Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
24/09/2023
Thừa T. Huế
45 - 75
Kon Tum
63 - 14
Khánh Hòa
77 - 54
Chủ nhật
17/09/2023
Thừa T. Huế
04 - 71
Kon Tum
06 - 74
Khánh Hòa
22 - 88
Chủ nhật
10/09/2023
Thừa T. Huế
78 - 36
Kon Tum
34 - 39
Khánh Hòa
20 - 50
Chủ nhật
03/09/2023
Thừa T. Huế
38 - 75
Kon Tum
10 - 09
Khánh Hòa
52 - 54
Chủ nhật
27/08/2023
Thừa T. Huế
53 - 75
Kon Tum
73 - 72
Khánh Hòa
47 - 29
Chủ nhật
20/08/2023
Thừa T. Huế
83 - 11
Kon Tum
73 - 37
Khánh Hòa
80 - 32
Chủ nhật
13/08/2023
Thừa T. Huế
52 - 81
Kon Tum
68 - 46
Khánh Hòa
26 - 70
Chủ nhật
06/08/2023
Thừa T. Huế
84 - 49
Kon Tum
37 - 70
Khánh Hòa
67 - 29
Chủ nhật
30/07/2023
Thừa T. Huế
64 - 44
Kon Tum
67 - 81
Khánh Hòa
82 - 39
Chủ nhật
23/07/2023
Thừa T. Huế
69 - 58
Kon Tum
38 - 92
Khánh Hòa
51 - 25
Chủ nhật
16/07/2023
Thừa T. Huế
04 - 26
Kon Tum
31 - 78
Khánh Hòa
44 - 11
Chủ nhật
09/07/2023
Thừa T. Huế
38 - 40
Kon Tum
30 - 69
Khánh Hòa
51 - 96
Chủ nhật
02/07/2023
Thừa T. Huế
63 - 22
Kon Tum
18 - 24
Khánh Hòa
44 - 29
Chủ nhật
25/06/2023
Thừa T. Huế
70 - 47
Kon Tum
66 - 18
Khánh Hòa
77 - 97
Chủ nhật
18/06/2023
Thừa T. Huế
40 - 07
Kon Tum
91 - 06
Khánh Hòa
93 - 66
Chủ nhật
11/06/2023
Thừa T. Huế
40 - 33
Kon Tum
04 - 84
Khánh Hòa
41 - 58
Chủ nhật
04/06/2023
Thừa T. Huế
10 - 48
Kon Tum
00 - 00
Khánh Hòa
25 - 01
Chủ nhật
28/05/2023
Thừa T. Huế
34 - 43
Kon Tum
33 - 90
Khánh Hòa
63 - 73
Chủ nhật
21/05/2023
Thừa T. Huế
54 - 59
Kon Tum
23 - 36
Khánh Hòa
14 - 77
Chủ nhật
14/05/2023
Thừa T. Huế
45 - 42
Kon Tum
91 - 89
Khánh Hòa
77 - 84
Chủ nhật
07/05/2023
Thừa T. Huế
27 - 12
Kon Tum
71 - 50
Khánh Hòa
74 - 18
Chủ nhật
30/04/2023
Thừa T. Huế
94 - 00
Kon Tum
15 - 19
Khánh Hòa
86 - 21
Chủ nhật
23/04/2023
Thừa T. Huế
64 - 92
Kon Tum
20 - 73
Khánh Hòa
56 - 39
Chủ nhật
16/04/2023
Thừa T. Huế
79 - 34
Kon Tum
75 - 72
Khánh Hòa
05 - 49
Chủ nhật
09/04/2023
Thừa T. Huế
92 - 42
Kon Tum
87 - 38
Khánh Hòa
01 - 10
Chủ nhật
02/04/2023
Thừa T. Huế
46 - 19
Kon Tum
96 - 20
Khánh Hòa
65 - 32
Chủ nhật
26/03/2023
Thừa T. Huế
97 - 53
Kon Tum
28 - 13
Khánh Hòa
77 - 50
Chủ nhật
19/03/2023
Thừa T. Huế
88 - 93
Kon Tum
85 - 05
Khánh Hòa
02 - 09
Chủ nhật
12/03/2023
Thừa T. Huế
70 - 31
Kon Tum
80 - 17
Khánh Hòa
35 - 24
Chủ nhật
05/03/2023
Thừa T. Huế
66 - 62
Kon Tum
17 - 86
Khánh Hòa
92 - 83