Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT - Thứ bảy

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
42
506
4883
2783
2843
3958
69726
55621
76461
14436
90338
83163
85915
40744
18288
81428
27630
919520
Q.Ngãi
SG
55
523
0521
7840
9233
9302
35775
09205
81819
09320
76355
78829
41750
01571
60317
73753
12034
859086
Đ.Nông
SD
66
522
0745
8051
3356
3814
68306
08979
24851
45891
93691
57198
69738
79221
35253
37730
99228
387302
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
46
476
5736
9764
0104
3623
88220
48331
68615
46843
30172
61168
09983
18615
02504
71286
60929
174094
Q.Ngãi
SG
60
718
5823
3310
5423
3933
42513
00129
00928
87595
22006
04693
04762
41573
00022
71177
06262
139420
Đ.Nông
SD
20
295
7521
0919
1516
5062
72239
75724
17525
80784
39384
83428
74027
70598
02773
25138
97615
981905
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000508
01
20
36
44
45
49
52
Giá Trị Jackpot 1
50,218,452,300đ

Giá Trị Jackpot 2
4,367,671,300đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 50,218,452,300đ
Jackpot 2 5 số + power 0 4,367,671,300đ
Giải nhất 5 số 7 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 489 500,000đ
Giải ba 3 số 10,045 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
38
234
1597
5629
7632
2585
66470
10498
55872
02807
00711
92672
91996
42091
41667
66968
78171
174069
Q.Ngãi
SG
90
007
4928
7843
4420
5667
84295
65665
20618
47675
25209
86921
51104
10992
49870
49651
72546
212591
Đ.Nông
SD
18
270
2987
9119
8725
7944
26312
51613
98883
33850
24715
02036
42440
06728
71725
28220
40231
363568
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000505
08
14
19
20
49
51
28
Giá Trị Jackpot 1
44,600,432,700đ

Giá Trị Jackpot 2
3,743,446,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 44,600,432,700đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,743,446,900đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 563 500,000đ
Giải ba 3 số 11,389 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
10
605
8651
9845
4762
4788
97954
27049
66415
21866
96870
05704
70438
71963
57914
63210
96540
911675
Q.Ngãi
SG
89
111
6514
4950
7406
3266
91003
30375
70373
93026
78352
56051
34663
63540
80124
61838
95995
597645
Đ.Nông
SD
97
283
6789
8919
0025
2535
95848
91763
70555
59239
44632
99562
67863
04851
22312
96622
36638
584283
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000502
05
11
15
34
44
48
35
Giá Trị Jackpot 1
39,485,472,600đ

Giá Trị Jackpot 2
3,175,118,000đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 39,485,472,600đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,175,118,000đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 526 500,000đ
Giải ba 3 số 10,573 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
88
180
2574
3618
6699
4172
76168
46378
33458
18705
19935
41662
49157
45098
13817
71612
33904
873980
Q.Ngãi
SG
91
191
7733
2910
5841
0971
38432
09688
79188
95276
22615
17978
38702
99407
44228
01369
42281
793350
Đ.Nông
SD
45
064
5235
3092
3097
1366
75920
27720
38910
48397
17089
24436
40127
63060
74483
64482
61644
641570
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000499
12
28
30
33
45
52
15
Giá Trị Jackpot 1
34,338,855,450đ

Giá Trị Jackpot 2
3,769,275,950đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34,338,855,450đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,769,275,950đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 413 500,000đ
Giải ba 3 số 9,192 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
62
978
4371
8683
7710
9428
32189
30168
30318
52767
66591
72889
58956
74723
02665
75630
98174
563689
Q.Ngãi
SG
48
299
3915
9962
6187
7630
61382
92810
52712
19849
46647
01152
88241
78038
61947
07627
43766
639397
Đ.Nông
SD
27
232
3035
1809
2364
6776
07027
21701
40008
38505
61848
50669
92306
52027
82829
94438
49785
676271
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000496
08
18
19
20
43
54
50
Giá Trị Jackpot 1
31,074,947,850đ

Giá Trị Jackpot 2
3,287,180,900đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 1 31,074,947,850đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,287,180,900đ
Giải nhất 5 số 11 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 410 500,000đ
Giải ba 3 số 9,366 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

T.Bảy
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
2Tỷ
Đ.Nẵng
SDG
92
234
1378
3338
3830
7890
10774
95716
28101
22969
11328
76289
76855
37461
12322
37510
04640
594080
Q.Ngãi
SG
42
619
2412
0035
7500
8810
34280
84943
75668
43498
59134
32029
95320
52701
80525
16544
98233
246954
Đ.Nông
SD
95
251
7335
6519
0971
7562
80685
66975
86040
38215
44813
67464
94258
37000
17654
19129
35560
127427
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000493
12
21
22
27
41
50
34
Giá Trị Jackpot 1
47,360,481,150đ

Giá Trị Jackpot 2
3,386,944,600đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 47,360,481,150đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,386,944,600đ
Giải nhất 5 số 6 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 455 500,000đ
Giải ba 3 số 10,692 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000490
03
14
25
37
49
54
53
Giá Trị Jackpot 1
41,911,723,200đ

Giá Trị Jackpot 2
3,518,180,500đ

Số lượng trúng giải kỳ này

Giải Trùng SL Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 41,911,723,200đ
Jackpot 2 5 số + power 0 3,518,180,500đ
Giải nhất 5 số 9 40,000,000đ
Giải nhì 4 số 591 500,000đ
Giải ba 3 số 10,848 50,000đ

in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott