Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Long An (theo lô)

01
   2.22% (2 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   3.33% (3 lượt)
28
   3.33% (3 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
39
   2.22% (2 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
44
   2.22% (2 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
63
   2.22% (2 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   4.44% (4 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
92
   3.33% (3 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Long An đến Ngày 23/05/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

25 2 Ngày - 3 lần
32 2 Ngày - 2 lần
42 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

64     42 lần
41     20 lần
37     17 lần
08     16 lần
23     15 lần
67     15 lần
00     14 lần
35     14 lần
52     13 lần
56     13 lần
68     13 lần
12     12 lần
26     12 lần
33     12 lần
75     12 lần
22     10 lần
59     10 lần
81     10 lần
02     9 lần
10     9 lần
31     9 lần
87     9 lần
97     9 lần
60     8 lần
78     8 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

83 4 Lần Không tăng
25 3 Lần Tăng 1
28 3 Lần Không tăng
92 3 Lần Tăng 2
01 2 Lần Không tăng
13 2 Lần Không tăng
18 2 Lần Không tăng
20 2 Lần Không tăng
29 2 Lần Không tăng
32 2 Lần Tăng 1
36 2 Lần Không tăng
39 2 Lần Giảm 1
42 2 Lần Tăng 1
44 2 Lần Không tăng
46 2 Lần Không tăng
55 2 Lần Không tăng
63 2 Lần Giảm 1
66 2 Lần Tăng 1
70 2 Lần Không tăng
72 2 Lần Không tăng
79 2 Lần Không tăng
80 2 Lần Không tăng
95 2 Lần Giảm 1
99 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

39 5 Lần Không tăng
55 5 Lần Không tăng
80 5 Lần Không tăng
83 5 Lần Không tăng
01 4 Lần Giảm 1
20 4 Lần Tăng 1
24 4 Lần Tăng 1
28 4 Lần Không tăng
29 4 Lần Không tăng
63 4 Lần Không tăng
69 4 Lần Giảm 1
85 4 Lần Không tăng
95 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

55 13 Lần Không tăng
01 12 Lần Không tăng
83 12 Lần Không tăng
50 11 Lần Tăng 1
63 11 Lần Không tăng
24 10 Lần Không tăng
34 9 Lần Không tăng
47 9 Lần Không tăng
70 9 Lần Không tăng
32 8 Lần Tăng 1
39 8 Lần Không tăng
46 8 Lần Không tăng
54 8 Lần Không tăng
72 8 Lần Không tăng
76 8 Lần Giảm 1
85 8 Lần Tăng 1
97 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Long An TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 2
0 9 Lần 1
7 Lần 0
1 6 Lần 1
11 Lần 3
2 11 Lần 5
9 Lần 2
3 9 Lần 0
7 Lần 2
4 10 Lần 3
7 Lần 2
5 13 Lần 4
9 Lần 5
6 9 Lần 2
12 Lần 3
7 4 Lần 2
11 Lần 2
8 7 Lần 2
10 Lần 1
9 12 Lần 2