Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   2.96% (4 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
16
   2.22% (3 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   2.22% (3 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
30
   2.22% (3 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   2.22% (3 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
55
   2.22% (3 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   2.22% (3 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   2.22% (3 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   3.70% (5 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   2.22% (3 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   2.96% (4 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
93
   2.22% (3 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   2.22% (3 lượt)
99
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 19/06/2018

Các cặp số ra liên tiếp :

80 4 Ngày - 5 lần
54 3 Ngày - 3 lần
36 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
55 2 Ngày - 2 lần
99 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

10     25 lần
15     15 lần
69     14 lần
13     13 lần
33     13 lần
57     13 lần
48     11 lần
26     10 lần
22     9 lần
81     9 lần
20     8 lần
45     8 lần
92     8 lần
17     7 lần
49     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

80 5 Lần Tăng 1
05 4 Lần Không tăng
90 4 Lần Tăng 2
16 3 Lần Giảm 1
19 3 Lần Không tăng
30 3 Lần Không tăng
36 3 Lần Không tăng
54 3 Lần Không tăng
55 3 Lần Tăng 1
60 3 Lần Giảm 1
72 3 Lần Không tăng
85 3 Lần Không tăng
93 3 Lần Không tăng
97 3 Lần Không tăng
99 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

05 7 Lần Tăng 1
24 7 Lần Không tăng
16 6 Lần Không tăng
31 6 Lần Không tăng
39 6 Lần Không tăng
66 6 Lần Tăng 1
90 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

46 18 Lần Không tăng
24 16 Lần Không tăng
66 14 Lần Không tăng
60 13 Lần Không tăng
62 13 Lần Giảm 2
85 13 Lần Không tăng
88 13 Lần Không tăng
07 12 Lần Tăng 1
23 12 Lần Không tăng
95 12 Lần Tăng 1
98 12 Lần Giảm 2

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
17 Lần 5
0 19 Lần 1
11 Lần 1
1 8 Lần 0
7 Lần 0
2 7 Lần 2
12 Lần 1
3 8 Lần 0
11 Lần 4
4 17 Lần 0
16 Lần 5
5 17 Lần 5
16 Lần 6
6 18 Lần 5
12 Lần 2
7 16 Lần 8
14 Lần 3
8 12 Lần 5
19 Lần 6
9 13 Lần 5