Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
20/07/2024
TP. HCM
14 - 39
Long An
03 - 23
Hậu Giang
25 - 48
Bình Phước
55 - 69
Thứ bảy
13/07/2024
TP. HCM
83 - 03
Long An
60 - 27
Hậu Giang
58 - 28
Bình Phước
10 - 35
Thứ bảy
06/07/2024
TP. HCM
09 - 20
Long An
92 - 13
Hậu Giang
28 - 00
Bình Phước
87 - 93
Thứ bảy
29/06/2024
TP. HCM
84 - 30
Long An
63 - 53
Hậu Giang
64 - 06
Bình Phước
33 - 37
Thứ bảy
22/06/2024
TP. HCM
13 - 91
Long An
81 - 14
Hậu Giang
95 - 59
Bình Phước
45 - 40
Thứ bảy
15/06/2024
TP. HCM
61 - 08
Long An
65 - 49
Hậu Giang
29 - 21
Bình Phước
96 - 97
Thứ bảy
08/06/2024
TP. HCM
33 - 33
Long An
89 - 16
Hậu Giang
50 - 13
Bình Phước
42 - 94
Thứ bảy
01/06/2024
TP. HCM
10 - 58
Long An
42 - 94
Hậu Giang
84 - 40
Bình Phước
84 - 51
Thứ bảy
25/05/2024
TP. HCM
56 - 36
Long An
28 - 77
Hậu Giang
54 - 64
Bình Phước
29 - 32
Thứ bảy
18/05/2024
TP. HCM
18 - 56
Long An
13 - 47
Hậu Giang
39 - 31
Bình Phước
41 - 81
Thứ bảy
11/05/2024
TP. HCM
63 - 36
Long An
96 - 75
Hậu Giang
25 - 26
Bình Phước
65 - 51
Thứ bảy
04/05/2024
TP. HCM
60 - 11
Long An
84 - 88
Hậu Giang
73 - 37
Bình Phước
55 - 50
Thứ bảy
27/04/2024
TP. HCM
80 - 21
Long An
03 - 54
Hậu Giang
69 - 84
Bình Phước
20 - 27
Thứ bảy
20/04/2024
TP. HCM
40 - 74
Long An
56 - 78
Hậu Giang
74 - 54
Bình Phước
79 - 99
Thứ bảy
13/04/2024
TP. HCM
70 - 25
Long An
40 - 04
Hậu Giang
09 - 75
Bình Phước
72 - 95
Thứ bảy
06/04/2024
TP. HCM
91 - 31
Long An
81 - 19
Hậu Giang
92 - 56
Bình Phước
03 - 71
Thứ bảy
30/03/2024
TP. HCM
59 - 85
Long An
56 - 25
Hậu Giang
89 - 47
Bình Phước
10 - 37
Thứ bảy
23/03/2024
TP. HCM
67 - 34
Long An
39 - 87
Hậu Giang
18 - 28
Bình Phước
51 - 95
Thứ bảy
16/03/2024
TP. HCM
00 - 16
Long An
90 - 06
Hậu Giang
13 - 09
Bình Phước
54 - 59
Thứ bảy
09/03/2024
TP. HCM
95 - 56
Long An
62 - 03
Hậu Giang
91 - 53
Bình Phước
53 - 02
Thứ bảy
02/03/2024
TP. HCM
09 - 49
Long An
27 - 62
Hậu Giang
16 - 18
Bình Phước
01 - 88
Thứ bảy
24/02/2024
TP. HCM
24 - 41
Long An
93 - 72
Hậu Giang
96 - 03
Bình Phước
03 - 67
Thứ bảy
17/02/2024
TP. HCM
37 - 27
Long An
38 - 77
Hậu Giang
93 - 46
Bình Phước
40 - 20
Thứ bảy
10/02/2024
TP. HCM
89 - 89
Long An
00 - 05
Hậu Giang
20 - 04
Bình Phước
77 - 33
Thứ bảy
03/02/2024
TP. HCM
07 - 50
Long An
57 - 20
Hậu Giang
88 - 66
Bình Phước
93 - 19
Thứ bảy
27/01/2024
TP. HCM
28 - 97
Long An
26 - 63
Hậu Giang
25 - 18
Bình Phước
69 - 92
Thứ bảy
20/01/2024
TP. HCM
11 - 39
Long An
49 - 30
Hậu Giang
04 - 03
Bình Phước
20 - 25
Thứ bảy
13/01/2024
TP. HCM
22 - 23
Long An
50 - 33
Hậu Giang
89 - 03
Bình Phước
18 - 67
Thứ bảy
06/01/2024
TP. HCM
26 - 99
Long An
74 - 03
Hậu Giang
98 - 54
Bình Phước
72 - 11
Thứ bảy
30/12/2023
TP. HCM
85 - 24
Long An
81 - 23
Hậu Giang
51 - 48
Bình Phước
71 - 82