giá Trị Jackpot 2
6,176,105,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 57,142,434,000đ
Jackpot 2 5 số + power 1 6,176,105,900đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 655 500,000đ
Giải ba 3 số 16,260 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
81
870
7159
3248
7230
4828
16137
93823
98892
74866
63777
61750
37736
89648
68246
10661
15179
198182
Q.Ngãi
SG
36
523
7696
2056
7756
4247
18645
19406
11102
62735
31500
87342
76203
49897
43411
74801
48469
668668
Đ.Nông
SD
25
407
9997
4440
3436
0246
51850
67480
18509
67424
52719
60232
78578
56811
68567
35093
66722
957784
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000535
02
07
17
18
21
29
19
Giá Trị Jackpot 1
49,303,866,450đ

Giá Trị Jackpot 2
5,305,153,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 49,303,866,450đ
Jackpot 2 5 số + power 0 5,305,153,950đ
Giải nhất 5 số 7 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 615 500,000đ
Giải ba 3 số 14,597 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
42
024
4141
2308
6128
0997
97508
39733
72393
16615
78502
02424
37703
98283
44378
24808
68119
729537
Q.Ngãi
SG
72
872
9381
9383
9091
0332
33424
82685
61366
58679
32091
65876
21845
70836
82497
32767
30829
631761
Đ.Nông
SD
38
485
1684
4683
9040
5283
95930
91597
63234
55650
86215
71880
70507
15588
22872
36784
12536
060778
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000532
12
31
39
41
45
55
34
Giá Trị Jackpot 1
42,744,858,150đ

Giá Trị Jackpot 2
4,576,375,250đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 42,744,858,150đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,576,375,250đ
Giải nhất 5 số 4 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 523 500,000đ
Giải ba 3 số 12,181 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000529
13
15
28
29
32
44
49
Giá Trị Jackpot 1
36,663,441,600đ

Giá Trị Jackpot 2
36,663,441,600đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 36,663,441,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 36,663,441,600đ
Giải nhất 5 số 15 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 505 500,000đ
Giải ba 3 số 11,043 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott