Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Thuận (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   2.22% (2 lượt)
04
   3.33% (3 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
09
   4.44% (4 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
21
   3.33% (3 lượt)
23
   3.33% (3 lượt)
24
   2.22% (2 lượt)
26
   2.22% (2 lượt)
27
   2.22% (2 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   4.44% (4 lượt)
31
   3.33% (3 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
64
   4.44% (4 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
68
   3.33% (3 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   4.44% (4 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
86
   2.22% (2 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến Ngày 16/05/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

30 4 Ngày - 4 lần
64 3 Ngày - 4 lần
04 2 Ngày - 2 lần
09 2 Ngày - 2 lần
50 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

94     32 lần
55     23 lần
89     22 lần
98     21 lần
41     19 lần
49     19 lần
45     18 lần
44     16 lần
05     15 lần
52     15 lần
47     14 lần
70     14 lần
81     14 lần
96     13 lần
63     12 lần
35     11 lần
15     10 lần
18     10 lần
90     10 lần
36     9 lần
59     9 lần
02     8 lần
11     8 lần
34     8 lần
37     8 lần
48     8 lần
53     8 lần
60     8 lần
66     8 lần
67     8 lần
71     8 lần
17     7 lần
87     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

09 4 Lần Tăng 1
30 4 Lần Tăng 1
64 4 Lần Tăng 2
83 4 Lần Tăng 2
04 3 Lần Tăng 1
21 3 Lần Không tăng
23 3 Lần Tăng 1
31 3 Lần Không tăng
68 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

09 5 Lần Tăng 1
23 5 Lần Không tăng
00 4 Lần Không tăng
03 4 Lần Không tăng
04 4 Lần Tăng 1
06 4 Lần Giảm 1
14 4 Lần Không tăng
20 4 Lần Không tăng
21 4 Lần Không tăng
30 4 Lần Không tăng
31 4 Lần Không tăng
64 4 Lần Tăng 2
83 4 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

24 13 Lần Giảm 1
42 12 Lần Không tăng
14 11 Lần Không tăng
03 10 Lần Không tăng
31 10 Lần Không tăng
51 10 Lần Không tăng
64 10 Lần Tăng 2
90 10 Lần Không tăng
16 9 Lần Tăng 1
17 9 Lần Không tăng
23 9 Lần Tăng 1
61 9 Lần Giảm 1
73 9 Lần Không tăng
78 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 2
0 13 Lần 5
5 Lần 2
1 8 Lần 1
15 Lần 4
2 5 Lần 2
11 Lần 1
3 11 Lần 3
4 Lần 0
4 14 Lần 6
7 Lần 0
5 5 Lần 3
11 Lần 3
6 9 Lần 3
10 Lần 3
7 8 Lần 1
11 Lần 3
8 6 Lần 1
5 Lần 0
9 11 Lần 1