Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Vũng Tàu (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   3.33% (3 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   3.33% (3 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
33
   3.33% (3 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
89
   2.22% (2 lượt)
90
   2.22% (2 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   5.56% (5 lượt)
96
   3.33% (3 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Vũng Tàu đến Ngày 18/06/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

20 2 Ngày - 2 lần
42 2 Ngày - 2 lần
62 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

08     24 lần
30     20 lần
72     18 lần
98     18 lần
32     16 lần
65     16 lần
91     15 lần
29     14 lần
38     13 lần
55     12 lần
84     12 lần
02     11 lần
56     11 lần
66     11 lần
93     11 lần
28     10 lần
49     10 lần
64     9 lần
05     8 lần
13     8 lần
21     8 lần
59     8 lần
68     8 lần
15     7 lần
88     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

95 5 Lần Không tăng
04 3 Lần Tăng 1
20 3 Lần Tăng 1
33 3 Lần Không tăng
96 3 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

95 6 Lần Không tăng
90 5 Lần Tăng 1
00 4 Lần Không tăng
07 4 Lần Không tăng
12 4 Lần Không tăng
20 4 Lần Tăng 1
42 4 Lần Tăng 1
57 4 Lần Giảm 2
58 4 Lần Không tăng
61 4 Lần Không tăng
67 4 Lần Không tăng
77 4 Lần Không tăng
92 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

36 12 Lần Không tăng
27 11 Lần Giảm 1
50 10 Lần Tăng 1
01 9 Lần Không tăng
12 9 Lần Tăng 1
80 9 Lần Tăng 1
89 9 Lần Không tăng
99 9 Lần Tăng 1
04 8 Lần Tăng 1
14 8 Lần Không tăng
19 8 Lần Giảm 1
28 8 Lần Không tăng
57 8 Lần Không tăng
62 8 Lần Tăng 1
67 8 Lần Không tăng
71 8 Lần Không tăng
95 8 Lần Giảm 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 1
0 14 Lần 6
8 Lần 3
1 8 Lần 2
9 Lần 2
2 12 Lần 7
8 Lần 1
3 8 Lần 0
6 Lần 0
4 11 Lần 5
12 Lần 6
5 9 Lần 0
9 Lần 3
6 9 Lần 3
7 Lần 1
7 9 Lần 4
10 Lần 1
8 5 Lần 1
13 Lần 4
9 5 Lần 2