Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đắk Nông (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
03
   3.33% (3 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   2.22% (2 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
14
   4.44% (4 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   3.33% (3 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   3.33% (3 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   3.33% (3 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
53
   2.22% (2 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   3.33% (3 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   3.33% (3 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
74
   3.33% (3 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   3.33% (3 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đắk Nông đến Ngày 08/08/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

03 3 Ngày - 3 lần
42 3 Ngày - 3 lần
14 2 Ngày - 3 lần
50 2 Ngày - 2 lần
85 2 Ngày - 3 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

68     30 lần
43     22 lần
49     21 lần
32     17 lần
63     17 lần
86     15 lần
11     14 lần
28     14 lần
45     13 lần
73     13 lần
24     12 lần
39     12 lần
46     11 lần
07     10 lần
96     10 lần
02     9 lần
16     9 lần
21     9 lần
58     9 lần
60     9 lần
79     9 lần
82     9 lần
87     9 lần
48     8 lần
78     8 lần
95     8 lần
08     7 lần
52     7 lần
59     7 lần
90     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

14 4 Lần Tăng 2
03 3 Lần Không tăng
26 3 Lần Không tăng
31 3 Lần Không tăng
42 3 Lần Tăng 1
55 3 Lần Giảm 1
65 3 Lần Không tăng
74 3 Lần Giảm 1
85 3 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

14 6 Lần Tăng 1
03 5 Lần Không tăng
31 5 Lần Giảm 1
55 5 Lần Không tăng
04 4 Lần Tăng 1
26 4 Lần Giảm 1
35 4 Lần Không tăng
65 4 Lần Không tăng
69 4 Lần Không tăng
74 4 Lần Không tăng
85 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

14 13 Lần Tăng 2
85 12 Lần Tăng 2
03 11 Lần Tăng 1
31 11 Lần Không tăng
76 11 Lần Không tăng
77 10 Lần Không tăng
15 9 Lần Không tăng
32 9 Lần Giảm 1
34 9 Lần Không tăng
35 9 Lần Không tăng
40 9 Lần Không tăng
55 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Nông TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 5
0 11 Lần 4
9 Lần 1
1 8 Lần 2
8 Lần 1
2 10 Lần 5
9 Lần 3
3 10 Lần 3
6 Lần 0
4 16 Lần 7
11 Lần 2
5 12 Lần 1
7 Lần 3
6 6 Lần 1
8 Lần 0
7 7 Lần 1
11 Lần 4
8 6 Lần 1
8 Lần 5
9 4 Lần 1