Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)

02
   2.22% (2 lượt)
03
   2.22% (2 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   3.33% (3 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
26
   2.22% (2 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
32
   3.33% (3 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
47
   3.33% (3 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   2.22% (2 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
83
   2.22% (2 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   2.22% (2 lượt)
89
   3.33% (3 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   2.22% (2 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 06/08/2022

Các cặp số ra liên tiếp :

02 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

39     31 lần
25     21 lần
92     18 lần
30     17 lần
60     16 lần
56     14 lần
27     12 lần
31     11 lần
40     11 lần
43     11 lần
70     10 lần
88     10 lần
49     9 lần
80     9 lần
11     8 lần
14     8 lần
95     8 lần
99     8 lần
00     7 lần
35     7 lần
46     7 lần
72     7 lần
79     7 lần
82     7 lần
91     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

22 3 Lần Tăng 1
32 3 Lần Không tăng
47 3 Lần Không tăng
89 3 Lần Tăng 1
02 2 Lần Tăng 1
03 2 Lần Không tăng
09 2 Lần Không tăng
12 2 Lần Tăng 1
17 2 Lần Không tăng
18 2 Lần Tăng 1
19 2 Lần Tăng 1
20 2 Lần Tăng 1
23 2 Lần Tăng 1
26 2 Lần Tăng 2
34 2 Lần Không tăng
41 2 Lần Không tăng
51 2 Lần Tăng 1
64 2 Lần Giảm 1
66 2 Lần Không tăng
68 2 Lần Giảm 1
78 2 Lần Không tăng
83 2 Lần Không tăng
87 2 Lần Không tăng
94 2 Lần Không tăng
98 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

64 6 Lần Không tăng
45 5 Lần Giảm 1
18 4 Lần Tăng 1
32 4 Lần Tăng 1
02 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

03 13 Lần Không tăng
55 12 Lần Không tăng
93 11 Lần Tăng 1
45 10 Lần Không tăng
18 9 Lần Tăng 1
29 9 Lần Không tăng
64 9 Lần Không tăng
67 9 Lần Giảm 1
01 8 Lần Giảm 1
20 8 Lần Tăng 1
47 8 Lần Không tăng
68 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 1
0 4 Lần 2
12 Lần 4
1 6 Lần 0
13 Lần 7
2 11 Lần 5
10 Lần 2
3 11 Lần 1
7 Lần 0
4 13 Lần 4
6 Lần 1
5 6 Lần 1
9 Lần 1
6 8 Lần 1
7 Lần 2
7 12 Lần 2
8 Lần 2
8 13 Lần 3
8 Lần 4
9 6 Lần 1