Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
28/11/2020
TP. HCM
08 - 08
Long An
54 - 62
Hậu Giang
72 - 68
Bình Phước
78 - 39
Thứ bảy
21/11/2020
TP. HCM
77 - 50
Long An
09 - 40
Hậu Giang
54 - 77
Bình Phước
88 - 10
Thứ bảy
14/11/2020
TP. HCM
78 - 49
Long An
21 - 80
Hậu Giang
38 - 92
Bình Phước
72 - 57
Thứ bảy
07/11/2020
TP. HCM
44 - 80
Long An
71 - 35
Hậu Giang
80 - 56
Bình Phước
36 - 67
Thứ bảy
31/10/2020
TP. HCM
80 - 64
Long An
07 - 10
Hậu Giang
19 - 83
Bình Phước
04 - 72
Thứ bảy
24/10/2020
TP. HCM
09 - 73
Long An
36 - 34
Hậu Giang
05 - 00
Bình Phước
65 - 98
Thứ bảy
17/10/2020
TP. HCM
62 - 54
Long An
12 - 62
Hậu Giang
66 - 80
Bình Phước
95 - 90
Thứ bảy
10/10/2020
TP. HCM
29 - 75
Long An
38 - 47
Hậu Giang
49 - 85
Bình Phước
26 - 13
Thứ bảy
03/10/2020
TP. HCM
71 - 66
Long An
67 - 48
Hậu Giang
05 - 76
Bình Phước
12 - 84
Thứ bảy
26/09/2020
TP. HCM
88 - 68
Long An
91 - 58
Hậu Giang
39 - 23
Bình Phước
09 - 06
Thứ bảy
19/09/2020
TP. HCM
06 - 24
Long An
46 - 45
Hậu Giang
43 - 38
Bình Phước
23 - 38
Thứ bảy
12/09/2020
TP. HCM
61 - 29
Long An
76 - 51
Hậu Giang
99 - 41
Bình Phước
22 - 13
Thứ bảy
05/09/2020
TP. HCM
48 - 98
Long An
01 - 90
Hậu Giang
61 - 77
Bình Phước
01 - 14
Thứ bảy
29/08/2020
TP. HCM
90 - 90
Long An
54 - 18
Hậu Giang
58 - 11
Bình Phước
29 - 17
Thứ bảy
22/08/2020
TP. HCM
30 - 27
Long An
93 - 89
Hậu Giang
57 - 07
Bình Phước
29 - 71
Thứ bảy
15/08/2020
TP. HCM
64 - 65
Long An
32 - 90
Hậu Giang
54 - 52
Bình Phước
87 - 41
Thứ bảy
08/08/2020
TP. HCM
16 - 06
Long An
21 - 15
Hậu Giang
69 - 52
Bình Phước
19 - 79
Thứ bảy
01/08/2020
TP. HCM
97 - 57
Long An
74 - 09
Hậu Giang
67 - 22
Bình Phước
90 - 91
Thứ bảy
25/07/2020
TP. HCM
47 - 28
Long An
59 - 44
Hậu Giang
12 - 36
Bình Phước
34 - 07
Thứ bảy
18/07/2020
TP. HCM
42 - 50
Long An
35 - 91
Hậu Giang
34 - 46
Bình Phước
89 - 28
Thứ bảy
11/07/2020
TP. HCM
13 - 75
Long An
46 - 24
Hậu Giang
85 - 74
Bình Phước
33 - 19
Thứ bảy
04/07/2020
TP. HCM
01 - 02
Long An
76 - 36
Hậu Giang
01 - 02
Bình Phước
92 - 47
Thứ bảy
27/06/2020
TP. HCM
36 - 65
Long An
54 - 28
Hậu Giang
36 - 86
Bình Phước
12 - 26
Thứ bảy
20/06/2020
TP. HCM
11 - 67
Long An
07 - 48
Hậu Giang
14 - 04
Bình Phước
40 - 94
Thứ bảy
13/06/2020
TP. HCM
49 - 07
Long An
27 - 09
Hậu Giang
71 - 47
Bình Phước
73 - 37
Thứ bảy
06/06/2020
TP. HCM
18 - 35
Long An
75 - 68
Hậu Giang
38 - 55
Bình Phước
27 - 44
Thứ bảy
30/05/2020
TP. HCM
71 - 77
Long An
80 - 63
Hậu Giang
17 - 45
Bình Phước
23 - 05
Thứ bảy
23/05/2020
TP. HCM
95 - 80
Long An
32 - 92
Hậu Giang
74 - 37
Bình Phước
79 - 12
Thứ bảy
16/05/2020
TP. HCM
24 - 11
Long An
25 - 29
Hậu Giang
84 - 68
Bình Phước
59 - 80
Thứ bảy
09/05/2020
TP. HCM
75 - 67
Long An
99 - 71
Hậu Giang
93 - 43
Bình Phước
43 - 29