Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ bảy

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
84
320
4842
0717
5634
0886
52982
80212
72809
70382
98196
66044
05487
72233
22074
84553
19370
434485
Q.Ngãi
SG
35
763
8741
8081
5381
9422
95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569
38138
31609
95708
11954
646084
Đ.Nông
SD
80
726
5551
7743
4797
9864
69093
55433
67077
51543
12900
02666
01701
02187
23681
66943
20176
540591
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
19
185
1381
3664
3273
8521
48552
44475
54046
94913
02015
99466
81156
18009
53383
90664
14491
193652
Q.Ngãi
SG
74
713
5576
7811
8493
2573
17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909
56167
31318
22013
38858
632279
Đ.Nông
SD
47
652
8244
6650
7201
1888
43580
88082
80684
89630
40875
36658
66991
35147
54582
90833
61321
100825
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000883
04
06
08
18
39
43
28
Giá Trị Jackpot 1
38,990,916,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,509,591,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38,990,916,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,509,591,950đ
Giải nhất 5 số 15 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 679 500,000đ
Giải ba 3 số 12,314 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
57
568
6626
6289
8216
3999
11549
51709
54851
39292
81549
84711
73895
17872
53843
86258
17640
161597
Q.Ngãi
SG
19
998
0941
5293
1634
5305
84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849
38785
33230
74780
30487
767453
Đ.Nông
SD
35
503
0298
1335
1725
9343
10273
72061
50794
71818
17410
09123
30180
92245
39793
71109
61377
709040
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000880
01
14
21
36
48
53
44
Giá Trị Jackpot 1
34,404,588,750đ

Giá Trị Jackpot 2
4,661,644,750đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34,404,588,750đ
Jackpot 2 5 số + power 1 4,661,644,750đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 384 500,000đ
Giải ba 3 số 7,958 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
25
806
9267
8155
0297
0504
88158
05520
93963
51209
37390
85077
99002
71656
94969
83136
21850
922468
Q.Ngãi
SG
12
645
1494
7603
9137
0689
71955
32807
55191
32520
91180
60052
08407
69223
94479
56321
89549
231333
Đ.Nông
SD
73
352
9077
3705
6634
2274
23058
39975
73082
42992
30300
62033
67700
01992
89893
02048
07044
259090
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000877
22
24
35
43
45
54
50
Giá Trị Jackpot 1
76,361,538,900đ

Giá Trị Jackpot 2
4,172,246,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 1 76,361,538,900đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,172,246,000đ
Giải nhất 5 số 17 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 848 500,000đ
Giải ba 3 số 17,848 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
73
479
8604
9962
6295
8849
75747
26669
11076
14824
42927
61334
68146
32107
19897
77612
07748
478364
Q.Ngãi
SG
93
667
0850
7089
1823
5697
27915
14058
72177
84301
07784
43233
86128
75885
86434
67134
26725
662940
Đ.Nông
SD
52
068
4811
5196
8951
3502
37955
47563
66453
08993
36105
98599
13831
53709
40532
02859
15517
246421
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000874
01
11
22
28
34
42
10
Giá Trị Jackpot 1
68,127,043,350đ

Giá Trị Jackpot 2
3,257,302,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 68,127,043,350đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,257,302,050đ
Giải nhất 5 số 22 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 794 500,000đ
Giải ba 3 số 17,826 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
24
283
7873
3778
5053
1909
26171
21421
39753
97238
55214
56685
00774
25060
23353
56867
62494
028174
Q.Ngãi
SG
09
870
2225
8073
4777
5647
36924
57165
81238
16620
65848
36202
43982
10728
64376
13152
73295
008923
Đ.Nông
SD
44
728
5285
9520
1591
3799
09403
09965
60067
19197
21862
85384
58583
02754
40327
94801
23783
634685
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000871
02
09
12
24
41
53
35
Giá Trị Jackpot 1
60,866,703,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,261,376,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 60,866,703,300đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,261,376,150đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 805 500,000đ
Giải ba 3 số 15,787 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
79
351
3703
0716
8344
2157
87444
66045
84977
32901
14640
35908
69911
37409
72771
15553
68144
415366
Q.Ngãi
SG
09
371
6023
9402
2904
9334
72219
48425
54687
85708
81597
96244
45175
56233
07927
38109
99009
287428
Đ.Nông
SD
34
899
1007
7101
6952
5344
94058
29882
52435
86454
40734
85625
18934
59734
77023
33178
02448
461063
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000868
09
18
23
24
48
52
10
Giá Trị Jackpot 1
Đang cập nhập... đ

Giá Trị Jackpot 2
Đang cập nhập... đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số ... ...đ
Jackpot 2 5 số + power ... ...đ
Giải nhất 5 số ... 40,000,000đ
Giải nhì 4 số ... 500,000đ
Giải ba 3 số ... 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000865
01
34
35
36
42
43
05
Giá Trị Jackpot 1
48,248,431,500đ

Giá Trị Jackpot 2
3,230,553,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 48,248,431,500đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,230,553,950đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 476 500,000đ
Giải ba 3 số 10,730 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott