Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Vũng Tàu (đặc biệt)

00
   1.48% (8 lượt)
01
   1.30% (7 lượt)
02
   0.37% (2 lượt)
03
   0.37% (2 lượt)
04
   1.11% (6 lượt)
05
   1.30% (7 lượt)
06
   0.93% (5 lượt)
07
   1.48% (8 lượt)
08
   0.93% (5 lượt)
09
   1.11% (6 lượt)
10
   1.48% (8 lượt)
11
   0.74% (4 lượt)
12
   0.56% (3 lượt)
13
   1.67% (9 lượt)
14
   1.67% (9 lượt)
15
   0.56% (3 lượt)
16
   0.56% (3 lượt)
17
   0.74% (4 lượt)
18
   0.56% (3 lượt)
19
   1.48% (8 lượt)
20
   0.37% (2 lượt)
21
   1.11% (6 lượt)
22
   1.11% (6 lượt)
23
   0.93% (5 lượt)
24
   0.93% (5 lượt)
25
   1.30% (7 lượt)
26
   0.56% (3 lượt)
27
   1.30% (7 lượt)
28
   1.48% (8 lượt)
29
   0.93% (5 lượt)
30
   0.56% (3 lượt)
31
   0.93% (5 lượt)
32
   1.11% (6 lượt)
33
   0.37% (2 lượt)
34
   1.48% (8 lượt)
35
   1.11% (6 lượt)
36
   1.85% (10 lượt)
37
   0.19% (1 lượt)
38
   0.74% (4 lượt)
39
   1.48% (8 lượt)
40
   1.48% (8 lượt)
41
   0.37% (2 lượt)
42
   1.67% (9 lượt)
43
   0.37% (2 lượt)
44
   2.04% (11 lượt)
45
   0.37% (2 lượt)
46
   0.93% (5 lượt)
47
   1.30% (7 lượt)
48
   1.11% (6 lượt)
49
   0.56% (3 lượt)
50
   1.48% (8 lượt)
51
   1.48% (8 lượt)
52
   0.93% (5 lượt)
53
   0.56% (3 lượt)
54
   1.11% (6 lượt)
55
   0.93% (5 lượt)
56
   0.93% (5 lượt)
57
   0.93% (5 lượt)
58
   0.74% (4 lượt)
59
   1.67% (9 lượt)
60
   1.30% (7 lượt)
61
   1.85% (10 lượt)
62
   0.74% (4 lượt)
63
   1.11% (6 lượt)
64
   0.74% (4 lượt)
65
   0.19% (1 lượt)
66
   1.48% (8 lượt)
67
   1.11% (6 lượt)
68
   0.37% (2 lượt)
69
   0.56% (3 lượt)
70
   0.93% (5 lượt)
71
   0.93% (5 lượt)
72
   0.37% (2 lượt)
73
   0.93% (5 lượt)
74
   0.56% (3 lượt)
75
   1.30% (7 lượt)
76
   0.93% (5 lượt)
77
   0.93% (5 lượt)
78
   1.85% (10 lượt)
79
   1.30% (7 lượt)
80
   0.93% (5 lượt)
81
   1.48% (8 lượt)
82
   0.74% (4 lượt)
83
   1.30% (7 lượt)
84
   0.74% (4 lượt)
85
   0.93% (5 lượt)
86
   0.56% (3 lượt)
87
   0.74% (4 lượt)
88
   0.93% (5 lượt)
89
   1.48% (8 lượt)
90
   1.11% (6 lượt)
91
   1.11% (6 lượt)
92
   0.56% (3 lượt)
93
   1.11% (6 lượt)
94
   0.37% (2 lượt)
95
   1.48% (8 lượt)
96
   0.74% (4 lượt)
97
   0.93% (5 lượt)
98
   1.11% (6 lượt)
99
   1.11% (6 lượt)

Thống kê - Xổ số Vũng Tàu đến Ngày 20/02/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

83 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

45     16 lần
49     16 lần
43     15 lần
47     14 lần
68     13 lần
95     13 lần
56     12 lần
65     11 lần
90     11 lần
93     11 lần
29     10 lần
18     9 lần
61     9 lần
69     9 lần
77     9 lần
03     8 lần
08     7 lần
57     7 lần
63     7 lần
84     7 lần
89     7 lần
94     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

50 5 Lần Tăng 2
17 3 Lần Tăng 1
36 3 Lần Tăng 1
04 2 Lần Không tăng
05 2 Lần Giảm 1
09 2 Lần Giảm 1
11 2 Lần Tăng 1
13 2 Lần Tăng 1
19 2 Lần Không tăng
22 2 Lần Không tăng
23 2 Lần Không tăng
24 2 Lần Không tăng
44 2 Lần Không tăng
48 2 Lần Giảm 1
53 2 Lần Không tăng
67 2 Lần Không tăng
75 2 Lần Tăng 1
79 2 Lần Giảm 2
83 2 Lần Tăng 1
98 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

36 6 Lần Tăng 2
50 5 Lần Tăng 1
01 4 Lần Không tăng
09 4 Lần Không tăng
19 4 Lần Không tăng
27 4 Lần Không tăng
62 4 Lần Không tăng
66 4 Lần Không tăng
71 4 Lần Không tăng
79 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

44 11 Lần Giảm 1
36 10 Lần Tăng 2
61 10 Lần Giảm 1
78 10 Lần Không tăng
13 9 Lần Tăng 1
14 9 Lần Giảm 2
42 9 Lần Tăng 1
59 9 Lần Không tăng
00 8 Lần Không tăng
07 8 Lần Không tăng
10 8 Lần Không tăng
19 8 Lần Không tăng
28 8 Lần Không tăng
34 8 Lần Không tăng
39 8 Lần Tăng 1
40 8 Lần Tăng 1
50 8 Lần Tăng 2
51 8 Lần Tăng 1
66 8 Lần Giảm 1
81 8 Lần Không tăng
89 8 Lần Không tăng
95 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 1
0 11 Lần 4
11 Lần 1
1 10 Lần 4
11 Lần 0
2 10 Lần 2
11 Lần 3
3 9 Lần 1
7 Lần 2
4 7 Lần 3
14 Lần 5
5 7 Lần 1
5 Lần 1
6 8 Lần 5
10 Lần 3
7 10 Lần 2
7 Lần 3
8 9 Lần 2
5 Lần 1
9 9 Lần 2