Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số TP. HCM (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
02
   2.22% (2 lượt)
03
   3.33% (3 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
10
   3.33% (3 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   3.33% (3 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   3.33% (3 lượt)
44
   3.33% (3 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
49
   2.22% (2 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
51
   3.33% (3 lượt)
56
   2.22% (2 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
68
   2.22% (2 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   3.33% (3 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   2.22% (2 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   3.33% (3 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số TP. HCM đến Ngày 08/08/2022

Các cặp số ra liên tiếp :

07 2 Ngày - 2 lần
50 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

34     36 lần
81     35 lần
74     33 lần
19     20 lần
38     18 lần
98     17 lần
93     16 lần
55     14 lần
17     13 lần
20     13 lần
75     13 lần
84     13 lần
46     12 lần
61     12 lần
13     11 lần
05     10 lần
82     10 lần
39     9 lần
60     9 lần
62     9 lần
76     9 lần
32     8 lần
54     8 lần
65     8 lần
69     8 lần
25     7 lần
29     7 lần
48     7 lần
85     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

03 3 Lần Giảm 1
10 3 Lần Không tăng
16 3 Lần Không tăng
43 3 Lần Giảm 1
44 3 Lần Tăng 1
51 3 Lần Giảm 1
87 3 Lần Không tăng
92 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

03 6 Lần Không tăng
02 5 Lần Tăng 1
16 5 Lần Không tăng
51 5 Lần Không tăng
67 5 Lần Tăng 1
73 5 Lần Giảm 1
92 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

10 10 Lần Không tăng
78 10 Lần Không tăng
02 9 Lần Tăng 1
03 9 Lần Không tăng
06 9 Lần Không tăng
45 9 Lần Tăng 1
72 9 Lần Tăng 1
73 9 Lần Không tăng
80 9 Lần Không tăng
11 8 Lần Không tăng
13 8 Lần Không tăng
35 8 Lần Giảm 1
43 8 Lần Giảm 1
51 8 Lần Không tăng
58 8 Lần Giảm 1
59 8 Lần Tăng 1
64 8 Lần Tăng 1
67 8 Lần Tăng 1
87 8 Lần Không tăng
89 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
17 Lần 6
0 9 Lần 1
8 Lần 2
1 11 Lần 6
6 Lần 2
2 7 Lần 1
6 Lần 1
3 14 Lần 6
12 Lần 1
4 7 Lần 4
9 Lần 1
5 5 Lần 2
7 Lần 2
6 11 Lần 0
8 Lần 3
7 9 Lần 0
8 Lần 2
8 8 Lần 1
9 Lần 4
9 9 Lần 3