Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (theo lô)

00
   2.22% (3 lượt)
01
   2.22% (3 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   2.96% (4 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   4.44% (6 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
36
   2.22% (3 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
48
   2.96% (4 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   2.96% (4 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
75
   2.96% (4 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   2.22% (3 lượt)
99
   2.96% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 05/12/2023

Các cặp số ra liên tiếp :

07 4 Ngày - 4 lần
99 3 Ngày - 4 lần
06 2 Ngày - 2 lần
36 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

33     20 lần
60     19 lần
20     18 lần
68     15 lần
86     13 lần
34     10 lần
35     10 lần
50     10 lần
19     8 lần
74     8 lần
17     7 lần
37     7 lần
47     7 lần
56     7 lần
64     7 lần
80     7 lần
91     7 lần
95     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

13 6 Lần Giảm 1
07 4 Lần Không tăng
48 4 Lần Không tăng
66 4 Lần Tăng 2
75 4 Lần Tăng 2
99 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

13 8 Lần Không tăng
07 7 Lần Tăng 1
18 6 Lần Không tăng
76 6 Lần Tăng 1
98 6 Lần Không tăng
99 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

07 16 Lần Tăng 1
13 15 Lần Không tăng
72 14 Lần Không tăng
76 14 Lần Tăng 1
09 13 Lần Không tăng
30 13 Lần Giảm 1
40 13 Lần Tăng 1
31 12 Lần Tăng 2
57 12 Lần Tăng 1
66 12 Lần Tăng 2
71 12 Lần Giảm 1
78 12 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
21 Lần 4
0 11 Lần 1
16 Lần 0
1 15 Lần 9
9 Lần 2
2 15 Lần 4
12 Lần 5
3 15 Lần 2
15 Lần 0
4 8 Lần 2
12 Lần 5
5 13 Lần 2
12 Lần 7
6 16 Lần 6
15 Lần 4
7 13 Lần 2
9 Lần 2
8 12 Lần 0
14 Lần 2
9 17 Lần 3