Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Kon Tum (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
02
   2.22% (2 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
14
   3.33% (3 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
17
   3.33% (3 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
75
   3.33% (3 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
88
   4.44% (4 lượt)
90
   2.22% (2 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Kon Tum đến Ngày 29/11/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

09 2 Ngày - 2 lần
82 2 Ngày - 2 lần
88 2 Ngày - 2 lần
90 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

37     27 lần
24     21 lần
79     20 lần
10     18 lần
84     17 lần
55     16 lần
87     16 lần
92     16 lần
53     14 lần
58     14 lần
13     13 lần
23     13 lần
95     13 lần
48     12 lần
81     12 lần
99     11 lần
35     9 lần
89     9 lần
11     8 lần
25     8 lần
62     8 lần
01     7 lần
06     7 lần
16     7 lần
18     7 lần
32     7 lần
61     7 lần
70     7 lần
94     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

88 4 Lần Giảm 1
14 3 Lần Không tăng
17 3 Lần Không tăng
75 3 Lần Không tăng
00 2 Lần Không tăng
02 2 Lần Tăng 1
05 2 Lần Không tăng
07 2 Lần Tăng 1
08 2 Lần Tăng 1
09 2 Lần Tăng 1
22 2 Lần Không tăng
27 2 Lần Tăng 1
28 2 Lần Không tăng
29 2 Lần Không tăng
31 2 Lần Tăng 2
60 2 Lần Không tăng
69 2 Lần Không tăng
72 2 Lần Tăng 1
74 2 Lần Không tăng
77 2 Lần Giảm 1
82 2 Lần Không tăng
90 2 Lần Tăng 1
91 2 Lần Không tăng
96 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

88 6 Lần Không tăng
14 5 Lần Không tăng
38 5 Lần Không tăng
46 5 Lần Không tăng
75 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

82 12 Lần Tăng 1
27 11 Lần Tăng 1
88 11 Lần Tăng 1
38 10 Lần Không tăng
77 10 Lần Không tăng
96 10 Lần Không tăng
07 9 Lần Tăng 1
14 9 Lần Không tăng
54 9 Lần Không tăng
68 9 Lần Không tăng
70 9 Lần Không tăng
81 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 1
0 10 Lần 1
6 Lần 2
1 6 Lần 2
11 Lần 3
2 11 Lần 4
9 Lần 4
3 6 Lần 1
10 Lần 5
4 7 Lần 1
6 Lần 2
5 5 Lần 3
9 Lần 0
6 8 Lần 3
11 Lần 1
7 14 Lần 4
11 Lần 5
8 14 Lần 4
6 Lần 1
9 9 Lần 3