Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ bảy

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
63
067
4412
3544
5145
9566
03884
12954
60978
48103
47824
49957
97316
78644
08307
96644
86052
888026
Q.Ngãi
SG
57
975
0186
9947
3429
1813
63638
61443
77763
99558
40451
55606
79805
00029
91070
17950
99895
452711
Đ.Nông
SD
79
609
6546
0463
6861
9603
45427
26728
71419
57672
07816
38737
20498
12885
12485
24748
08332
188947
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
56
591
7479
4247
1944
6898
79723
24717
79095
39491
11124
07456
94270
11094
40212
00877
40654
512793
Q.Ngãi
SG
68
017
4956
9468
4750
0889
64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637
81519
25080
95880
89111
042146
Đ.Nông
SD
71
007
0463
4318
0859
0737
96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939
41814
32902
35228
12346
837920
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000725
19
32
38
40
45
48
02
Giá Trị Jackpot 1
55,087,218,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,761,067,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 55,087,218,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,761,067,000đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 732 500,000đ
Giải ba 3 số 13,751 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
08
218
6697
1208
3719
2858
66018
69055
93928
70869
12780
85280
66127
19168
52301
54632
26173
027769
Q.Ngãi
SG
52
702
0360
2259
0773
8583
30589
15231
85824
06735
06471
26404
78621
97362
53505
83639
08191
109725
Đ.Nông
SD
61
523
8222
9031
5499
7856
50468
37515
25576
30351
58106
46686
02942
74977
87579
07140
06658
359027
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000722
02
28
30
43
44
55
22
Giá Trị Jackpot 1
48,237,615,300đ

Giá Trị Jackpot 2
4,647,230,750đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 48,237,615,300đ
Jackpot 2 5 số + power 2 2,323,615,375đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 524 500,000đ
Giải ba 3 số 12,180 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
04
714
0557
8443
5278
2599
81382
07562
00059
29077
59133
40638
14288
38606
91778
61867
26096
775659
Q.Ngãi
SG
73
671
5929
4236
9223
0238
32559
74219
28593
77312
34299
34853
56450
24304
83804
31054
40819
599053
Đ.Nông
SD
64
708
2916
4563
0372
8161
03667
99303
46746
18800
82581
93462
28839
55743
67713
55628
84918
025388
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000719
15
32
33
36
43
46
31
Giá Trị Jackpot 1
40,960,429,950đ

Giá Trị Jackpot 2
3,838,654,600đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 40,960,429,950đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,838,654,600đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 450 500,000đ
Giải ba 3 số 11,186 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
67
474
4777
6563
2754
7762
07135
77362
64609
38704
15642
13835
22550
90197
68701
28515
14507
057488
Q.Ngãi
SG
46
474
3834
1159
2709
7911
36468
20768
76576
22285
11690
86350
67568
44557
29002
98634
60680
804560
Đ.Nông
SD
83
101
5826
7858
2430
8248
49023
03213
11170
29968
37466
47104
09119
67084
57166
95806
18471
804668
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000716
11
23
51
52
53
54
27
Giá Trị Jackpot 1
35,131,524,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,190,998,450đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35,131,524,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,190,998,450đ
Giải nhất 5 số 3 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 482 500,000đ
Giải ba 3 số 8,632 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
33
071
3312
7765
8943
1548
43513
89875
84166
62031
76133
73074
17605
90210
16977
82035
66271
957353
Q.Ngãi
SG
20
190
6119
5489
7949
4803
31230
32968
28492
11443
44575
52195
97730
74048
87752
40770
23214
979643
Đ.Nông
SD
71
117
5881
4589
1978
4412
63716
47540
70692
58419
34513
30602
02850
78957
35038
67281
45607
413425
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000713
03
27
36
41
49
55
18
Giá Trị Jackpot 1
92,575,628,850đ

Giá Trị Jackpot 2
5,509,630,350đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 1 92,575,628,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 5,509,630,350đ
Giải nhất 5 số 21 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 951 500,000đ
Giải ba 3 số 20,234 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
49
946
1949
2318
0771
1197
01765
72797
58432
84088
02298
32377
83034
03270
63178
07317
12256
995169
Q.Ngãi
SG
38
569
9103
7526
9048
5669
24267
83419
27337
14021
52313
78512
26070
13337
61620
60092
40993
301890
Đ.Nông
SD
53
687
7520
8881
6433
0517
07687
30354
56194
39302
64691
65708
98152
12460
77165
44581
27825
177168
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000710
04
08
39
41
53
55
52
Giá Trị Jackpot 1
80,758,885,350đ

Giá Trị Jackpot 2
4,196,658,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 80,758,885,350đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,196,658,850đ
Giải nhất 5 số 18 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 890 500,000đ
Giải ba 3 số 18,846 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000707
02
03
19
28
42
45
12
Giá Trị Jackpot 1
72,264,577,800đ

Giá Trị Jackpot 2
3,252,846,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 72,264,577,800đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,252,846,900đ
Giải nhất 5 số 22 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 959 500,000đ
Giải ba 3 số 19,529 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott