Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Tư

Thứ tư
06/12/2023
Đà Nẵng
72 - 17
Khánh Hòa
28 - 16
Thứ tư
29/11/2023
Đà Nẵng
93 - 58
Khánh Hòa
82 - 49
Thứ tư
22/11/2023
Đà Nẵng
93 - 40
Khánh Hòa
86 - 91
Thứ tư
15/11/2023
Đà Nẵng
40 - 72
Khánh Hòa
05 - 02
Thứ tư
08/11/2023
Đà Nẵng
76 - 19
Khánh Hòa
26 - 63
Thứ tư
01/11/2023
Đà Nẵng
22 - 93
Khánh Hòa
28 - 61
Thứ tư
25/10/2023
Đà Nẵng
66 - 07
Khánh Hòa
55 - 77
Thứ tư
18/10/2023
Đà Nẵng
67 - 00
Khánh Hòa
53 - 66
Thứ tư
11/10/2023
Đà Nẵng
14 - 13
Khánh Hòa
08 - 89
Thứ tư
04/10/2023
Đà Nẵng
46 - 64
Khánh Hòa
56 - 58
Thứ tư
27/09/2023
Đà Nẵng
22 - 76
Khánh Hòa
24 - 81
Thứ tư
20/09/2023
Đà Nẵng
80 - 44
Khánh Hòa
49 - 85
Thứ tư
13/09/2023
Đà Nẵng
88 - 87
Khánh Hòa
42 - 17
Thứ tư
06/09/2023
Đà Nẵng
10 - 03
Khánh Hòa
21 - 96
Thứ tư
30/08/2023
Đà Nẵng
51 - 21
Khánh Hòa
44 - 55
Thứ tư
23/08/2023
Đà Nẵng
95 - 87
Khánh Hòa
31 - 77
Thứ tư
16/08/2023
Đà Nẵng
75 - 72
Khánh Hòa
56 - 47
Thứ tư
09/08/2023
Đà Nẵng
81 - 74
Khánh Hòa
79 - 47
Thứ tư
02/08/2023
Đà Nẵng
91 - 22
Khánh Hòa
37 - 52
Thứ tư
26/07/2023
Đà Nẵng
04 - 83
Khánh Hòa
06 - 88
Thứ tư
19/07/2023
Đà Nẵng
94 - 46
Khánh Hòa
97 - 14
Thứ tư
12/07/2023
Đà Nẵng
40 - 14
Khánh Hòa
35 - 91
Thứ tư
05/07/2023
Đà Nẵng
13 - 00
Khánh Hòa
65 - 93
Thứ tư
28/06/2023
Đà Nẵng
38 - 91
Khánh Hòa
60 - 61
Thứ tư
21/06/2023
Đà Nẵng
21 - 14
Khánh Hòa
67 - 43
Thứ tư
14/06/2023
Đà Nẵng
64 - 38
Khánh Hòa
77 - 73
Thứ tư
07/06/2023
Đà Nẵng
04 - 54
Khánh Hòa
95 - 23
Thứ tư
31/05/2023
Đà Nẵng
80 - 15
Khánh Hòa
28 - 29
Thứ tư
24/05/2023
Đà Nẵng
57 - 93
Khánh Hòa
94 - 97
Thứ tư
17/05/2023
Đà Nẵng
29 - 96
Khánh Hòa
85 - 69