Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh - KQXS TV

KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh - XSTV
Thứ sáu Loại vé: 29TV52
100N
03
200N
429
400N
6254
0164
5095
1TR
8528
3TR
32582
32052
29456
59358
43793
05722
93957
10TR
22425
14628
15TR
66201
30TR
86666
2Tỷ
203884

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 25/12/20

001 03 552 56 58 57 54
1666 64
225 28 22 28 29 7
3884 82
4993 95

Trà Vinh - 25/12/20

0123456789
6201
2582
2052
5722
03
3793
6254
0164
3884
5095
2425
9456
6666
3957
8528
9358
4628
429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh - XSTV
Thứ sáu Loại vé: 29TV51
100N
58
200N
925
400N
1070
3150
3690
1TR
6806
3TR
06042
96880
45286
62128
65589
54164
83526
10TR
17483
70446
15TR
46868
30TR
02975
2Tỷ
052805

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 18/12/20

005 06 550 58
1668 64
228 26 25 775 70
3883 80 86 89
446 42 990

Trà Vinh - 18/12/20

0123456789
1070
3150
3690
6880
6042
7483
4164
925
2975
2805
6806
5286
3526
0446
58
2128
6868
5589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh - XSTV
Thứ sáu Loại vé: 29TV50
100N
97
200N
248
400N
3535
8313
0408
1TR
4654
3TR
68403
36366
85255
43284
29319
99390
18548
10TR
93362
68264
15TR
23777
30TR
24149
2Tỷ
352503

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 11/12/20

003 03 08 555 54
119 13 662 64 66
2777
335 884
449 48 48 990 97

Trà Vinh - 11/12/20

0123456789
9390
3362
8313
8403
2503
4654
3284
8264
3535
5255
6366
97
3777
248
0408
8548
9319
4149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh - XSTV
Thứ sáu Loại vé: 29TV49
100N
31
200N
221
400N
7441
1705
1426
1TR
5688
3TR
72213
66224
94569
30157
26964
68871
08248
10TR
04945
59361
15TR
45767
30TR
02342
2Tỷ
503261

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 04/12/20

005 557
113 661 67 61 69 64
224 26 21 771
331 888
442 45 48 41 9

Trà Vinh - 04/12/20

0123456789
31
221
7441
8871
9361
3261
2342
2213
6224
6964
1705
4945
1426
0157
5767
5688
8248
4569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh - XSTV
Thứ sáu Loại vé: 29TV48
100N
45
200N
814
400N
4137
3664
4430
1TR
2301
3TR
60773
92706
62454
66745
31097
24306
73756
10TR
51250
68525
15TR
82324
30TR
07401
2Tỷ
084831

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 27/11/20

001 06 06 01 550 54 56
114 664
224 25 773
331 37 30 8
445 45 997

Trà Vinh - 27/11/20

0123456789
4430
1250
2301
7401
4831
0773
814
3664
2454
2324
45
6745
8525
2706
4306
3756
4137
1097
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh - XSTV
Thứ sáu Loại vé: 29TV47
100N
48
200N
706
400N
3408
7448
6800
1TR
1726
3TR
30959
13977
93970
29149
71580
53687
78076
10TR
10805
02537
15TR
42772
30TR
43401
2Tỷ
358536

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 20/11/20

001 05 08 00 06 559
16
226 772 77 70 76
336 37 880 87
449 48 48 9

Trà Vinh - 20/11/20

0123456789
6800
3970
1580
3401
2772
0805
706
1726
8076
8536
3977
3687
2537
48
3408
7448
0959
9149