Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Tư

Thứ tư
05/10/2022
Đà Nẵng
10 - 53
Khánh Hòa
72 - 30
Thứ tư
28/09/2022
Đà Nẵng
11 - 29
Khánh Hòa
04 - 82
Thứ tư
21/09/2022
Đà Nẵng
60 - 66
Khánh Hòa
13 - 45
Thứ tư
14/09/2022
Đà Nẵng
78 - 51
Khánh Hòa
37 - 90
Thứ tư
07/09/2022
Đà Nẵng
95 - 22
Khánh Hòa
58 - 39
Thứ tư
31/08/2022
Đà Nẵng
36 - 53
Khánh Hòa
00 - 87
Thứ tư
24/08/2022
Đà Nẵng
17 - 78
Khánh Hòa
12 - 27
Thứ tư
17/08/2022
Đà Nẵng
68 - 04
Khánh Hòa
28 - 71
Thứ tư
10/08/2022
Đà Nẵng
22 - 17
Khánh Hòa
07 - 23
Thứ tư
03/08/2022
Đà Nẵng
02 - 08
Khánh Hòa
99 - 75
Thứ tư
27/07/2022
Đà Nẵng
94 - 22
Khánh Hòa
08 - 97
Thứ tư
20/07/2022
Đà Nẵng
64 - 97
Khánh Hòa
37 - 89
Thứ tư
13/07/2022
Đà Nẵng
42 - 06
Khánh Hòa
02 - 37
Thứ tư
06/07/2022
Đà Nẵng
02 - 18
Khánh Hòa
16 - 25
Thứ tư
29/06/2022
Đà Nẵng
31 - 03
Khánh Hòa
19 - 89
Thứ tư
22/06/2022
Đà Nẵng
76 - 69
Khánh Hòa
56 - 53
Thứ tư
15/06/2022
Đà Nẵng
47 - 35
Khánh Hòa
70 - 56
Thứ tư
08/06/2022
Đà Nẵng
94 - 50
Khánh Hòa
40 - 74
Thứ tư
01/06/2022
Đà Nẵng
18 - 67
Khánh Hòa
76 - 12
Thứ tư
25/05/2022
Đà Nẵng
71 - 20
Khánh Hòa
16 - 66
Thứ tư
18/05/2022
Đà Nẵng
88 - 22
Khánh Hòa
21 - 37
Thứ tư
11/05/2022
Đà Nẵng
93 - 46
Khánh Hòa
75 - 22
Thứ tư
04/05/2022
Đà Nẵng
49 - 08
Khánh Hòa
44 - 03
Thứ tư
27/04/2022
Đà Nẵng
97 - 44
Khánh Hòa
13 - 46
Thứ tư
20/04/2022
Đà Nẵng
74 - 39
Khánh Hòa
57 - 14
Thứ tư
13/04/2022
Đà Nẵng
57 - 64
Khánh Hòa
09 - 34
Thứ tư
06/04/2022
Đà Nẵng
36 - 17
Khánh Hòa
56 - 52
Thứ tư
30/03/2022
Đà Nẵng
45 - 32
Khánh Hòa
19 - 04
Thứ tư
23/03/2022
Đà Nẵng
99 - 26
Khánh Hòa
50 - 12
Thứ tư
16/03/2022
Đà Nẵng
31 - 35
Khánh Hòa
18 - 86