Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Tư

Thứ tư
20/05/2020
Đà Nẵng
82 - 47
Khánh Hòa
99 - 31
Thứ tư
13/05/2020
Đà Nẵng
50 - 52
Khánh Hòa
30 - 93
Thứ tư
29/04/2020
Đà Nẵng
89 - 25
Khánh Hòa
38 - 85
Thứ tư
25/03/2020
Đà Nẵng
44 - 91
Khánh Hòa
12 - 76
Thứ tư
18/03/2020
Đà Nẵng
41 - 40
Khánh Hòa
42 - 76
Thứ tư
11/03/2020
Đà Nẵng
73 - 93
Khánh Hòa
42 - 85
Thứ tư
04/03/2020
Đà Nẵng
53 - 35
Khánh Hòa
93 - 28
Thứ tư
26/02/2020
Đà Nẵng
70 - 93
Khánh Hòa
05 - 55
Thứ tư
19/02/2020
Đà Nẵng
47 - 56
Khánh Hòa
03 - 47
Thứ tư
12/02/2020
Đà Nẵng
09 - 01
Khánh Hòa
56 - 81
Thứ tư
05/02/2020
Đà Nẵng
28 - 38
Khánh Hòa
38 - 97
Thứ tư
29/01/2020
Đà Nẵng
14 - 66
Khánh Hòa
52 - 86
Thứ tư
22/01/2020
Đà Nẵng
17 - 07
Khánh Hòa
81 - 03
Thứ tư
15/01/2020
Đà Nẵng
37 - 61
Khánh Hòa
29 - 98
Thứ tư
08/01/2020
Đà Nẵng
72 - 95
Khánh Hòa
18 - 40
Thứ tư
01/01/2020
Đà Nẵng
60 - 54
Khánh Hòa
48 - 65
Thứ tư
25/12/2019
Đà Nẵng
88 - 32
Khánh Hòa
85 - 27
Thứ tư
18/12/2019
Đà Nẵng
85 - 05
Khánh Hòa
34 - 65
Thứ tư
11/12/2019
Đà Nẵng
04 - 02
Khánh Hòa
67 - 29
Thứ tư
04/12/2019
Đà Nẵng
62 - 53
Khánh Hòa
09 - 22
Thứ tư
27/11/2019
Đà Nẵng
23 - 07
Khánh Hòa
23 - 56
Thứ tư
20/11/2019
Đà Nẵng
37 - 49
Khánh Hòa
05 - 60
Thứ tư
13/11/2019
Đà Nẵng
87 - 82
Khánh Hòa
84 - 70
Thứ tư
06/11/2019
Đà Nẵng
06 - 32
Khánh Hòa
63 - 56
Thứ tư
30/10/2019
Đà Nẵng
56 - 36
Khánh Hòa
59 - 61
Thứ tư
23/10/2019
Đà Nẵng
51 - 97
Khánh Hòa
87 - 35
Thứ tư
16/10/2019
Đà Nẵng
13 - 32
Khánh Hòa
14 - 49
Thứ tư
09/10/2019
Đà Nẵng
35 - 26
Khánh Hòa
56 - 22
Thứ tư
02/10/2019
Đà Nẵng
37 - 47
Khánh Hòa
73 - 99
Thứ tư
25/09/2019
Đà Nẵng
46 - 12
Khánh Hòa
63 - 66