Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
30/05/2020
TP. HCM
71 - 77
Long An
80 - 63
Hậu Giang
17 - 45
Bình Phước
23 - 05
Thứ bảy
23/05/2020
TP. HCM
95 - 80
Long An
32 - 92
Hậu Giang
74 - 37
Bình Phước
79 - 12
Thứ bảy
16/05/2020
TP. HCM
24 - 11
Long An
25 - 29
Hậu Giang
84 - 68
Bình Phước
59 - 80
Thứ bảy
09/05/2020
TP. HCM
75 - 67
Long An
99 - 71
Hậu Giang
93 - 43
Bình Phước
43 - 29
Thứ bảy
02/05/2020
TP. HCM
56 - 35
Long An
83 - 72
Hậu Giang
92 - 24
Bình Phước
51 - 97
Thứ bảy
28/03/2020
TP. HCM
55 - 58
Long An
63 - 13
Hậu Giang
79 - 21
Bình Phước
53 - 20
Thứ bảy
21/03/2020
TP. HCM
16 - 91
Long An
69 - 82
Hậu Giang
61 - 59
Bình Phước
28 - 37
Thứ bảy
14/03/2020
TP. HCM
67 - 19
Long An
55 - 39
Hậu Giang
90 - 95
Bình Phước
67 - 70
Thứ bảy
07/03/2020
TP. HCM
51 - 06
Long An
15 - 74
Hậu Giang
30 - 29
Bình Phước
07 - 41
Thứ bảy
29/02/2020
TP. HCM
19 - 84
Long An
54 - 74
Hậu Giang
70 - 98
Bình Phước
82 - 24
Thứ bảy
22/02/2020
TP. HCM
66 - 01
Long An
20 - 82
Hậu Giang
01 - 04
Bình Phước
75 - 03
Thứ bảy
15/02/2020
TP. HCM
28 - 41
Long An
85 - 59
Hậu Giang
05 - 15
Bình Phước
15 - 36
Thứ bảy
08/02/2020
TP. HCM
48 - 41
Long An
20 - 05
Hậu Giang
37 - 04
Bình Phước
27 - 27
Thứ bảy
01/02/2020
TP. HCM
57 - 23
Long An
72 - 26
Hậu Giang
92 - 40
Bình Phước
62 - 16
Thứ bảy
25/01/2020
TP. HCM
32 - 89
Long An
55 - 47
Hậu Giang
62 - 61
Bình Phước
25 - 28
Thứ bảy
18/01/2020
TP. HCM
59 - 53
Long An
19 - 96
Hậu Giang
11 - 62
Bình Phước
41 - 04
Thứ bảy
11/01/2020
TP. HCM
84 - 05
Long An
32 - 29
Hậu Giang
77 - 22
Bình Phước
17 - 35
Thứ bảy
04/01/2020
TP. HCM
10 - 31
Long An
08 - 63
Hậu Giang
84 - 72
Bình Phước
03 - 75
Thứ bảy
28/12/2019
TP. HCM
21 - 69
Long An
37 - 94
Hậu Giang
20 - 45
Bình Phước
77 - 96
Thứ bảy
21/12/2019
TP. HCM
45 - 95
Long An
67 - 53
Hậu Giang
40 - 65
Bình Phước
80 - 15
Thứ bảy
14/12/2019
TP. HCM
23 - 49
Long An
48 - 45
Hậu Giang
81 - 25
Bình Phước
07 - 64
Thứ bảy
07/12/2019
TP. HCM
41 - 18
Long An
05 - 70
Hậu Giang
57 - 08
Bình Phước
01 - 95
Thứ bảy
30/11/2019
TP. HCM
00 - 98
Long An
90 - 60
Hậu Giang
77 - 71
Bình Phước
94 - 37
Thứ bảy
23/11/2019
TP. HCM
02 - 23
Long An
81 - 47
Hậu Giang
95 - 99
Bình Phước
24 - 56
Thứ bảy
16/11/2019
TP. HCM
92 - 43
Long An
38 - 26
Hậu Giang
16 - 87
Bình Phước
81 - 63
Thứ bảy
09/11/2019
TP. HCM
00 - 78
Long An
63 - 08
Hậu Giang
93 - 03
Bình Phước
45 - 44
Thứ bảy
02/11/2019
TP. HCM
66 - 36
Long An
07 - 42
Hậu Giang
20 - 08
Bình Phước
56 - 98
Thứ bảy
26/10/2019
TP. HCM
37 - 29
Long An
34 - 24
Hậu Giang
25 - 98
Bình Phước
07 - 81
Thứ bảy
19/10/2019
TP. HCM
44 - 43
Long An
78 - 85
Hậu Giang
81 - 72
Bình Phước
63 - 32
Thứ bảy
12/10/2019
TP. HCM
14 - 18
Long An
77 - 96
Hậu Giang
99 - 49
Bình Phước
13 - 44