Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Phước (theo lô)

01
   4.44% (4 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
19
   6.67% (6 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   3.33% (3 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
63
   2.22% (2 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
67
   3.33% (3 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   4.44% (4 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
88
   3.33% (3 lượt)
89
   2.22% (2 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bình Phước đến Ngày 08/08/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

63 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

30     21 lần
71     20 lần
69     19 lần
66     16 lần
58     15 lần
17     13 lần
38     13 lần
43     13 lần
77     13 lần
00     12 lần
06     11 lần
14     11 lần
15     11 lần
21     11 lần
46     11 lần
32     10 lần
83     10 lần
11     9 lần
27     9 lần
52     9 lần
70     9 lần
85     9 lần
96     9 lần
08     8 lần
16     7 lần
72     7 lần
75     7 lần
87     7 lần
94     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

19 6 Lần Tăng 1
01 4 Lần Không tăng
79 4 Lần Tăng 3
23 3 Lần Không tăng
67 3 Lần Tăng 3
88 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

19 7 Lần Tăng 1
01 5 Lần Không tăng
67 5 Lần Tăng 3
79 5 Lần Tăng 3
20 4 Lần Không tăng
33 4 Lần Không tăng
90 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

22 12 Lần Không tăng
05 11 Lần Không tăng
79 11 Lần Tăng 3
01 10 Lần Không tăng
67 10 Lần Tăng 2
03 9 Lần Không tăng
19 9 Lần Tăng 1
20 9 Lần Giảm 1
29 9 Lần Giảm 1
33 9 Lần Không tăng
44 9 Lần Giảm 1
80 9 Lần Giảm 1
89 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 3
0 5 Lần 0
9 Lần 1
1 10 Lần 3
8 Lần 0
2 10 Lần 5
6 Lần 1
3 11 Lần 1
10 Lần 4
4 7 Lần 1
7 Lần 1
5 7 Lần 2
12 Lần 4
6 5 Lần 2
8 Lần 5
7 9 Lần 6
9 Lần 2
8 8 Lần 0
9 Lần 1
9 18 Lần 6