Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ bảy

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
45
420
5294
7712
3281
9446
92259
36900
70293
03542
34908
32420
81748
18588
53076
66082
60248
754444
Q.Ngãi
SG
53
546
5923
3983
4201
0533
40292
15292
81621
93121
45575
87747
34889
53566
79115
35299
31822
056533
Đ.Nông
SD
61
074
9776
6870
1827
4833
92618
49761
58640
61265
72817
99865
86789
14155
81015
35038
83310
220131
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
54
309
2998
9115
1021
2404
39983
91066
56149
09888
97531
42307
45967
57252
91776
36705
72851
848322
Q.Ngãi
SG
38
187
9269
8168
5764
5829
95667
46819
59308
01920
92884
80001
24418
99752
55992
72747
44953
716564
Đ.Nông
SD
80
430
7750
2903
7891
5692
09874
99712
73020
63055
25613
03984
37298
43893
77718
37570
78335
317204
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000449
03
04
06
14
20
38
35
Giá Trị Jackpot 1
74,543,157,300đ

Giá Trị Jackpot 2
3,237,964,150đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 74,543,157,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,237,964,150đ
Giải nhất 5 số 10 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 692 500,000đ
Giải ba 3 số 14,975 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
31
602
8538
0392
9207
8779
66308
03154
04762
78058
96712
68239
43858
56421
47815
22923
75637
762043
Q.Ngãi
SG
80
768
0289
3381
7225
0848
06620
72985
00575
32388
16904
90065
98253
92502
87646
50778
17960
984032
Đ.Nông
SD
56
047
3825
0171
6034
7604
02529
44638
54969
70519
11591
83656
44266
49947
13275
46447
33965
425300
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
0561
1 15tr
Giải Nhì
5697
1175
2 6.5tr
Giải Ba
2101
3007
3592
11 3tr
K.Khích 1
561
18 1tr
K.Khích 2
61
350 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000446
03
09
10
18
29
45
36
Giá Trị Jackpot 1
68,149,331,400đ

Giá Trị Jackpot 2
3,853,016,050đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 68,149,331,400đ
Jackpot 2 5 số + power 1 3,853,016,050đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 817 500,000đ
Giải ba 3 số 16,254 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
00
877
0201
4746
9698
3359
14211
99734
14741
67857
70947
90423
37644
99663
28057
46465
84810
278297
Q.Ngãi
SG
70
257
9443
6535
9314
9048
74679
11522
37284
82161
21209
17548
15330
62565
64147
66761
07073
933686
Đ.Nông
SD
59
726
9575
4034
9990
1352
72308
61114
55776
95619
35972
73135
45494
50335
72331
01476
03069
640044
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
2782
1 15tr
Giải Nhì
6393
5239
6 6.5tr
Giải Ba
1128
8986
6220
17 3tr
K.Khích 1
782
16 1tr
K.Khích 2
82
353 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000443
02
06
38
47
50
53
14
Giá Trị Jackpot 1
62,496,583,500đ

Giá Trị Jackpot 2
3,224,932,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 62,496,583,500đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,224,932,950đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 449 500,000đ
Giải ba 3 số 11,268 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
77
404
2636
8364
0520
2116
29540
77894
20485
22814
76712
52043
98485
65699
48550
56452
24048
418487
Q.Ngãi
SG
72
957
7749
8416
0853
8266
52294
55342
51418
65258
23431
04094
00155
14753
72684
31071
88738
021360
Đ.Nông
SD
77
098
5336
7748
2014
5695
55062
64236
62355
96033
41095
48503
86990
97531
18661
67472
30478
659113
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
0334
1 15tr
Giải Nhì
3842
3598
3 6.5tr
Giải Ba
8226
0454
7000
12 3tr
K.Khích 1
334
31 1tr
K.Khích 2
34
337 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000440
05
09
33
43
44
50
46
Giá Trị Jackpot 1
56,914,961,250đ

Giá Trị Jackpot 2
3,218,098,600đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 56,914,961,250đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,218,098,600đ
Giải nhất 5 số 3 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 471 500,000đ
Giải ba 3 số 10,296 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
66
150
6218
5918
9097
5398
24332
24991
75986
59366
30694
91250
44349
80928
16960
22564
47455
611745
Q.Ngãi
SG
22
811
4633
1355
7501
8961
96208
09610
53315
62896
64445
88289
52633
67789
63767
46462
53837
654488
Đ.Nông
SD
75
202
1558
6387
3234
6460
69382
82502
30079
59095
23478
57413
47416
01021
87330
01579
15790
445685
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
7490
0 15tr
Giải Nhì
3887
5838
4 6.5tr
Giải Ba
8125
8981
5756
5 3tr
K.Khích 1
490
20 1tr
K.Khích 2
90
406 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000437
07
09
11
30
43
53
10
Giá Trị Jackpot 1
52,151,425,050đ

Giá Trị Jackpot 2
3,546,152,850đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 52,151,425,050đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,546,152,850đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 604 500,000đ
Giải ba 3 số 11,536 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
35
367
7286
0573
8601
7328
39994
15707
44293
22205
50253
88295
38682
27946
84462
77442
48004
153980
Q.Ngãi
SG
92
109
5514
6937
9600
9331
51247
76451
19375
89341
81042
73234
48873
79324
47919
66939
79758
555577
Đ.Nông
SD
19
329
4847
6485
9483
1923
71999
78607
38551
29531
23826
24220
29809
36714
20396
23103
79887
539676
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
0251
4 15tr
Giải Nhì
5998
4176
9 6.5tr
Giải Ba
6228
0237
2583
10 3tr
K.Khích 1
251
36 1tr
K.Khích 2
51
411 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000434
08
12
24
32
35
51
21
Giá Trị Jackpot 1
47,236,049,400đ

Giá Trị Jackpot 2
7,251,116,250đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 47,236,049,400đ
Jackpot 2 5 số + power 1 7,251,116,250đ
Giải nhất 5 số 12 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 572 500,000đ
Giải ba 3 số 11,644 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

   XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
8917
7 15tr
Giải Nhì
8607
0254
7 6.5tr
Giải Ba
9376
2606
3911
6 3tr
K.Khích 1
917
43 1tr
K.Khích 2
17
306 100N

in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000431
12
13
41
42
48
53
20
Giá Trị Jackpot 1
42,364,771,950đ

Giá Trị Jackpot 2
6,709,863,200đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 42,364,771,950đ
Jackpot 2 5 số + power 0 6,709,863,200đ
Giải nhất 5 số 8 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 420 500,000đ
Giải ba 3 số 9,378 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott