Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ bảy

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
26
903
9196
0530
1884
7808
29338
78255
57742
30359
86976
51895
01385
11267
93435
22509
28169
332396
Q.Ngãi
SG
76
545
5712
6211
1880
8120
80986
16707
10188
41817
34186
06738
90700
48771
16461
32823
88376
415615
Đ.Nông
SD
63
142
8597
7118
7387
7449
06041
50825
73444
83610
84997
09764
46958
85811
51333
69919
62064
655931
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
10
490
2479
6712
0494
1210
49926
16046
76645
72533
10902
33622
34297
99258
48994
34028
70057
016979
Q.Ngãi
SG
78
504
7886
3990
3227
0165
33783
83271
16852
38026
48883
87275
89158
46753
49698
46729
71403
264606
Đ.Nông
SD
65
265
0675
4165
3390
8380
85086
63475
23954
53026
80457
73330
23547
44117
47904
81404
40662
441074
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000832
09
22
23
29
38
47
33
Giá Trị Jackpot 1
69,843,950,850đ

Giá Trị Jackpot 2
4,450,051,600đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 69,843,950,850đ
Jackpot 2 5 số + power 1 4,450,051,600đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,021 500,000đ
Giải ba 3 số 19,927 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
97
130
8706
4371
4724
0728
71445
14457
70442
09061
25025
61115
55190
94992
63416
31251
56176
415405
Q.Ngãi
SG
26
622
0688
8957
5245
5778
76618
22119
12121
26824
92042
33189
50076
06897
37701
33955
85638
955137
Đ.Nông
SD
76
707
8482
9910
1795
4546
48418
54605
01660
00155
70981
20698
56270
37812
32454
94551
93320
061362
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
15
874
4175
3438
5166
2641
40182
62930
29223
63650
61067
95446
77450
52156
30386
81528
24893
791136
Q.Ngãi
SG
31
478
4788
0283
3719
1961
31534
01983
52336
63771
42126
26856
03411
02430
49268
48511
88034
817869
Đ.Nông
SD
76
010
7130
8788
8842
8438
09166
09152
46984
00016
05189
17598
51570
02453
22936
53834
37735
786826
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000827
05
17
24
30
43
53
26
Giá Trị Jackpot 1
56,793,486,450đ

Giá Trị Jackpot 2
4,023,574,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 56,793,486,450đ
Jackpot 2 5 số + power 1 4,023,574,850đ
Giải nhất 5 số 22 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 807 500,000đ
Giải ba 3 số 16,275 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
87
754
3943
5585
7919
6784
12053
37529
65591
61030
75228
40096
59059
55376
32626
71841
92246
516362
Q.Ngãi
SG
79
076
3470
0128
6919
3016
78029
96016
48071
69799
91875
10905
87918
79069
41158
41164
10646
391419
Đ.Nông
SD
56
157
4170
3797
0933
0327
77500
52255
23766
69381
84973
29315
27578
49803
41740
68090
99690
165924
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000824
03
04
09
15
33
54
16
Giá Trị Jackpot 1
49,544,227,650đ

Giá Trị Jackpot 2
3,218,101,650đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 49,544,227,650đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,218,101,650đ
Giải nhất 5 số 16 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 697 500,000đ
Giải ba 3 số 14,990 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
08
983
1301
8634
1038
1419
34487
61270
41447
73323
43132
74397
98393
53684
79984
19727
55323
283957
Q.Ngãi
SG
11
293
7828
0185
2530
8164
20567
30058
81406
53575
71204
23520
16349
52578
69719
05907
27896
848578
Đ.Nông
SD
32
206
6124
1876
9992
2466
62723
07086
44452
64853
29493
95063
86176
57820
55802
46246
77867
326727
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000821
10
15
36
42
45
52
20
Giá Trị Jackpot 1
43,191,318,000đ

Giá Trị Jackpot 2
4,215,920,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 43,191,318,000đ
Jackpot 2 5 số + power 1 4,215,920,150đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 678 500,000đ
Giải ba 3 số 15,098 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
53
995
6739
9800
7649
2101
99459
61377
29415
75511
98265
59490
12193
95377
91921
65424
52979
402234
Q.Ngãi
SG
73
671
2326
5338
4815
0946
94955
88753
49699
30012
20744
47805
00378
73354
12936
38416
89055
757156
Đ.Nông
SD
52
657
3312
0632
1131
0759
05021
23029
86292
59937
00267
19091
10501
37280
36596
28482
38944
492790
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000818
05
19
22
23
30
44
52
Giá Trị Jackpot 1
36,098,421,150đ

Giá Trị Jackpot 2
3,427,820,500đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 36,098,421,150đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,427,820,500đ
Giải nhất 5 số 21 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 771 500,000đ
Giải ba 3 số 14,867 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000815
01
02
29
34
41
42
09
Giá Trị Jackpot 1
167,391,079,950đ

Giá Trị Jackpot 2
5,274,529,100đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 1 167,391,079,950đ
Jackpot 2 5 số + power 0 5,274,529,100đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,358 500,000đ
Giải ba 3 số 31,221 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott