Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Vĩnh Long (đặc biệt)

00
   2.22% (4 lượt)
03
   0.56% (1 lượt)
04
   1.11% (2 lượt)
05
   0.56% (1 lượt)
06
   0.56% (1 lượt)
07
   0.56% (1 lượt)
08
   0.56% (1 lượt)
09
   1.11% (2 lượt)
10
   1.67% (3 lượt)
11
   1.67% (3 lượt)
13
   1.67% (3 lượt)
14
   1.11% (2 lượt)
15
   1.11% (2 lượt)
16
   2.22% (4 lượt)
17
   1.11% (2 lượt)
18
   1.11% (2 lượt)
19
   0.56% (1 lượt)
21
   2.22% (4 lượt)
22
   2.22% (4 lượt)
23
   0.56% (1 lượt)
24
   0.56% (1 lượt)
25
   1.67% (3 lượt)
26
   0.56% (1 lượt)
27
   0.56% (1 lượt)
29
   0.56% (1 lượt)
30
   0.56% (1 lượt)
31
   1.67% (3 lượt)
32
   1.67% (3 lượt)
33
   3.89% (7 lượt)
34
   2.22% (4 lượt)
35
   2.22% (4 lượt)
36
   1.11% (2 lượt)
37
   1.67% (3 lượt)
38
   2.22% (4 lượt)
39
   1.11% (2 lượt)
40
   0.56% (1 lượt)
41
   1.67% (3 lượt)
42
   0.56% (1 lượt)
43
   1.11% (2 lượt)
44
   0.56% (1 lượt)
45
   0.56% (1 lượt)
46
   0.56% (1 lượt)
47
   1.11% (2 lượt)
49
   1.11% (2 lượt)
50
   1.11% (2 lượt)
51
   1.11% (2 lượt)
52
   0.56% (1 lượt)
53
   1.67% (3 lượt)
54
   0.56% (1 lượt)
56
   0.56% (1 lượt)
57
   0.56% (1 lượt)
60
   0.56% (1 lượt)
61
   0.56% (1 lượt)
62
   0.56% (1 lượt)
63
   1.11% (2 lượt)
64
   2.22% (4 lượt)
65
   0.56% (1 lượt)
66
   1.11% (2 lượt)
67
   1.67% (3 lượt)
68
   1.11% (2 lượt)
69
   1.11% (2 lượt)
70
   2.22% (4 lượt)
71
   1.11% (2 lượt)
72
   1.67% (3 lượt)
73
   1.67% (3 lượt)
75
   1.67% (3 lượt)
77
   1.67% (3 lượt)
78
   0.56% (1 lượt)
79
   0.56% (1 lượt)
80
   1.11% (2 lượt)
81
   1.67% (3 lượt)
82
   0.56% (1 lượt)
83
   1.11% (2 lượt)
84
   0.56% (1 lượt)
85
   0.56% (1 lượt)
86
   0.56% (1 lượt)
88
   3.33% (6 lượt)
89
   1.11% (2 lượt)
90
   1.11% (2 lượt)
91
   1.67% (3 lượt)
93
   0.56% (1 lượt)
95
   0.56% (1 lượt)
97
   1.67% (3 lượt)
98
   0.56% (1 lượt)
99
   1.11% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Vĩnh Long đến Ngày 19/07/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

88 4 Ngày - 4 lần
47 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần
80 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

28     23 lần
58     19 lần
01     18 lần
76     14 lần
92     14 lần
02     13 lần
20     13 lần
59     12 lần
87     12 lần
96     12 lần
48     11 lần
12     10 lần
55     10 lần
74     10 lần
94     10 lần
44     9 lần
93     9 lần
98     9 lần
40     8 lần
42     7 lần
46     7 lần
73     7 lần
78     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

33 4 Lần Không tăng
88 4 Lần Tăng 1
35 3 Lần Không tăng
70 3 Lần Tăng 1
77 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

33 7 Lần Không tăng
88 6 Lần Tăng 1
00 4 Lần Không tăng
16 4 Lần Giảm 1
21 4 Lần Không tăng
22 4 Lần Không tăng
34 4 Lần Tăng 1
35 4 Lần Không tăng
38 4 Lần Tăng 1
64 4 Lần Không tăng
70 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

33 11 Lần Không tăng
34 11 Lần Tăng 1
16 9 Lần Giảm 1
67 9 Lần Không tăng
69 9 Lần Không tăng
81 9 Lần Không tăng
00 8 Lần Không tăng
03 8 Lần Giảm 1
09 8 Lần Tăng 1
21 8 Lần Không tăng
36 8 Lần Tăng 1
38 8 Lần Tăng 1
41 8 Lần Tăng 1
53 8 Lần Tăng 1
64 8 Lần Không tăng
74 8 Lần Không tăng
83 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 2
0 14 Lần 7
14 Lần 7
1 11 Lần 0
7 Lần 1
2 6 Lần 2
15 Lần 1
3 11 Lần 1
4 Lần 0
4 6 Lần 2
7 Lần 2
5 9 Lần 1
9 Lần 1
6 8 Lần 4
9 Lần 1
7 10 Lần 0
11 Lần 1
8 9 Lần 4
8 Lần 2
9 6 Lần 1