Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Kiên Giang (theo lô)

02
   1.11% (1 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   2.22% (2 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
16
   4.44% (4 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
23
   3.33% (3 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
38
   3.33% (3 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
49
   2.22% (2 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
54
   2.22% (2 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
93
   3.33% (3 lượt)
94
   2.22% (2 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   3.33% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Kiên Giang đến Ngày 29/11/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

81 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

28     25 lần
48     21 lần
24     18 lần
91     18 lần
85     17 lần
61     15 lần
05     14 lần
29     14 lần
52     13 lần
75     12 lần
00     11 lần
72     11 lần
80     11 lần
06     10 lần
14     10 lần
15     10 lần
19     10 lần
96     10 lần
97     10 lần
26     9 lần
31     9 lần
37     9 lần
08     8 lần
43     8 lần
74     8 lần
88     8 lần
92     8 lần
25     7 lần
42     7 lần
53     7 lần
63     7 lần
71     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

16 4 Lần Không tăng
23 3 Lần Tăng 1
38 3 Lần Tăng 1
93 3 Lần Tăng 2
99 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

41 6 Lần Không tăng
07 4 Lần Không tăng
11 4 Lần Không tăng
16 4 Lần Không tăng
38 4 Lần Tăng 1
58 4 Lần Không tăng
60 4 Lần Không tăng
93 4 Lần Tăng 3
94 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

02 11 Lần Không tăng
69 11 Lần Không tăng
93 11 Lần Tăng 2
56 10 Lần Không tăng
03 9 Lần Không tăng
45 9 Lần Không tăng
60 9 Lần Không tăng
76 9 Lần Không tăng
94 9 Lần Không tăng
23 8 Lần Tăng 1
41 8 Lần Không tăng
44 8 Lần Không tăng
55 8 Lần Tăng 1
58 8 Lần Không tăng
73 8 Lần Không tăng
82 8 Lần Không tăng
92 8 Lần Không tăng
99 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kiên Giang TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 0
0 7 Lần 0
10 Lần 0
1 9 Lần 3
7 Lần 2
2 6 Lần 2
11 Lần 3
3 11 Lần 7
10 Lần 1
4 10 Lần 1
8 Lần 1
5 8 Lần 2
11 Lần 3
6 11 Lần 1
7 Lần 1
7 9 Lần 0
9 Lần 3
8 8 Lần 1
10 Lần 4
9 11 Lần 3