Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ bảy

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDNG
15
284
8695
1110
7886
8115
13233
59832
80167
73909
89459
08644
02709
85278
18495
31258
36140
590891
Q.Ngãi
SNG
33
543
9258
6818
3554
7260
49290
29174
74093
00065
25649
76579
19559
07050
77694
68854
45983
091461
Đ.Nông
SDN
95
543
8109
7776
6870
7896
84906
86500
01257
33748
84482
65517
87932
49041
00709
21369
98417
768029
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDNG
04
380
3901
0674
1813
0885
64953
13815
67316
57299
41147
97574
98027
81924
37244
70715
68799
249316
Q.Ngãi
SNG
38
321
0118
9356
0935
2391
36960
72336
75873
07260
84750
17674
80805
09805
53094
15101
61401
181411
Đ.Nông
SDN
93
508
4182
9995
2808
6448
17125
01337
73296
45488
36500
23617
59222
77258
33042
36732
43448
690805
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001020
29
36
37
38
40
42
46
Giá Trị Jackpot 1
33,007,128,150đ

Giá Trị Jackpot 2
3,334,125,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33,007,128,150đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,334,125,350đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 787 500,000đ
Giải ba 3 số 16,665 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDNG
09
242
1684
8873
4175
3716
15934
00559
95993
60298
72606
51788
08333
75373
10690
48131
48006
082493
Q.Ngãi
SNG
08
857
6860
5479
3111
9758
50640
04974
82750
37466
38407
04054
59383
78570
67408
40721
27290
660752
Đ.Nông
SDN
26
372
3005
7205
1719
8674
75659
77652
68756
15076
60093
70912
52074
23957
32521
54921
99067
066786
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001017
09
13
20
30
39
54
23
Giá Trị Jackpot 1
300,000,000,000đ

Giá Trị Jackpot 2
67,784,892,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 300,000,000,000đ
Jackpot 2 5 số + power 1 67,784,892,000đ
Giải nhất 5 số 47 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 3,272 500,000đ
Giải ba 3 số 73,555 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDNG
88
807
2746
7820
6665
6173
02125
19644
13219
28207
12325
54522
83429
05823
88295
03724
18949
623653
Q.Ngãi
SNG
30
593
3168
5867
3601
6034
46948
63905
36577
57141
64440
56390
72249
23791
92839
80156
51220
805911
Đ.Nông
SDN
01
202
6918
6613
2066
1227
36704
78947
02264
27521
07642
71982
09349
86823
71102
73279
66306
460764
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001014
14
17
27
38
54
55
23
Giá Trị Jackpot 1
300,000,000,000đ

Giá Trị Jackpot 2
21,967,876,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 300,000,000,000đ
Jackpot 2 5 số + power 2 10,983,938,000đ
Giải nhất 5 số 31 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 2,901 500,000đ
Giải ba 3 số 62,094 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDNG
25
958
6364
4277
6386
0451
08635
92435
38285
45799
62002
60174
39406
03786
51207
92703
50503
864903
Q.Ngãi
SNG
03
170
1223
1668
6186
4989
44038
76802
75927
39312
13921
90233
05007
99906
92117
60514
76682
483597
Đ.Nông
SDN
48
423
3620
8119
9715
3084
85932
37441
04138
17970
70920
46902
51752
39175
72498
04690
67384
674052
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001011
03
10
13
30
40
52
04
Giá Trị Jackpot 1
281,084,510,550đ

Giá Trị Jackpot 2
4,202,342,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 281,084,510,550đ
Jackpot 2 5 số + power 1 4,202,342,900đ
Giải nhất 5 số 104 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 2,880 500,000đ
Giải ba 3 số 55,887 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDNG
67
269
7224
2602
8085
6602
16817
96830
43909
85198
55881
90880
17779
23724
86337
80079
50990
930105
Q.Ngãi
SNG
18
143
3216
2621
2292
7731
68312
86717
36336
71929
26620
28520
79410
27289
29862
30977
19672
695725
Đ.Nông
SDN
28
408
2170
3776
4619
8329
99660
68584
64337
96844
76545
57730
31020
22290
97645
84578
36821
739828
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001008
08
36
42
43
44
55
54
Giá Trị Jackpot 1
243,884,025,300đ

Giá Trị Jackpot 2
10,424,918,300đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 243,884,025,300đ
Jackpot 2 5 số + power 1 10,424,918,300đ
Giải nhất 5 số 19 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,973 500,000đ
Giải ba 3 số 46,293 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDNG
36
038
0055
8007
3677
2457
29181
47508
66597
56254
29789
92631
85358
74762
61079
14909
21866
147917
Q.Ngãi
SNG
06
394
1856
5781
5708
2764
07644
00463
60372
52340
02527
57237
68164
49046
15194
04352
81455
049669
Đ.Nông
SDN
21
706
5797
6611
4946
1520
33089
16447
03758
38109
11620
17130
27004
72641
07534
20980
57104
462239
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001005
11
13
22
36
46
49
37
Giá Trị Jackpot 1
199,484,306,400đ

Giá Trị Jackpot 2
5,491,616,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 199,484,306,400đ
Jackpot 2 5 số + power 0 5,491,616,200đ
Giải nhất 5 số 22 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,743 500,000đ
Giải ba 3 số 38,373 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001002
01
19
21
31
50
55
37
Giá Trị Jackpot 1
164,593,876,350đ

Giá Trị Jackpot 2
6,237,897,400đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 164,593,876,350đ
Jackpot 2 5 số + power 0 6,237,897,400đ
Giải nhất 5 số 15 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 1,622 500,000đ
Giải ba 3 số 31,683 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott