Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

00
1.48% (2 lượt)
03
0.74% (1 lượt)
04
0.74% (1 lượt)
05
0.74% (1 lượt)
07
0.74% (1 lượt)
08
1.48% (2 lượt)
09
1.48% (2 lượt)
10
0.74% (1 lượt)
11
0.74% (1 lượt)
12
1.48% (2 lượt)
13
1.48% (2 lượt)
14
0.74% (1 lượt)
15
2.22% (3 lượt)
16
1.48% (2 lượt)
17
2.22% (3 lượt)
18
1.48% (2 lượt)
19
0.74% (1 lượt)
20
1.48% (2 lượt)
21
1.48% (2 lượt)
22
0.74% (1 lượt)
23
0.74% (1 lượt)
24
1.48% (2 lượt)
26
0.74% (1 lượt)
28
2.96% (4 lượt)
30
0.74% (1 lượt)
31
0.74% (1 lượt)
32
0.74% (1 lượt)
33
1.48% (2 lượt)
34
1.48% (2 lượt)
35
0.74% (1 lượt)
36
1.48% (2 lượt)
37
1.48% (2 lượt)
38
0.74% (1 lượt)
41
1.48% (2 lượt)
42
2.22% (3 lượt)
45
0.74% (1 lượt)
47
2.96% (4 lượt)
48
1.48% (2 lượt)
49
0.74% (1 lượt)
50
0.74% (1 lượt)
53
1.48% (2 lượt)
54
0.74% (1 lượt)
55
2.22% (3 lượt)
56
0.74% (1 lượt)
57
0.74% (1 lượt)
59
0.74% (1 lượt)
60
2.22% (3 lượt)
62
1.48% (2 lượt)
64
2.96% (4 lượt)
65
0.74% (1 lượt)
68
0.74% (1 lượt)
69
0.74% (1 lượt)
70
0.74% (1 lượt)
71
2.22% (3 lượt)
72
0.74% (1 lượt)
74
2.22% (3 lượt)
75
0.74% (1 lượt)
76
1.48% (2 lượt)
77
2.22% (3 lượt)
79
0.74% (1 lượt)
80
1.48% (2 lượt)
83
0.74% (1 lượt)
86
2.96% (4 lượt)
87
1.48% (2 lượt)
88
1.48% (2 lượt)
89
0.74% (1 lượt)
90
2.96% (4 lượt)
91
1.48% (2 lượt)
92
0.74% (1 lượt)
93
4.44% (6 lượt)
94
2.22% (3 lượt)
95
0.74% (1 lượt)
97
1.48% (2 lượt)

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 12/07/2020

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

63  ( 25 ngày )
73  ( 16 ngày )
66  ( 13 ngày )
96  ( 11 ngày )
27  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
39  ( 9 ngày )
78  ( 9 ngày )
40  ( 8 ngày )
51  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:

93 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
17 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
18 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
48 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
62 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
90 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

93 ( 5 Lần ) Tăng 2
28 ( 4 Lần ) Không tăng
86 ( 4 Lần ) Không tăng
64 ( 3 Lần ) Không tăng
08 ( 2 Lần ) Tăng 2
15 ( 2 Lần ) Tăng 2
17 ( 2 Lần ) Không tăng
18 ( 2 Lần ) Tăng 1
24 ( 2 Lần ) Tăng 2
48 ( 2 Lần ) Tăng 1
55 ( 2 Lần ) Không tăng
62 ( 2 Lần ) Tăng 1
71 ( 2 Lần ) Không tăng
76 ( 2 Lần ) Tăng 1
90 ( 2 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

93 ( 7 Lần ) Tăng 2
09 ( 5 Lần ) Không tăng
17 ( 5 Lần ) Tăng 1
28 ( 5 Lần ) Không tăng
47 ( 5 Lần ) Tăng 1
64 ( 5 Lần ) Không tăng
86 ( 5 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 Lần 3
0 6 Lần 2
11 Lần 0
1 6 Lần 2
9 Lần 2
2 8 Lần 2
7 Lần 1
3 6 Lần 2
7 Lần 1
4 10 Lần 0
6 Lần 1
5 8 Lần 2
9 Lần 4
6 10 Lần 0
8 Lần 2
7 9 Lần 2
7 Lần 3
8 12 Lần 4
11 Lần 1
9 6 Lần 0