Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ Nhật

Chủ nhật
28/05/2023
Thừa T. Huế
34 - 43
Kon Tum
33 - 90
Khánh Hòa
63 - 73
Chủ nhật
21/05/2023
Thừa T. Huế
54 - 59
Kon Tum
23 - 36
Khánh Hòa
14 - 77
Chủ nhật
14/05/2023
Thừa T. Huế
45 - 42
Kon Tum
91 - 89
Khánh Hòa
77 - 84
Chủ nhật
07/05/2023
Thừa T. Huế
27 - 12
Kon Tum
71 - 50
Khánh Hòa
74 - 18
Chủ nhật
30/04/2023
Thừa T. Huế
94 - 00
Kon Tum
15 - 19
Khánh Hòa
86 - 21
Chủ nhật
23/04/2023
Thừa T. Huế
64 - 92
Kon Tum
20 - 73
Khánh Hòa
56 - 39
Chủ nhật
16/04/2023
Thừa T. Huế
79 - 34
Kon Tum
75 - 72
Khánh Hòa
05 - 49
Chủ nhật
09/04/2023
Thừa T. Huế
92 - 42
Kon Tum
87 - 38
Khánh Hòa
01 - 10
Chủ nhật
02/04/2023
Thừa T. Huế
46 - 19
Kon Tum
96 - 20
Khánh Hòa
65 - 32
Chủ nhật
26/03/2023
Thừa T. Huế
97 - 53
Kon Tum
28 - 13
Khánh Hòa
77 - 50
Chủ nhật
19/03/2023
Thừa T. Huế
88 - 93
Kon Tum
85 - 05
Khánh Hòa
02 - 09
Chủ nhật
12/03/2023
Thừa T. Huế
70 - 31
Kon Tum
80 - 17
Khánh Hòa
35 - 24
Chủ nhật
05/03/2023
Thừa T. Huế
66 - 62
Kon Tum
17 - 86
Khánh Hòa
92 - 83
Chủ nhật
26/02/2023
Thừa T. Huế
80 - 10
Kon Tum
21 - 55
Khánh Hòa
22 - 95
Chủ nhật
19/02/2023
Thừa T. Huế
46 - 78
Kon Tum
11 - 18
Khánh Hòa
88 - 85
Chủ nhật
12/02/2023
Thừa T. Huế
05 - 78
Kon Tum
27 - 10
Khánh Hòa
55 - 52
Chủ nhật
05/02/2023
Thừa T. Huế
14 - 09
Kon Tum
14 - 85
Khánh Hòa
86 - 56
Chủ nhật
29/01/2023
Thừa T. Huế
18 - 65
Kon Tum
36 - 75
Khánh Hòa
20 - 28
Chủ nhật
22/01/2023
Thừa T. Huế
83 - 31
Kon Tum
98 - 69
Khánh Hòa
81 - 24
Chủ nhật
15/01/2023
Thừa T. Huế
82 - 21
Kon Tum
53 - 78
Khánh Hòa
00 - 48
Chủ nhật
08/01/2023
Thừa T. Huế
97 - 38
Kon Tum
97 - 04
Khánh Hòa
40 - 68
Chủ nhật
01/01/2023
Thừa T. Huế
99 - 76
Kon Tum
22 - 79
Khánh Hòa
78 - 44
Chủ nhật
25/12/2022
Thừa T. Huế
91 - 98
Kon Tum
36 - 78
Khánh Hòa
54 - 26
Chủ nhật
18/12/2022
Thừa T. Huế
23 - 74
Kon Tum
68 - 60
Khánh Hòa
70 - 06
Chủ nhật
11/12/2022
Thừa T. Huế
17 - 43
Kon Tum
73 - 20
Khánh Hòa
46 - 69
Chủ nhật
04/12/2022
Thừa T. Huế
49 - 29
Kon Tum
61 - 29
Khánh Hòa
40 - 45
Chủ nhật
27/11/2022
Thừa T. Huế
92 - 60
Kon Tum
70 - 92
Khánh Hòa
39 - 78
Chủ nhật
20/11/2022
Thừa T. Huế
80 - 52
Kon Tum
74 - 75
Khánh Hòa
02 - 77
Chủ nhật
13/11/2022
Thừa T. Huế
51 - 12
Kon Tum
91 - 59
Khánh Hòa
41 - 04
Chủ nhật
06/11/2022
Thừa T. Huế
59 - 26
Kon Tum
46 - 64
Khánh Hòa
08 - 47