Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Nam (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   3.33% (3 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
16
   5.56% (5 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
43
   2.22% (2 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   2.22% (2 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
69
   4.44% (4 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   3.33% (3 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   3.33% (3 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 11/08/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

69 3 Ngày - 3 lần
16 2 Ngày - 4 lần
57 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

15     35 lần
05     23 lần
30     21 lần
76     20 lần
89     18 lần
81     15 lần
21     14 lần
63     14 lần
35     13 lần
12     12 lần
14     12 lần
25     12 lần
31     12 lần
40     11 lần
74     11 lần
68     10 lần
80     10 lần
54     9 lần
66     8 lần
71     8 lần
01     7 lần
18     7 lần
23     7 lần
24     7 lần
41     7 lần
56     7 lần
90     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

16 5 Lần Tăng 3
69 4 Lần Tăng 1
10 3 Lần Tăng 1
96 3 Lần Không tăng
98 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

16 6 Lần Tăng 2
73 5 Lần Giảm 1
96 5 Lần Không tăng
00 4 Lần Giảm 1
04 4 Lần Không tăng
10 4 Lần Tăng 1
22 4 Lần Không tăng
29 4 Lần Không tăng
36 4 Lần Không tăng
37 4 Lần Tăng 1
42 4 Lần Không tăng
46 4 Lần Không tăng
69 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

69 11 Lần Tăng 1
92 11 Lần Không tăng
10 10 Lần Tăng 1
13 10 Lần Không tăng
42 10 Lần Không tăng
57 10 Lần Tăng 1
73 10 Lần Không tăng
02 9 Lần Không tăng
16 9 Lần Tăng 3
34 9 Lần Không tăng
58 9 Lần Không tăng
87 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 4
0 8 Lần 0
8 Lần 2
1 3 Lần 2
4 Lần 2
2 12 Lần 5
7 Lần 3
3 7 Lần 2
10 Lần 4
4 9 Lần 3
8 Lần 2
5 6 Lần 1
11 Lần 1
6 10 Lần 2
11 Lần 6
7 15 Lần 8
8 Lần 2
8 8 Lần 1
12 Lần 0
9 12 Lần 2