Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Long An (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
42
   3.33% (3 lượt)
47
   3.33% (3 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   3.33% (3 lượt)
63
   2.22% (2 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   3.33% (3 lượt)
72
   3.33% (3 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   4.44% (4 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
90
   2.22% (2 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
97
   3.33% (3 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Long An đến Ngày 06/08/2022

Các cặp số ra liên tiếp :

97 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

59     31 lần
02     27 lần
93     23 lần
18     22 lần
77     18 lần
98     17 lần
54     15 lần
38     14 lần
12     12 lần
06     11 lần
43     11 lần
04     10 lần
05     10 lần
44     10 lần
52     10 lần
07     9 lần
14     8 lần
15     8 lần
48     8 lần
80     8 lần
31     7 lần
34     7 lần
40     7 lần
46     7 lần
55     7 lần
75     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

85 4 Lần Tăng 2
42 3 Lần Tăng 1
47 3 Lần Không tăng
62 3 Lần Không tăng
71 3 Lần Không tăng
72 3 Lần Tăng 1
97 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

10 5 Lần Không tăng
19 5 Lần Không tăng
97 5 Lần Tăng 1
21 4 Lần Không tăng
71 4 Lần Tăng 1
81 4 Lần Không tăng
85 4 Lần Tăng 2
96 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

19 14 Lần Không tăng
09 11 Lần Giảm 1
36 11 Lần Không tăng
21 10 Lần Giảm 1
42 10 Lần Tăng 1
22 9 Lần Không tăng
33 9 Lần Không tăng
39 9 Lần Tăng 1
97 9 Lần Tăng 1
08 8 Lần Không tăng
10 8 Lần Giảm 1
14 8 Lần Không tăng
72 8 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Long An TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
4 Lần 0
0 12 Lần 2
4 Lần 1
1 12 Lần 3
11 Lần 3
2 11 Lần 1
9 Lần 6
3 10 Lần 3
6 Lần 1
4 4 Lần 1
6 Lần 2
5 9 Lần 4
13 Lần 0
6 7 Lần 1
11 Lần 2
7 11 Lần 2
13 Lần 5
8 4 Lần 1
13 Lần 2
9 10 Lần 4