Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đồng Nai (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   2.22% (2 lượt)
13
   3.33% (3 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
16
   3.33% (3 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
26
   2.22% (2 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   2.22% (2 lượt)
41
   2.22% (2 lượt)
43
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   3.33% (3 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
59
   4.44% (4 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Đồng Nai đến Ngày 09/10/2019

Các cặp số ra liên tiếp :

15 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

58     20 lần
69     17 lần
01     15 lần
32     15 lần
97     15 lần
21     14 lần
19     13 lần
75     13 lần
42     12 lần
61     11 lần
36     10 lần
99     10 lần
05     9 lần
11     9 lần
23     9 lần
56     9 lần
71     9 lần
84     9 lần
03     8 lần
25     8 lần
27     8 lần
31     8 lần
35     8 lần
55     8 lần
78     8 lần
20     7 lần
46     7 lần
52     7 lần
86     7 lần
94     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

59 4 Lần Tăng 1
13 3 Lần Không tăng
16 3 Lần Tăng 1
51 3 Lần Tăng 1
10 2 Lần Không tăng
15 2 Lần Tăng 1
22 2 Lần Tăng 1
26 2 Lần Không tăng
28 2 Lần Không tăng
30 2 Lần Tăng 1
34 2 Lần Giảm 1
39 2 Lần Tăng 1
41 2 Lần Giảm 1
43 2 Lần Không tăng
47 2 Lần Tăng 1
65 2 Lần Tăng 1
67 2 Lần Không tăng
70 2 Lần Tăng 1
72 2 Lần Không tăng
73 2 Lần Tăng 2
77 2 Lần Không tăng
79 2 Lần Không tăng
80 2 Lần Không tăng
81 2 Lần Giảm 1
88 2 Lần Không tăng
98 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

10 5 Lần Không tăng
13 5 Lần Không tăng
43 5 Lần Giảm 2
51 5 Lần Tăng 1
59 5 Lần Tăng 1
74 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

15 12 Lần Tăng 1
39 11 Lần Không tăng
43 11 Lần Không tăng
26 10 Lần Không tăng
41 10 Lần Giảm 1
70 10 Lần Tăng 1
73 10 Lần Tăng 2
81 10 Lần Tăng 1
87 10 Lần Giảm 1
07 9 Lần Không tăng
51 9 Lần Tăng 1
61 9 Lần Không tăng
80 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 1
0 9 Lần 0
9 Lần 0
1 11 Lần 6
7 Lần 2
2 5 Lần 2
10 Lần 4
3 12 Lần 3
11 Lần 3
4 9 Lần 1
11 Lần 3
5 7 Lần 2
7 Lần 0
6 7 Lần 0
9 Lần 1
7 6 Lần 1
11 Lần 1
8 13 Lần 6
9 Lần 3
9 11 Lần 3