Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Tây Ninh (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
01
   2.22% (2 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
13
   3.33% (3 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   4.44% (4 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
24
   3.33% (3 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
48
   3.33% (3 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
54
   2.22% (2 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
58
   3.33% (3 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
96
   3.33% (3 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Tây Ninh đến Ngày 16/05/2024

Các cặp số ra liên tiếp :

13 3 Ngày - 3 lần
16 2 Ngày - 3 lần
73 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

71     24 lần
64     18 lần
44     17 lần
27     15 lần
65     15 lần
70     15 lần
60     14 lần
72     13 lần
74     13 lần
49     12 lần
50     12 lần
39     11 lần
76     11 lần
97     11 lần
11     10 lần
14     10 lần
18     10 lần
25     10 lần
35     10 lần
38     10 lần
57     10 lần
67     10 lần
43     9 lần
86     9 lần
47     8 lần
06     7 lần
68     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

16 4 Lần Không tăng
13 3 Lần Tăng 1
24 3 Lần Không tăng
48 3 Lần Không tăng
58 3 Lần Tăng 1
96 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

16 6 Lần Tăng 1
17 6 Lần Không tăng
13 5 Lần Tăng 1
61 5 Lần Không tăng
78 5 Lần Không tăng
96 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

30 11 Lần Tăng 1
96 11 Lần Không tăng
31 10 Lần Tăng 1
91 10 Lần Tăng 1
08 9 Lần Không tăng
13 9 Lần Tăng 1
15 9 Lần Không tăng
92 9 Lần Không tăng
94 9 Lần Không tăng
09 8 Lần Không tăng
11 8 Lần Không tăng
17 8 Lần Giảm 1
20 8 Lần Không tăng
24 8 Lần Không tăng
32 8 Lần Giảm 1
38 8 Lần Không tăng
61 8 Lần Không tăng
81 8 Lần Không tăng
84 8 Lần Không tăng
88 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tây Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 1
0 9 Lần 1
16 Lần 6
1 12 Lần 4
9 Lần 1
2 7 Lần 1
6 Lần 2
3 11 Lần 3
8 Lần 0
4 8 Lần 1
7 Lần 0
5 8 Lần 2
6 Lần 1
6 12 Lần 5
9 Lần 5
7 7 Lần 6
7 Lần 1
8 10 Lần 1
11 Lần 3
9 6 Lần 2