Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Tư

Thứ tư
16/09/2020
Đà Nẵng
69 - 11
Khánh Hòa
80 - 24
Thứ tư
09/09/2020
Đà Nẵng
27 - 36
Khánh Hòa
78 - 20
Thứ tư
02/09/2020
Đà Nẵng
62 - 14
Khánh Hòa
70 - 32
Thứ tư
26/08/2020
Đà Nẵng
80 - 01
Khánh Hòa
51 - 73
Thứ tư
19/08/2020
Đà Nẵng
97 - 29
Khánh Hòa
43 - 18
Thứ tư
12/08/2020
Đà Nẵng
41 - 21
Khánh Hòa
76 - 65
Thứ tư
05/08/2020
Đà Nẵng
23 - 28
Khánh Hòa
99 - 11
Thứ tư
29/07/2020
Đà Nẵng
37 - 01
Khánh Hòa
97 - 64
Thứ tư
22/07/2020
Đà Nẵng
45 - 80
Khánh Hòa
83 - 20
Thứ tư
15/07/2020
Đà Nẵng
97 - 57
Khánh Hòa
89 - 34
Thứ tư
08/07/2020
Đà Nẵng
51 - 59
Khánh Hòa
40 - 42
Thứ tư
01/07/2020
Đà Nẵng
00 - 28
Khánh Hòa
20 - 17
Thứ tư
24/06/2020
Đà Nẵng
02 - 47
Khánh Hòa
98 - 06
Thứ tư
17/06/2020
Đà Nẵng
84 - 28
Khánh Hòa
89 - 47
Thứ tư
10/06/2020
Đà Nẵng
61 - 85
Khánh Hòa
71 - 40
Thứ tư
03/06/2020
Đà Nẵng
13 - 24
Khánh Hòa
10 - 92
Thứ tư
27/05/2020
Đà Nẵng
88 - 34
Khánh Hòa
79 - 05
Thứ tư
20/05/2020
Đà Nẵng
82 - 47
Khánh Hòa
99 - 31
Thứ tư
13/05/2020
Đà Nẵng
50 - 52
Khánh Hòa
30 - 93
Thứ tư
29/04/2020
Đà Nẵng
89 - 25
Khánh Hòa
38 - 85
Thứ tư
25/03/2020
Đà Nẵng
44 - 91
Khánh Hòa
12 - 76
Thứ tư
18/03/2020
Đà Nẵng
41 - 40
Khánh Hòa
42 - 76
Thứ tư
11/03/2020
Đà Nẵng
73 - 93
Khánh Hòa
42 - 85
Thứ tư
04/03/2020
Đà Nẵng
53 - 35
Khánh Hòa
93 - 28
Thứ tư
26/02/2020
Đà Nẵng
70 - 93
Khánh Hòa
05 - 55
Thứ tư
19/02/2020
Đà Nẵng
47 - 56
Khánh Hòa
03 - 47
Thứ tư
12/02/2020
Đà Nẵng
09 - 01
Khánh Hòa
56 - 81
Thứ tư
05/02/2020
Đà Nẵng
28 - 38
Khánh Hòa
38 - 97
Thứ tư
29/01/2020
Đà Nẵng
14 - 66
Khánh Hòa
52 - 86
Thứ tư
22/01/2020
Đà Nẵng
17 - 07
Khánh Hòa
81 - 03