Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bạc Liêu (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   2.22% (2 lượt)
02
   3.33% (3 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
05
   4.44% (4 lượt)
06
   2.22% (2 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   4.44% (4 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   3.33% (3 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   2.22% (2 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
70
   4.44% (4 lượt)
71
   2.22% (2 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   3.33% (3 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Bạc Liêu đến Ngày 05/12/2023

Các cặp số ra liên tiếp :

16 2 Ngày - 2 lần
18 2 Ngày - 2 lần
23 2 Ngày - 3 lần
91 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

47     37 lần
43     32 lần
35     27 lần
58     24 lần
88     22 lần
08     21 lần
21     16 lần
96     16 lần
14     14 lần
62     14 lần
64     14 lần
09     12 lần
19     12 lần
10     10 lần
53     10 lần
80     10 lần
49     9 lần
65     9 lần
93     9 lần
27     8 lần
44     8 lần
51     8 lần
95     8 lần
83     7 lần
92     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

05 4 Lần Không tăng
23 4 Lần Không tăng
70 4 Lần Không tăng
02 3 Lần Không tăng
31 3 Lần Không tăng
73 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

23 6 Lần Tăng 1
73 6 Lần Tăng 1
69 5 Lần Không tăng
98 5 Lần Không tăng
02 4 Lần Không tăng
05 4 Lần Không tăng
16 4 Lần Tăng 1
40 4 Lần Không tăng
70 4 Lần Không tăng
76 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

68 11 Lần Không tăng
26 10 Lần Không tăng
02 9 Lần Không tăng
23 9 Lần Tăng 1
73 9 Lần Tăng 1
76 9 Lần Không tăng
05 8 Lần Giảm 1
18 8 Lần Tăng 1
39 8 Lần Không tăng
50 8 Lần Không tăng
72 8 Lần Không tăng
77 8 Lần Không tăng
85 8 Lần Không tăng
97 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bạc Liêu TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 5
0 10 Lần 2
8 Lần 2
1 11 Lần 2
10 Lần 4
2 9 Lần 2
12 Lần 2
3 11 Lần 3
7 Lần 2
4 6 Lần 3
6 Lần 1
5 7 Lần 1
6 Lần 3
6 11 Lần 4
18 Lần 3
7 7 Lần 0
7 Lần 5
8 8 Lần 3
8 Lần 1
9 10 Lần 4