Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)

02
   2.22% (3 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   2.22% (3 lượt)
09
   2.22% (3 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   2.22% (3 lượt)
17
   2.22% (3 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   2.22% (3 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   2.22% (3 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
41
   2.22% (3 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   2.22% (3 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   2.22% (3 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   2.22% (3 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   2.22% (3 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   2.22% (3 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
90
   2.96% (4 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
96
   2.22% (3 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   2.96% (4 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 17/06/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

90 4 Ngày - 4 lần
02 2 Ngày - 3 lần
38 2 Ngày - 2 lần
91 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 3 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

70     23 lần
54     17 lần
57     15 lần
36     13 lần
11     12 lần
27     10 lần
95     8 lần
01     7 lần
05     7 lần
51     7 lần
55     7 lần
67     7 lần
73     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

90 4 Lần Tăng 1
98 4 Lần Tăng 1
02 3 Lần Tăng 1
07 3 Lần Tăng 1
09 3 Lần Tăng 1
10 3 Lần Không tăng
16 3 Lần Giảm 1
17 3 Lần Tăng 2
25 3 Lần Giảm 1
33 3 Lần Không tăng
41 3 Lần Không tăng
48 3 Lần Giảm 1
50 3 Lần Không tăng
59 3 Lần Tăng 1
63 3 Lần Không tăng
88 3 Lần Tăng 1
96 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

52 8 Lần Tăng 1
25 7 Lần Không tăng
90 7 Lần Giảm 1
75 6 Lần Không tăng
98 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

90 17 Lần Tăng 1
25 15 Lần Không tăng
52 15 Lần Tăng 1
89 15 Lần Không tăng
98 14 Lần Tăng 1
42 13 Lần Không tăng
61 13 Lần Không tăng
63 13 Lần Không tăng
93 13 Lần Giảm 1
37 12 Lần Không tăng
49 12 Lần Tăng 1
59 12 Lần Tăng 1
62 12 Lần Giảm 1
79 12 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
14 Lần 3
0 14 Lần 0
13 Lần 0
1 12 Lần 3
15 Lần 1
2 20 Lần 13
16 Lần 9
3 12 Lần 0
13 Lần 2
4 10 Lần 2
12 Lần 5
5 7 Lần 2
15 Lần 5
6 17 Lần 4
8 Lần 2
7 11 Lần 2
11 Lần 2
8 18 Lần 4
18 Lần 6
9 14 Lần 1