Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Sáu

Thứ sáu
20/11/2020
Gia Lai
69 - 25
Ninh Thuận
94 - 18
Thứ sáu
13/11/2020
Gia Lai
98 - 21
Ninh Thuận
43 - 58
Thứ sáu
06/11/2020
Gia Lai
37 - 02
Ninh Thuận
91 - 30
Thứ sáu
30/10/2020
Gia Lai
23 - 82
Ninh Thuận
42 - 99
Thứ sáu
23/10/2020
Gia Lai
58 - 21
Ninh Thuận
29 - 42
Thứ sáu
16/10/2020
Gia Lai
58 - 17
Ninh Thuận
50 - 12
Thứ sáu
09/10/2020
Gia Lai
70 - 92
Ninh Thuận
54 - 30
Thứ sáu
02/10/2020
Gia Lai
32 - 99
Ninh Thuận
48 - 62
Thứ sáu
25/09/2020
Gia Lai
76 - 88
Ninh Thuận
99 - 25
Thứ sáu
18/09/2020
Gia Lai
79 - 20
Ninh Thuận
96 - 44
Thứ sáu
11/09/2020
Gia Lai
71 - 51
Ninh Thuận
71 - 94
Thứ sáu
04/09/2020
Gia Lai
26 - 73
Ninh Thuận
96 - 68
Thứ sáu
28/08/2020
Gia Lai
11 - 79
Ninh Thuận
27 - 00
Thứ sáu
21/08/2020
Gia Lai
22 - 05
Ninh Thuận
70 - 50
Thứ sáu
14/08/2020
Gia Lai
57 - 10
Ninh Thuận
20 - 49
Thứ sáu
07/08/2020
Gia Lai
25 - 36
Ninh Thuận
17 - 35
Thứ sáu
31/07/2020
Gia Lai
11 - 93
Ninh Thuận
05 - 28
Thứ sáu
24/07/2020
Gia Lai
42 - 84
Ninh Thuận
26 - 68
Thứ sáu
17/07/2020
Gia Lai
74 - 19
Ninh Thuận
22 - 39
Thứ sáu
10/07/2020
Gia Lai
18 - 30
Ninh Thuận
91 - 67
Thứ sáu
03/07/2020
Gia Lai
55 - 71
Ninh Thuận
54 - 20
Thứ sáu
26/06/2020
Gia Lai
61 - 67
Ninh Thuận
07 - 91
Thứ sáu
19/06/2020
Gia Lai
64 - 06
Ninh Thuận
32 - 48
Thứ sáu
12/06/2020
Gia Lai
08 - 82
Ninh Thuận
17 - 53
Thứ sáu
05/06/2020
Gia Lai
93 - 76
Ninh Thuận
21 - 54
Thứ sáu
29/05/2020
Gia Lai
84 - 76
Ninh Thuận
82 - 84
Thứ sáu
22/05/2020
Gia Lai
34 - 74
Ninh Thuận
11 - 77
Thứ sáu
15/05/2020
Gia Lai
36 - 13
Ninh Thuận
56 - 53
Thứ sáu
08/05/2020
Gia Lai
48 - 10
Ninh Thuận
98 - 94
Thứ sáu
01/05/2020
Gia Lai
88 - 30
Ninh Thuận
16 - 38