Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Vũng Tàu (theo lô)

02
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
06
   2.22% (2 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
21
   3.33% (3 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
23
   3.33% (3 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   2.22% (2 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
41
   4.44% (4 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   2.22% (2 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   2.22% (2 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   2.22% (2 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   2.22% (2 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
69
   3.33% (3 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
83
   2.22% (2 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Vũng Tàu đến Ngày 19/06/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

54 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

80     34 lần
63     26 lần
60     25 lần
68     24 lần
38     19 lần
34     18 lần
87     15 lần
39     14 lần
61     14 lần
37     13 lần
09     12 lần
64     12 lần
01     11 lần
16     11 lần
20     11 lần
65     11 lần
42     10 lần
85     10 lần
03     9 lần
40     9 lần
92     9 lần
94     9 lần
11     8 lần
35     8 lần
52     8 lần
66     8 lần
93     8 lần
47     7 lần
70     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

41 4 Lần Không tăng
21 3 Lần Không tăng
23 3 Lần Tăng 2
69 3 Lần Không tăng
05 2 Lần Giảm 1
06 2 Lần Giảm 1
07 2 Lần Tăng 1
10 2 Lần Không tăng
15 2 Lần Không tăng
18 2 Lần Không tăng
19 2 Lần Tăng 1
22 2 Lần Không tăng
26 2 Lần Không tăng
32 2 Lần Tăng 1
36 2 Lần Không tăng
44 2 Lần Không tăng
49 2 Lần Tăng 1
51 2 Lần Không tăng
54 2 Lần Tăng 1
59 2 Lần Không tăng
62 2 Lần Tăng 1
67 2 Lần Không tăng
72 2 Lần Không tăng
83 2 Lần Không tăng
84 2 Lần Không tăng
95 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

96 6 Lần Không tăng
12 5 Lần Không tăng
23 5 Lần Tăng 2
98 5 Lần Không tăng
22 4 Lần Tăng 1
29 4 Lần Giảm 1
41 4 Lần Không tăng
51 4 Lần Không tăng
55 4 Lần Không tăng
69 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

96 12 Lần Không tăng
41 11 Lần Không tăng
05 10 Lần Không tăng
73 10 Lần Tăng 1
90 10 Lần Giảm 1
08 9 Lần Không tăng
10 9 Lần Không tăng
18 9 Lần Giảm 1
64 9 Lần Không tăng
83 9 Lần Giảm 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 1
0 4 Lần 1
9 Lần 0
1 10 Lần 3
13 Lần 2
2 9 Lần 2
5 Lần 1
3 9 Lần 6
10 Lần 2
4 9 Lần 0
15 Lần 6
5 8 Lần 0
5 Lần 1
6 14 Lần 3
11 Lần 5
7 6 Lần 2
5 Lần 1
8 11 Lần 6
10 Lần 5
9 10 Lần 1