Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
22/05/2022
Thừa T. Huế
95 - 45
Kon Tum
41 - 76
Khánh Hòa
60 - 18
Chủ nhật
15/05/2022
Thừa T. Huế
99 - 68
Kon Tum
71 - 13
Khánh Hòa
03 - 27
Chủ nhật
08/05/2022
Thừa T. Huế
00 - 50
Kon Tum
72 - 73
Khánh Hòa
64 - 02
Chủ nhật
01/05/2022
Thừa T. Huế
57 - 14
Kon Tum
11 - 44
Khánh Hòa
83 - 60
Chủ nhật
24/04/2022
Thừa T. Huế
98 - 15
Kon Tum
93 - 09
Khánh Hòa
03 - 89
Chủ nhật
17/04/2022
Thừa T. Huế
50 - 09
Kon Tum
25 - 68
Khánh Hòa
48 - 24
Chủ nhật
10/04/2022
Thừa T. Huế
44 - 99
Kon Tum
90 - 96
Khánh Hòa
14 - 07
Chủ nhật
03/04/2022
Thừa T. Huế
96 - 97
Kon Tum
45 - 73
Khánh Hòa
57 - 60
Chủ nhật
27/03/2022
Thừa T. Huế
38 - 26
Kon Tum
98 - 06
Khánh Hòa
47 - 27
Chủ nhật
20/03/2022
Thừa T. Huế
14 - 36
Kon Tum
17 - 04
Khánh Hòa
75 - 43
Chủ nhật
13/03/2022
Thừa T. Huế
95 - 60
Kon Tum
23 - 43
Khánh Hòa
78 - 78
Chủ nhật
06/03/2022
Thừa T. Huế
24 - 44
Kon Tum
52 - 11
Khánh Hòa
61 - 60
Chủ nhật
27/02/2022
Thừa T. Huế
76 - 98
Kon Tum
88 - 66
Khánh Hòa
34 - 17
Chủ nhật
20/02/2022
Thừa T. Huế
28 - 31
Kon Tum
71 - 57
Khánh Hòa
52 - 63
Chủ nhật
13/02/2022
Thừa T. Huế
37 - 83
Kon Tum
03 - 92
Khánh Hòa
06 - 73
Chủ nhật
06/02/2022
Thừa T. Huế
77 - 90
Kon Tum
76 - 32
Khánh Hòa
43 - 17
Chủ nhật
30/01/2022
Thừa T. Huế
47 - 41
Kon Tum
28 - 53
Khánh Hòa
34 - 48
Chủ nhật
23/01/2022
Thừa T. Huế
93 - 82
Kon Tum
28 - 81
Khánh Hòa
79 - 30
Chủ nhật
16/01/2022
Kon Tum
41 - 45
Khánh Hòa
24 - 09
Chủ nhật
09/01/2022
Kon Tum
27 - 33
Khánh Hòa
56 - 05
Chủ nhật
02/01/2022
Kon Tum
70 - 66
Khánh Hòa
37 - 69
Chủ nhật
26/12/2021
Kon Tum
98 - 76
Khánh Hòa
41 - 35
Chủ nhật
19/12/2021
Kon Tum
75 - 04
Khánh Hòa
84 - 74
Chủ nhật
12/12/2021
Kon Tum
13 - 63
Khánh Hòa
43 - 59
Chủ nhật
05/12/2021
Kon Tum
66 - 66
Khánh Hòa
15 - 52
Chủ nhật
28/11/2021
Kon Tum
63 - 62
Khánh Hòa
29 - 08
Chủ nhật
21/11/2021
Kon Tum
23 - 81
Khánh Hòa
20 - 25
Chủ nhật
14/11/2021
Kon Tum
01 - 43
Khánh Hòa
25 - 64
Chủ nhật
07/11/2021
Kon Tum
38 - 02
Khánh Hòa
46 - 57
Chủ nhật
31/10/2021
Kon Tum
12 - 99
Khánh Hòa
66 - 25