Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   2.96% (4 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   2.22% (3 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   2.22% (3 lượt)
13
   2.96% (4 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   2.96% (4 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   2.22% (3 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
33
   2.22% (3 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   2.22% (3 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   2.96% (4 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
54
   2.96% (4 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   2.22% (3 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   2.96% (4 lượt)
72
   2.22% (3 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
81
   2.22% (3 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   2.96% (4 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
95
   2.22% (3 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   2.96% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 28/01/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

02 3 Ngày - 3 lần
07 3 Ngày - 3 lần
17 3 Ngày - 3 lần
48 3 Ngày - 3 lần
13 2 Ngày - 3 lần
40 2 Ngày - 3 lần
63 2 Ngày - 2 lần
87 2 Ngày - 2 lần
95 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

38     16 lần
50     16 lần
15     13 lần
56     13 lần
05     11 lần
74     11 lần
27     10 lần
99     9 lần
20     8 lần
31     8 lần
09     7 lần
36     7 lần
80     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

02 4 Lần Không tăng
13 4 Lần Tăng 1
17 4 Lần Không tăng
48 4 Lần Tăng 1
54 4 Lần Giảm 1
71 4 Lần Không tăng
87 4 Lần Tăng 1
98 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

81 7 Lần Tăng 1
17 6 Lần Tăng 1
48 6 Lần Tăng 1
54 6 Lần Không tăng
71 6 Lần Không tăng
87 6 Lần Tăng 1
98 6 Lần Giảm 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

98 16 Lần Không tăng
81 14 Lần Tăng 2
29 13 Lần Tăng 1
33 13 Lần Tăng 1
54 13 Lần Không tăng
63 13 Lần Tăng 1
68 13 Lần Tăng 1
78 13 Lần Giảm 1
21 12 Lần Không tăng
43 12 Lần Không tăng
47 12 Lần Không tăng
48 12 Lần Tăng 1
49 12 Lần Không tăng
58 12 Lần Giảm 1
69 12 Lần Không tăng
84 12 Lần Không tăng
90 12 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 1
0 9 Lần 2
19 Lần 4
1 13 Lần 2
10 Lần 3
2 12 Lần 1
7 Lần 2
3 21 Lần 13
14 Lần 3
4 11 Lần 1
13 Lần 5
5 12 Lần 0
14 Lần 2
6 11 Lần 3
12 Lần 1
7 18 Lần 2
18 Lần 8
8 20 Lần 4
16 Lần 0
9 8 Lần 1