Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Vĩnh Long (đặc biệt)

00
   2.22% (2 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   3.33% (3 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   3.33% (3 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
34
   3.33% (3 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   3.33% (3 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
67
   3.33% (3 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   4.44% (4 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
75
   3.33% (3 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
81
   3.33% (3 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   3.33% (3 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
94
   3.33% (3 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Vĩnh Long đến Ngày 17/05/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

67 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 3 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

88     24 lần
37     21 lần
77     18 lần
11     17 lần
28     14 lần
89     13 lần
06     12 lần
21     11 lần
22     11 lần
57     11 lần
72     11 lần
08     10 lần
23     10 lần
54     10 lần
58     10 lần
01     9 lần
07     9 lần
52     9 lần
86     9 lần
27     8 lần
36     8 lần
45     8 lần
78     8 lần
83     8 lần
04     7 lần
17     7 lần
61     7 lần
62     7 lần
91     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

69 4 Lần Tăng 1
03 3 Lần Không tăng
16 3 Lần Không tăng
34 3 Lần Không tăng
60 3 Lần Không tăng
67 3 Lần Tăng 1
75 3 Lần Tăng 2
81 3 Lần Không tăng
85 3 Lần Không tăng
94 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

03 5 Lần Không tăng
67 5 Lần Tăng 1
85 5 Lần Không tăng
00 4 Lần Tăng 1
09 4 Lần Không tăng
16 4 Lần Không tăng
33 4 Lần Tăng 1
34 4 Lần Không tăng
40 4 Lần Giảm 1
60 4 Lần Không tăng
69 4 Lần Tăng 1
74 4 Lần Không tăng
75 4 Lần Tăng 2
87 4 Lần Không tăng
94 4 Lần Không tăng
99 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

03 11 Lần Không tăng
69 10 Lần Tăng 1
94 10 Lần Giảm 1
21 9 Lần Không tăng
34 9 Lần Tăng 1
46 9 Lần Không tăng
47 9 Lần Không tăng
67 9 Lần Tăng 1
74 9 Lần Không tăng
16 8 Lần Giảm 1
23 8 Lần Không tăng
81 8 Lần Không tăng
87 8 Lần Giảm 2
95 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 1
0 12 Lần 1
6 Lần 0
1 6 Lần 2
3 Lần 1
2 4 Lần 1
11 Lần 4
3 10 Lần 3
8 Lần 1
4 13 Lần 3
6 Lần 0
5 13 Lần 2
12 Lần 1
6 7 Lần 0
10 Lần 5
7 7 Lần 2
12 Lần 3
8 5 Lần 3
12 Lần 4
9 13 Lần 3