Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
16/06/2024
Thừa T. Huế
65 - 93
Kon Tum
15 - 07
Khánh Hòa
42 - 31
Chủ nhật
09/06/2024
Thừa T. Huế
80 - 47
Kon Tum
74 - 27
Khánh Hòa
22 - 03
Chủ nhật
02/06/2024
Thừa T. Huế
75 - 24
Kon Tum
12 - 16
Khánh Hòa
34 - 32
Chủ nhật
26/05/2024
Thừa T. Huế
57 - 35
Kon Tum
36 - 20
Khánh Hòa
79 - 87
Chủ nhật
19/05/2024
Thừa T. Huế
45 - 56
Kon Tum
06 - 84
Khánh Hòa
39 - 17
Chủ nhật
12/05/2024
Thừa T. Huế
80 - 74
Kon Tum
23 - 79
Khánh Hòa
42 - 62
Chủ nhật
05/05/2024
Thừa T. Huế
03 - 52
Kon Tum
89 - 50
Khánh Hòa
99 - 92
Chủ nhật
28/04/2024
Thừa T. Huế
99 - 78
Kon Tum
25 - 21
Khánh Hòa
68 - 59
Chủ nhật
21/04/2024
Thừa T. Huế
03 - 86
Kon Tum
48 - 95
Khánh Hòa
71 - 82
Chủ nhật
14/04/2024
Thừa T. Huế
34 - 55
Kon Tum
86 - 22
Khánh Hòa
01 - 05
Chủ nhật
07/04/2024
Thừa T. Huế
11 - 53
Kon Tum
80 - 50
Khánh Hòa
78 - 81
Chủ nhật
31/03/2024
Thừa T. Huế
45 - 00
Kon Tum
12 - 56
Khánh Hòa
82 - 15
Chủ nhật
24/03/2024
Thừa T. Huế
26 - 35
Kon Tum
90 - 87
Khánh Hòa
16 - 94
Chủ nhật
17/03/2024
Thừa T. Huế
09 - 30
Kon Tum
02 - 96
Khánh Hòa
03 - 02
Chủ nhật
10/03/2024
Thừa T. Huế
02 - 17
Kon Tum
98 - 93
Khánh Hòa
36 - 34
Chủ nhật
03/03/2024
Thừa T. Huế
82 - 94
Kon Tum
05 - 41
Khánh Hòa
45 - 94
Chủ nhật
25/02/2024
Thừa T. Huế
47 - 10
Kon Tum
54 - 53
Khánh Hòa
13 - 76
Chủ nhật
18/02/2024
Thừa T. Huế
16 - 02
Kon Tum
05 - 47
Khánh Hòa
30 - 24
Chủ nhật
11/02/2024
Thừa T. Huế
50 - 44
Kon Tum
81 - 46
Khánh Hòa
98 - 49
Chủ nhật
04/02/2024
Thừa T. Huế
97 - 66
Kon Tum
73 - 61
Khánh Hòa
36 - 88
Chủ nhật
28/01/2024
Thừa T. Huế
70 - 11
Kon Tum
21 - 15
Khánh Hòa
66 - 89
Chủ nhật
21/01/2024
Thừa T. Huế
34 - 10
Kon Tum
21 - 67
Khánh Hòa
93 - 98
Chủ nhật
14/01/2024
Thừa T. Huế
07 - 75
Kon Tum
98 - 88
Khánh Hòa
20 - 12
Chủ nhật
07/01/2024
Thừa T. Huế
26 - 59
Kon Tum
84 - 70
Khánh Hòa
34 - 89
Chủ nhật
31/12/2023
Thừa T. Huế
19 - 92
Kon Tum
43 - 88
Khánh Hòa
16 - 42
Chủ nhật
24/12/2023
Thừa T. Huế
00 - 13
Kon Tum
74 - 89
Khánh Hòa
28 - 52
Chủ nhật
17/12/2023
Thừa T. Huế
06 - 68
Kon Tum
43 - 80
Khánh Hòa
17 - 83
Chủ nhật
10/12/2023
Thừa T. Huế
45 - 08
Kon Tum
95 - 58
Khánh Hòa
21 - 21
Chủ nhật
03/12/2023
Thừa T. Huế
71 - 06
Kon Tum
43 - 29
Khánh Hòa
09 - 43
Chủ nhật
26/11/2023
Thừa T. Huế
22 - 34
Kon Tum
26 - 32
Khánh Hòa
97 - 09