Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Hải Phòng (đặc biệt)

00
   1.85% (5 lượt)
01
   1.11% (3 lượt)
02
   1.85% (5 lượt)
03
   0.37% (1 lượt)
04
   1.48% (4 lượt)
05
   1.85% (5 lượt)
06
   1.11% (3 lượt)
07
   0.74% (2 lượt)
09
   0.74% (2 lượt)
10
   0.37% (1 lượt)
11
   1.11% (3 lượt)
12
   1.11% (3 lượt)
14
   0.74% (2 lượt)
15
   1.11% (3 lượt)
16
   0.37% (1 lượt)
17
   0.37% (1 lượt)
18
   1.48% (4 lượt)
19
   1.11% (3 lượt)
20
   0.37% (1 lượt)
21
   1.48% (4 lượt)
22
   0.74% (2 lượt)
23
   1.48% (4 lượt)
24
   0.74% (2 lượt)
25
   0.37% (1 lượt)
26
   0.74% (2 lượt)
27
   0.37% (1 lượt)
28
   1.11% (3 lượt)
29
   0.74% (2 lượt)
31
   1.48% (4 lượt)
32
   1.11% (3 lượt)
33
   0.74% (2 lượt)
34
   0.74% (2 lượt)
36
   0.74% (2 lượt)
38
   1.85% (5 lượt)
39
   1.11% (3 lượt)
40
   1.85% (5 lượt)
41
   1.85% (5 lượt)
42
   0.74% (2 lượt)
43
   1.11% (3 lượt)
44
   1.11% (3 lượt)
45
   0.37% (1 lượt)
46
   1.11% (3 lượt)
47
   1.11% (3 lượt)
48
   0.74% (2 lượt)
49
   1.11% (3 lượt)
51
   0.74% (2 lượt)
52
   0.37% (1 lượt)
53
   0.74% (2 lượt)
54
   1.11% (3 lượt)
55
   1.85% (5 lượt)
56
   0.37% (1 lượt)
57
   1.85% (5 lượt)
58
   0.37% (1 lượt)
59
   0.74% (2 lượt)
61
   1.48% (4 lượt)
62
   1.85% (5 lượt)
63
   0.74% (2 lượt)
64
   1.11% (3 lượt)
65
   0.74% (2 lượt)
66
   1.11% (3 lượt)
67
   0.74% (2 lượt)
68
   1.85% (5 lượt)
69
   1.48% (4 lượt)
70
   1.48% (4 lượt)
71
   3.33% (9 lượt)
72
   0.74% (2 lượt)
73
   1.85% (5 lượt)
74
   2.59% (7 lượt)
75
   0.74% (2 lượt)
76
   0.74% (2 lượt)
77
   0.37% (1 lượt)
78
   1.48% (4 lượt)
79
   1.11% (3 lượt)
80
   0.37% (1 lượt)
81
   0.37% (1 lượt)
82
   2.22% (6 lượt)
83
   1.85% (5 lượt)
84
   2.22% (6 lượt)
85
   0.37% (1 lượt)
87
   0.74% (2 lượt)
88
   1.85% (5 lượt)
89
   1.85% (5 lượt)
90
   0.74% (2 lượt)
91
   0.74% (2 lượt)
92
   1.11% (3 lượt)
93
   0.74% (2 lượt)
94
   0.74% (2 lượt)
95
   0.74% (2 lượt)
96
   1.11% (3 lượt)
97
   0.37% (1 lượt)
98
   0.74% (2 lượt)
99
   1.48% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 27/03/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

62 3 Ngày - 3 lần
55 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
94 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

35     16 lần
13     14 lần
37     11 lần
08     10 lần
30     10 lần
50     10 lần
60     10 lần
86     10 lần
10     9 lần
20     9 lần
97     9 lần
51     8 lần
43     7 lần
49     7 lần
53     7 lần
72     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

00 5 Lần Không tăng
82 5 Lần Tăng 1
23 4 Lần Tăng 1
55 4 Lần Tăng 1
57 4 Lần Không tăng
71 4 Lần Tăng 1
73 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

71 9 Lần Tăng 1
74 7 Lần Không tăng
82 6 Lần Tăng 1
84 6 Lần Tăng 1
00 5 Lần Không tăng
02 5 Lần Không tăng
05 5 Lần Không tăng
38 5 Lần Tăng 1
40 5 Lần Không tăng
41 5 Lần Giảm 1
55 5 Lần Tăng 1
57 5 Lần Tăng 1
62 5 Lần Tăng 1
68 5 Lần Không tăng
73 5 Lần Giảm 1
83 5 Lần Không tăng
88 5 Lần Giảm 1
89 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

48 14 Lần Không tăng
78 14 Lần Không tăng
87 14 Lần Giảm 2
88 14 Lần Không tăng
83 13 Lần Không tăng
84 13 Lần Tăng 1
92 13 Lần Không tăng
38 12 Lần Tăng 1
71 12 Lần Tăng 1
74 12 Lần Không tăng
76 12 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
18 Lần 3
0 10 Lần 1
11 Lần 2
1 22 Lần 5
10 Lần 0
2 15 Lần 2
11 Lần 3
3 14 Lần 2
13 Lần 4
4 18 Lần 5
11 Lần 0
5 10 Lần 3
15 Lần 8
6 9 Lần 0
20 Lần 7
7 11 Lần 1
15 Lần 1
8 15 Lần 5
11 Lần 1
9 11 Lần 3