Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đắk Lắk (theo lô)

01
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   2.22% (2 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   2.22% (2 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   2.22% (2 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   3.33% (3 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
56
   3.33% (3 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   3.33% (3 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   3.33% (3 lượt)
94
   2.22% (2 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   3.33% (3 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đắk Lắk đến Ngày 11/08/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

71     52 lần
08     20 lần
31     20 lần
19     17 lần
99     17 lần
03     16 lần
16     15 lần
67     15 lần
86     15 lần
77     13 lần
13     12 lần
34     12 lần
12     11 lần
98     11 lần
00     9 lần
51     9 lần
55     9 lần
49     8 lần
20     7 lần
21     7 lần
22     7 lần
80     7 lần
93     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

39 3 Lần Không tăng
56 3 Lần Giảm 1
89 3 Lần Tăng 2
91 3 Lần Tăng 1
96 3 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

37 7 Lần Không tăng
85 6 Lần Không tăng
05 5 Lần Không tăng
52 5 Lần Không tăng
56 5 Lần Không tăng
89 5 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

05 11 Lần Không tăng
37 11 Lần Không tăng
57 11 Lần Không tăng
58 11 Lần Tăng 1
77 10 Lần Không tăng
78 10 Lần Không tăng
89 10 Lần Tăng 1
40 9 Lần Không tăng
62 9 Lần Giảm 1
74 9 Lần Không tăng
85 9 Lần Không tăng
92 9 Lần Không tăng
94 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 2
0 6 Lần 1
6 Lần 1
1 9 Lần 1
7 Lần 1
2 9 Lần 5
10 Lần 1
3 7 Lần 2
9 Lần 3
4 10 Lần 0
10 Lần 1
5 12 Lần 3
10 Lần 4
6 11 Lần 1
7 Lần 0
7 9 Lần 1
14 Lần 5
8 8 Lần 4
11 Lần 4
9 9 Lần 2