Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

02
   1.48% (2 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   2.22% (3 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   2.22% (3 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   2.22% (3 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   3.70% (5 lượt)
39
   2.22% (3 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   2.22% (3 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   2.22% (3 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   2.22% (3 lượt)
75
   2.22% (3 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   2.22% (3 lượt)
79
   4.44% (6 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   2.22% (3 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 10/04/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

38 4 Ngày - 5 lần
79 3 Ngày - 4 lần
22 2 Ngày - 3 lần
24 2 Ngày - 2 lần
39 2 Ngày - 3 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

58     18 lần
85     14 lần
35     12 lần
20     11 lần
00     10 lần
27     10 lần
68     10 lần
82     10 lần
99     9 lần
01     8 lần
19     7 lần
40     7 lần
51     7 lần
83     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

79 6 Lần Tăng 1
38 5 Lần Tăng 1
09 3 Lần Giảm 1
15 3 Lần Không tăng
22 3 Lần Tăng 2
39 3 Lần Không tăng
45 3 Lần Giảm 1
53 3 Lần Tăng 1
54 3 Lần Không tăng
62 3 Lần Tăng 3
74 3 Lần Giảm 1
75 3 Lần Tăng 1
78 3 Lần Tăng 1
87 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

74 8 Lần Không tăng
62 7 Lần Tăng 3
38 6 Lần Tăng 1
45 6 Lần Tăng 1
49 6 Lần Không tăng
53 6 Lần Không tăng
79 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

49 15 Lần Giảm 2
18 14 Lần Không tăng
52 14 Lần Tăng 1
53 14 Lần Tăng 1
74 13 Lần Không tăng
10 12 Lần Không tăng
11 12 Lần Giảm 1
36 12 Lần Tăng 1
43 12 Lần Không tăng
62 12 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 2
0 7 Lần 1
17 Lần 4
1 11 Lần 1
17 Lần 6
2 14 Lần 9
14 Lần 3
3 11 Lần 1
17 Lần 10
4 15 Lần 1
12 Lần 2
5 20 Lần 5
11 Lần 1
6 12 Lần 4
17 Lần 1
7 12 Lần 2
9 Lần 1
8 14 Lần 4
10 Lần 3
9 19 Lần 3