Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Tư

Thứ tư
20/10/2021
Đà Nẵng
77 - 90
Khánh Hòa
85 - 08
Thứ tư
13/10/2021
Đà Nẵng
12 - 26
Khánh Hòa
67 - 67
Thứ tư
06/10/2021
Đà Nẵng
38 - 83
Khánh Hòa
58 - 62
Thứ tư
29/09/2021
Đà Nẵng
87 - 48
Khánh Hòa
85 - 41
Thứ tư
22/09/2021
Đà Nẵng
71 - 08
Khánh Hòa
40 - 17
Thứ tư
15/09/2021
Đà Nẵng
42 - 60
Khánh Hòa
19 - 96
Thứ tư
08/09/2021
Đà Nẵng
30 - 68
Khánh Hòa
67 - 77
Thứ tư
01/09/2021
Đà Nẵng
70 - 82
Khánh Hòa
91 - 47
Thứ tư
25/08/2021
Đà Nẵng
76 - 38
Khánh Hòa
36 - 01
Thứ tư
18/08/2021
Khánh Hòa
31 - 57
Thứ tư
11/08/2021
Đà Nẵng
43 - 71
Khánh Hòa
76 - 62
Thứ tư
21/07/2021
Đà Nẵng
44 - 83
Khánh Hòa
71 - 28
Thứ tư
14/07/2021
Đà Nẵng
75 - 73
Khánh Hòa
47 - 67
Thứ tư
07/07/2021
Đà Nẵng
30 - 53
Khánh Hòa
23 - 64
Thứ tư
30/06/2021
Đà Nẵng
66 - 44
Khánh Hòa
53 - 06
Thứ tư
23/06/2021
Đà Nẵng
35 - 55
Khánh Hòa
75 - 95
Thứ tư
16/06/2021
Đà Nẵng
47 - 87
Khánh Hòa
97 - 37
Thứ tư
09/06/2021
Đà Nẵng
43 - 93
Khánh Hòa
18 - 89
Thứ tư
02/06/2021
Đà Nẵng
98 - 39
Khánh Hòa
45 - 22
Thứ tư
26/05/2021
Đà Nẵng
37 - 56
Khánh Hòa
32 - 10
Thứ tư
19/05/2021
Đà Nẵng
15 - 70
Khánh Hòa
32 - 42
Thứ tư
12/05/2021
Đà Nẵng
57 - 90
Khánh Hòa
15 - 22
Thứ tư
05/05/2021
Đà Nẵng
10 - 69
Khánh Hòa
89 - 01
Thứ tư
28/04/2021
Đà Nẵng
51 - 22
Khánh Hòa
59 - 43
Thứ tư
21/04/2021
Đà Nẵng
24 - 78
Khánh Hòa
87 - 24
Thứ tư
14/04/2021
Đà Nẵng
14 - 78
Khánh Hòa
99 - 07
Thứ tư
07/04/2021
Đà Nẵng
04 - 97
Khánh Hòa
66 - 53
Thứ tư
31/03/2021
Đà Nẵng
19 - 25
Khánh Hòa
42 - 83
Thứ tư
24/03/2021
Đà Nẵng
89 - 13
Khánh Hòa
40 - 48
Thứ tư
17/03/2021
Đà Nẵng
46 - 23
Khánh Hòa
91 - 79