Xổ Số Phương Trang.com - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)

00
0.56% (1 lượt)
01
1.11% (2 lượt)
02
1.11% (2 lượt)
03
0.56% (1 lượt)
04
1.67% (3 lượt)
05
0.56% (1 lượt)
06
1.67% (3 lượt)
07
1.67% (3 lượt)
08
2.22% (4 lượt)
09
0.56% (1 lượt)
10
0.56% (1 lượt)
12
0.56% (1 lượt)
13
0.56% (1 lượt)
14
1.11% (2 lượt)
15
1.67% (3 lượt)
16
1.67% (3 lượt)
18
1.67% (3 lượt)
19
2.22% (4 lượt)
20
0.56% (1 lượt)
21
0.56% (1 lượt)
23
1.11% (2 lượt)
24
1.11% (2 lượt)
25
1.11% (2 lượt)
26
1.11% (2 lượt)
27
1.11% (2 lượt)
28
1.67% (3 lượt)
29
1.11% (2 lượt)
31
0.56% (1 lượt)
33
1.11% (2 lượt)
35
1.67% (3 lượt)
37
2.78% (5 lượt)
38
2.22% (4 lượt)
39
1.11% (2 lượt)
40
2.78% (5 lượt)
43
0.56% (1 lượt)
45
1.67% (3 lượt)
46
1.11% (2 lượt)
47
0.56% (1 lượt)
48
1.11% (2 lượt)
50
1.67% (3 lượt)
51
0.56% (1 lượt)
52
2.22% (4 lượt)
53
2.22% (4 lượt)
54
2.78% (5 lượt)
55
1.67% (3 lượt)
57
2.22% (4 lượt)
58
0.56% (1 lượt)
61
0.56% (1 lượt)
62
2.22% (4 lượt)
63
2.78% (5 lượt)
64
1.11% (2 lượt)
65
1.11% (2 lượt)
66
1.67% (3 lượt)
67
1.11% (2 lượt)
68
1.11% (2 lượt)
70
0.56% (1 lượt)
71
1.11% (2 lượt)
73
0.56% (1 lượt)
74
2.22% (4 lượt)
75
0.56% (1 lượt)
76
1.11% (2 lượt)
78
0.56% (1 lượt)
79
1.11% (2 lượt)
81
1.11% (2 lượt)
82
1.11% (2 lượt)
83
2.22% (4 lượt)
84
0.56% (1 lượt)
87
1.67% (3 lượt)
88
1.67% (3 lượt)
89
1.11% (2 lượt)
90
1.11% (2 lượt)
91
0.56% (1 lượt)
92
2.22% (4 lượt)
93
2.78% (5 lượt)
94
0.56% (1 lượt)
95
0.56% (1 lượt)
98
1.11% (2 lượt)

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 30/11/2020

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

96  ( 20 ngày )
59  ( 18 ngày )
80  ( 16 ngày )
34  ( 15 ngày )
86  ( 10 ngày )
41  ( 8 ngày )
44  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
60  ( 8 ngày )
77  ( 8 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

96  ( 20 ngày )
59  ( 18 ngày )
80  ( 16 ngày )
34  ( 15 ngày )
86  ( 10 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:

63 ( 5 Ngày ) ( 5 lần )
53 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
54 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
06 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
18 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
66 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
87 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
92 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

54 ( 5 Lần ) Tăng 1
19 ( 4 Lần ) Tăng 4
62 ( 4 Lần ) Không tăng
93 ( 4 Lần ) Không tăng
08 ( 3 Lần ) Tăng 1
18 ( 3 Lần ) Tăng 1
45 ( 3 Lần ) Không tăng
53 ( 3 Lần ) Không tăng
63 ( 3 Lần ) Không tăng
92 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

40 ( 7 Lần ) Tăng 1
54 ( 6 Lần ) Tăng 1
57 ( 6 Lần ) Tăng 1
63 ( 6 Lần ) Tăng 1
07 ( 5 Lần ) Tăng 1
08 ( 5 Lần ) Tăng 1
28 ( 5 Lần ) Tăng 1
37 ( 5 Lần ) Không tăng
38 ( 5 Lần ) Giảm 1
53 ( 5 Lần ) Không tăng
88 ( 5 Lần ) Không tăng
92 ( 5 Lần ) Tăng 2
93 ( 5 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 Lần 3
0 6 Lần 2
12 Lần 6
1 6 Lần 0
10 Lần 1
2 11 Lần 2
7 Lần 5
3 16 Lần 1
8 Lần 0
4 12 Lần 3
15 Lần 1
5 9 Lần 3
15 Lần 0
6 10 Lần 4
8 Lần 2
7 11 Lần 0
10 Lần 3
8 18 Lần 1
11 Lần 1
9 9 Lần 2