Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Tư

Thứ tư
25/05/2022
Đà Nẵng
71 - 20
Khánh Hòa
16 - 66
Thứ tư
18/05/2022
Đà Nẵng
88 - 22
Khánh Hòa
21 - 37
Thứ tư
11/05/2022
Đà Nẵng
93 - 46
Khánh Hòa
75 - 22
Thứ tư
04/05/2022
Đà Nẵng
49 - 08
Khánh Hòa
44 - 03
Thứ tư
27/04/2022
Đà Nẵng
97 - 44
Khánh Hòa
13 - 46
Thứ tư
20/04/2022
Đà Nẵng
74 - 39
Khánh Hòa
57 - 14
Thứ tư
13/04/2022
Đà Nẵng
57 - 64
Khánh Hòa
09 - 34
Thứ tư
06/04/2022
Đà Nẵng
36 - 17
Khánh Hòa
56 - 52
Thứ tư
30/03/2022
Đà Nẵng
45 - 32
Khánh Hòa
19 - 04
Thứ tư
23/03/2022
Đà Nẵng
99 - 26
Khánh Hòa
50 - 12
Thứ tư
16/03/2022
Đà Nẵng
31 - 35
Khánh Hòa
18 - 86
Thứ tư
09/03/2022
Đà Nẵng
08 - 48
Khánh Hòa
63 - 20
Thứ tư
02/03/2022
Đà Nẵng
35 - 28
Khánh Hòa
28 - 05
Thứ tư
23/02/2022
Đà Nẵng
73 - 44
Khánh Hòa
77 - 86
Thứ tư
16/02/2022
Đà Nẵng
94 - 86
Khánh Hòa
55 - 01
Thứ tư
09/02/2022
Đà Nẵng
14 - 30
Khánh Hòa
45 - 33
Thứ tư
02/02/2022
Đà Nẵng
96 - 18
Khánh Hòa
85 - 38
Thứ tư
26/01/2022
Đà Nẵng
36 - 31
Khánh Hòa
87 - 80
Thứ tư
19/01/2022
Đà Nẵng
10 - 93
Khánh Hòa
85 - 63
Thứ tư
12/01/2022
Đà Nẵng
37 - 60
Khánh Hòa
94 - 39
Thứ tư
05/01/2022
Đà Nẵng
54 - 33
Khánh Hòa
51 - 65
Thứ tư
29/12/2021
Đà Nẵng
56 - 76
Khánh Hòa
49 - 52
Thứ tư
22/12/2021
Đà Nẵng
67 - 83
Khánh Hòa
95 - 52
Thứ tư
15/12/2021
Đà Nẵng
75 - 16
Khánh Hòa
49 - 95
Thứ tư
08/12/2021
Đà Nẵng
37 - 44
Khánh Hòa
21 - 25
Thứ tư
01/12/2021
Đà Nẵng
84 - 53
Khánh Hòa
92 - 82
Thứ tư
24/11/2021
Đà Nẵng
82 - 24
Khánh Hòa
78 - 92
Thứ tư
17/11/2021
Đà Nẵng
54 - 42
Khánh Hòa
79 - 55
Thứ tư
10/11/2021
Đà Nẵng
66 - 64
Khánh Hòa
85 - 60
Thứ tư
03/11/2021
Đà Nẵng
30 - 10
Khánh Hòa
41 - 86