Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
02/10/2022
Thừa T. Huế
24 - 35
Kon Tum
00 - 97
Khánh Hòa
63 - 58
Chủ nhật
25/09/2022
Thừa T. Huế
67 - 21
Kon Tum
73 - 73
Khánh Hòa
33 - 24
Chủ nhật
18/09/2022
Thừa T. Huế
58 - 56
Kon Tum
67 - 86
Khánh Hòa
09 - 08
Chủ nhật
11/09/2022
Thừa T. Huế
04 - 55
Kon Tum
23 - 11
Khánh Hòa
98 - 62
Chủ nhật
04/09/2022
Thừa T. Huế
99 - 15
Kon Tum
21 - 22
Khánh Hòa
61 - 30
Chủ nhật
28/08/2022
Thừa T. Huế
28 - 52
Kon Tum
04 - 93
Khánh Hòa
51 - 24
Chủ nhật
21/08/2022
Thừa T. Huế
75 - 46
Kon Tum
16 - 95
Khánh Hòa
02 - 83
Chủ nhật
14/08/2022
Thừa T. Huế
72 - 93
Kon Tum
75 - 31
Khánh Hòa
77 - 34
Chủ nhật
07/08/2022
Thừa T. Huế
79 - 88
Kon Tum
34 - 86
Khánh Hòa
68 - 71
Chủ nhật
31/07/2022
Thừa T. Huế
14 - 03
Kon Tum
43 - 91
Khánh Hòa
17 - 36
Chủ nhật
24/07/2022
Thừa T. Huế
29 - 35
Kon Tum
61 - 12
Khánh Hòa
06 - 24
Chủ nhật
17/07/2022
Thừa T. Huế
47 - 08
Kon Tum
05 - 11
Khánh Hòa
96 - 08
Chủ nhật
10/07/2022
Thừa T. Huế
36 - 11
Kon Tum
53 - 90
Khánh Hòa
99 - 11
Chủ nhật
03/07/2022
Thừa T. Huế
42 - 33
Kon Tum
10 - 37
Khánh Hòa
08 - 13
Chủ nhật
26/06/2022
Thừa T. Huế
15 - 47
Kon Tum
03 - 45
Khánh Hòa
33 - 86
Chủ nhật
19/06/2022
Thừa T. Huế
89 - 12
Kon Tum
44 - 53
Khánh Hòa
05 - 13
Chủ nhật
12/06/2022
Thừa T. Huế
03 - 99
Kon Tum
29 - 41
Khánh Hòa
26 - 97
Chủ nhật
05/06/2022
Thừa T. Huế
85 - 44
Kon Tum
15 - 04
Khánh Hòa
57 - 54
Chủ nhật
29/05/2022
Thừa T. Huế
36 - 90
Kon Tum
48 - 12
Khánh Hòa
25 - 72
Chủ nhật
22/05/2022
Thừa T. Huế
95 - 45
Kon Tum
41 - 76
Khánh Hòa
60 - 18
Chủ nhật
15/05/2022
Thừa T. Huế
99 - 68
Kon Tum
71 - 13
Khánh Hòa
03 - 27
Chủ nhật
08/05/2022
Thừa T. Huế
00 - 50
Kon Tum
72 - 73
Khánh Hòa
64 - 02
Chủ nhật
01/05/2022
Thừa T. Huế
57 - 14
Kon Tum
11 - 44
Khánh Hòa
83 - 60
Chủ nhật
24/04/2022
Thừa T. Huế
98 - 15
Kon Tum
93 - 09
Khánh Hòa
03 - 89
Chủ nhật
17/04/2022
Thừa T. Huế
50 - 09
Kon Tum
25 - 68
Khánh Hòa
48 - 24
Chủ nhật
10/04/2022
Thừa T. Huế
44 - 99
Kon Tum
90 - 96
Khánh Hòa
14 - 07
Chủ nhật
03/04/2022
Thừa T. Huế
96 - 97
Kon Tum
45 - 73
Khánh Hòa
57 - 60
Chủ nhật
27/03/2022
Thừa T. Huế
38 - 26
Kon Tum
98 - 06
Khánh Hòa
47 - 27
Chủ nhật
20/03/2022
Thừa T. Huế
14 - 36
Kon Tum
17 - 04
Khánh Hòa
75 - 43
Chủ nhật
13/03/2022
Thừa T. Huế
95 - 60
Kon Tum
23 - 43
Khánh Hòa
78 - 78