Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
28/01/2023
TP. HCM
49 - 78
Long An
27 - 88
Hậu Giang
94 - 50
Bình Phước
68 - 43
Thứ bảy
21/01/2023
TP. HCM
52 - 86
Long An
61 - 93
Hậu Giang
95 - 85
Bình Phước
95 - 53
Thứ bảy
14/01/2023
TP. HCM
65 - 65
Long An
71 - 25
Hậu Giang
93 - 09
Bình Phước
19 - 80
Thứ bảy
07/01/2023
TP. HCM
01 - 71
Long An
69 - 80
Hậu Giang
13 - 00
Bình Phước
05 - 35
Thứ bảy
31/12/2022
TP. HCM
52 - 75
Long An
71 - 25
Hậu Giang
35 - 40
Bình Phước
39 - 25
Thứ bảy
24/12/2022
TP. HCM
42 - 33
Long An
56 - 70
Hậu Giang
71 - 32
Bình Phước
08 - 25
Thứ bảy
17/12/2022
TP. HCM
11 - 08
Long An
78 - 89
Hậu Giang
44 - 07
Bình Phước
07 - 75
Thứ bảy
10/12/2022
TP. HCM
23 - 00
Long An
72 - 20
Hậu Giang
37 - 98
Bình Phước
16 - 83
Thứ bảy
03/12/2022
TP. HCM
47 - 49
Long An
48 - 24
Hậu Giang
73 - 11
Bình Phước
20 - 91
Thứ bảy
26/11/2022
TP. HCM
51 - 92
Long An
43 - 98
Hậu Giang
19 - 33
Bình Phước
03 - 06
Thứ bảy
19/11/2022
TP. HCM
06 - 41
Long An
63 - 71
Hậu Giang
43 - 38
Bình Phước
85 - 39
Thứ bảy
12/11/2022
TP. HCM
43 - 41
Long An
78 - 56
Hậu Giang
59 - 07
Bình Phước
47 - 55
Thứ bảy
05/11/2022
TP. HCM
60 - 28
Long An
95 - 68
Hậu Giang
65 - 26
Bình Phước
43 - 21
Thứ bảy
29/10/2022
TP. HCM
46 - 33
Long An
00 - 94
Hậu Giang
14 - 51
Bình Phước
79 - 92
Thứ bảy
22/10/2022
TP. HCM
50 - 18
Long An
34 - 13
Hậu Giang
51 - 50
Bình Phước
78 - 75
Thứ bảy
15/10/2022
TP. HCM
14 - 52
Long An
93 - 17
Hậu Giang
94 - 47
Bình Phước
22 - 56
Thứ bảy
08/10/2022
TP. HCM
96 - 69
Long An
73 - 99
Hậu Giang
80 - 82
Bình Phước
09 - 68
Thứ bảy
01/10/2022
TP. HCM
03 - 21
Long An
96 - 96
Hậu Giang
89 - 03
Bình Phước
34 - 24
Thứ bảy
24/09/2022
TP. HCM
07 - 35
Long An
44 - 73
Hậu Giang
66 - 38
Bình Phước
91 - 73
Thứ bảy
17/09/2022
TP. HCM
89 - 35
Long An
86 - 65
Hậu Giang
79 - 41
Bình Phước
63 - 07
Thứ bảy
10/09/2022
TP. HCM
92 - 21
Long An
61 - 61
Hậu Giang
43 - 94
Bình Phước
20 - 99
Thứ bảy
03/09/2022
TP. HCM
93 - 69
Long An
26 - 15
Hậu Giang
43 - 07
Bình Phước
93 - 83
Thứ bảy
27/08/2022
TP. HCM
28 - 85
Long An
02 - 56
Hậu Giang
37 - 49
Bình Phước
16 - 85
Thứ bảy
20/08/2022
TP. HCM
66 - 80
Long An
04 - 52
Hậu Giang
29 - 95
Bình Phước
93 - 57
Thứ bảy
13/08/2022
TP. HCM
24 - 07
Long An
34 - 61
Hậu Giang
13 - 48
Bình Phước
18 - 64
Thứ bảy
06/08/2022
TP. HCM
14 - 16
Long An
35 - 65
Hậu Giang
24 - 72
Bình Phước
26 - 08
Thứ bảy
30/07/2022
TP. HCM
27 - 33
Long An
64 - 92
Hậu Giang
56 - 99
Bình Phước
30 - 24
Thứ bảy
23/07/2022
TP. HCM
03 - 89
Long An
47 - 86
Hậu Giang
88 - 94
Bình Phước
29 - 07
Thứ bảy
16/07/2022
TP. HCM
25 - 35
Long An
90 - 33
Hậu Giang
11 - 60
Bình Phước
98 - 08
Thứ bảy
09/07/2022
TP. HCM
68 - 39
Long An
16 - 19
Hậu Giang
17 - 52
Bình Phước
16 - 82