Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Tư

Thứ tư
25/11/2020
Đà Nẵng
44 - 66
Khánh Hòa
20 - 44
Thứ tư
18/11/2020
Đà Nẵng
89 - 15
Khánh Hòa
39 - 98
Thứ tư
11/11/2020
Đà Nẵng
65 - 02
Khánh Hòa
45 - 11
Thứ tư
04/11/2020
Đà Nẵng
90 - 86
Khánh Hòa
31 - 90
Thứ tư
28/10/2020
Đà Nẵng
99 - 38
Khánh Hòa
51 - 81
Thứ tư
21/10/2020
Đà Nẵng
35 - 61
Khánh Hòa
74 - 05
Thứ tư
14/10/2020
Đà Nẵng
23 - 84
Khánh Hòa
73 - 11
Thứ tư
07/10/2020
Đà Nẵng
49 - 22
Khánh Hòa
57 - 88
Thứ tư
30/09/2020
Đà Nẵng
35 - 24
Khánh Hòa
16 - 58
Thứ tư
23/09/2020
Đà Nẵng
53 - 34
Khánh Hòa
93 - 21
Thứ tư
16/09/2020
Đà Nẵng
69 - 11
Khánh Hòa
80 - 24
Thứ tư
09/09/2020
Đà Nẵng
27 - 36
Khánh Hòa
78 - 20
Thứ tư
02/09/2020
Đà Nẵng
62 - 14
Khánh Hòa
70 - 32
Thứ tư
26/08/2020
Đà Nẵng
80 - 01
Khánh Hòa
51 - 73
Thứ tư
19/08/2020
Đà Nẵng
97 - 29
Khánh Hòa
43 - 18
Thứ tư
12/08/2020
Đà Nẵng
41 - 21
Khánh Hòa
76 - 65
Thứ tư
05/08/2020
Đà Nẵng
23 - 28
Khánh Hòa
99 - 11
Thứ tư
29/07/2020
Đà Nẵng
37 - 01
Khánh Hòa
97 - 64
Thứ tư
22/07/2020
Đà Nẵng
45 - 80
Khánh Hòa
83 - 20
Thứ tư
15/07/2020
Đà Nẵng
97 - 57
Khánh Hòa
89 - 34
Thứ tư
08/07/2020
Đà Nẵng
51 - 59
Khánh Hòa
40 - 42
Thứ tư
01/07/2020
Đà Nẵng
00 - 28
Khánh Hòa
20 - 17
Thứ tư
24/06/2020
Đà Nẵng
02 - 47
Khánh Hòa
98 - 06
Thứ tư
17/06/2020
Đà Nẵng
84 - 28
Khánh Hòa
89 - 47
Thứ tư
10/06/2020
Đà Nẵng
61 - 85
Khánh Hòa
71 - 40
Thứ tư
03/06/2020
Đà Nẵng
13 - 24
Khánh Hòa
10 - 92
Thứ tư
27/05/2020
Đà Nẵng
88 - 34
Khánh Hòa
79 - 05
Thứ tư
20/05/2020
Đà Nẵng
82 - 47
Khánh Hòa
99 - 31
Thứ tư
13/05/2020
Đà Nẵng
50 - 52
Khánh Hòa
30 - 93
Thứ tư
29/04/2020
Đà Nẵng
89 - 25
Khánh Hòa
38 - 85