Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Sáu

Thứ sáu
22/05/2020
Gia Lai
34 - 74
Ninh Thuận
11 - 77
Thứ sáu
15/05/2020
Gia Lai
36 - 13
Ninh Thuận
56 - 53
Thứ sáu
08/05/2020
Gia Lai
48 - 10
Ninh Thuận
98 - 94
Thứ sáu
01/05/2020
Gia Lai
88 - 30
Ninh Thuận
16 - 38
Thứ sáu
24/04/2020
Gia Lai
16 - 77
Ninh Thuận
47 - 66
Thứ sáu
27/03/2020
Gia Lai
58 - 15
Ninh Thuận
59 - 87
Thứ sáu
20/03/2020
Gia Lai
24 - 52
Ninh Thuận
12 - 24
Thứ sáu
13/03/2020
Gia Lai
98 - 37
Ninh Thuận
77 - 88
Thứ sáu
06/03/2020
Gia Lai
55 - 61
Ninh Thuận
60 - 95
Thứ sáu
28/02/2020
Gia Lai
11 - 56
Ninh Thuận
97 - 32
Thứ sáu
21/02/2020
Gia Lai
90 - 15
Ninh Thuận
35 - 84
Thứ sáu
14/02/2020
Gia Lai
12 - 07
Ninh Thuận
81 - 28
Thứ sáu
07/02/2020
Gia Lai
01 - 14
Ninh Thuận
40 - 97
Thứ sáu
31/01/2020
Gia Lai
21 - 66
Ninh Thuận
84 - 84
Thứ sáu
24/01/2020
Gia Lai
85 - 03
Ninh Thuận
83 - 22
Thứ sáu
17/01/2020
Gia Lai
83 - 02
Ninh Thuận
03 - 15
Thứ sáu
10/01/2020
Gia Lai
95 - 02
Ninh Thuận
20 - 45
Thứ sáu
03/01/2020
Gia Lai
08 - 87
Ninh Thuận
33 - 20
Thứ sáu
27/12/2019
Gia Lai
73 - 12
Ninh Thuận
61 - 18
Thứ sáu
20/12/2019
Gia Lai
15 - 94
Ninh Thuận
85 - 77
Thứ sáu
13/12/2019
Gia Lai
47 - 82
Ninh Thuận
57 - 16
Thứ sáu
06/12/2019
Gia Lai
52 - 34
Ninh Thuận
82 - 85
Thứ sáu
29/11/2019
Gia Lai
92 - 68
Ninh Thuận
07 - 52
Thứ sáu
22/11/2019
Gia Lai
73 - 72
Ninh Thuận
42 - 54
Thứ sáu
15/11/2019
Gia Lai
39 - 32
Ninh Thuận
31 - 68
Thứ sáu
08/11/2019
Gia Lai
47 - 09
Ninh Thuận
32 - 05
Thứ sáu
01/11/2019
Gia Lai
65 - 61
Ninh Thuận
44 - 08
Thứ sáu
25/10/2019
Gia Lai
52 - 05
Ninh Thuận
39 - 40
Thứ sáu
18/10/2019
Gia Lai
78 - 39
Ninh Thuận
72 - 46
Thứ sáu
11/10/2019
Gia Lai
16 - 08
Ninh Thuận
33 - 64