Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Trà Vinh (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
06
   2.22% (2 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
14
   2.22% (2 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
28
   3.33% (3 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
32
   2.22% (2 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
36
   2.22% (2 lượt)
38
   2.22% (2 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
43
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   3.33% (3 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   3.33% (3 lượt)
55
   2.22% (2 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   2.22% (2 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Trà Vinh đến Ngày 26/05/2023

Các cặp số ra liên tiếp :

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

64     26 lần
71     22 lần
20     19 lần
47     15 lần
84     15 lần
96     14 lần
22     13 lần
51     12 lần
68     12 lần
23     11 lần
21     10 lần
37     10 lần
52     10 lần
85     10 lần
05     9 lần
25     9 lần
02     8 lần
03     8 lần
16     8 lần
57     8 lần
60     8 lần
93     8 lần
04     7 lần
08     7 lần
24     7 lần
79     7 lần
80     7 lần
89     7 lần
97     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

28 3 Lần Tăng 1
49 3 Lần Giảm 1
54 3 Lần Tăng 1
06 2 Lần Tăng 1
07 2 Lần Không tăng
09 2 Lần Không tăng
12 2 Lần Không tăng
13 2 Lần Không tăng
14 2 Lần Tăng 1
27 2 Lần Không tăng
32 2 Lần Tăng 1
33 2 Lần Không tăng
36 2 Lần Tăng 2
38 2 Lần Không tăng
40 2 Lần Không tăng
41 2 Lần Giảm 1
43 2 Lần Không tăng
45 2 Lần Tăng 1
55 2 Lần Không tăng
59 2 Lần Không tăng
61 2 Lần Giảm 1
62 2 Lần Không tăng
65 2 Lần Không tăng
70 2 Lần Giảm 1
74 2 Lần Không tăng
77 2 Lần Không tăng
86 2 Lần Không tăng
92 2 Lần Không tăng
99 2 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

61 6 Lần Không tăng
45 5 Lần Tăng 1
49 5 Lần Không tăng
70 5 Lần Không tăng
15 4 Lần Không tăng
28 4 Lần Không tăng
29 4 Lần Không tăng
41 4 Lần Không tăng
54 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

45 11 Lần Tăng 1
28 10 Lần Tăng 1
35 10 Lần Không tăng
41 10 Lần Không tăng
03 9 Lần Không tăng
29 9 Lần Không tăng
54 9 Lần Tăng 1
62 9 Lần Không tăng
78 9 Lần Không tăng
87 9 Lần Không tăng
97 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Trà Vinh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 0
0 10 Lần 2
9 Lần 1
1 9 Lần 4
8 Lần 2
2 11 Lần 5
12 Lần 6
3 8 Lần 0
12 Lần 0
4 5 Lần 2
9 Lần 1
5 9 Lần 3
6 Lần 2
6 7 Lần 1
14 Lần 6
7 8 Lần 1
5 Lần 1
8 11 Lần 1
9 Lần 3
9 12 Lần 3