XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 30/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
09 13 21
28 50 54
Số đặc biệt: 51
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 46,97 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,09 tỷ
5 số 7 40 Triệu
4 số 562 500.000đ
3 số 12,592 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
46.969.203.000 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 30/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
09 13 21
28 50 54
Số đặc biệt: 51
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 46,97 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,09 tỷ
5 số 7 40 Triệu
4 số 562 500.000đ
3 số 12,592 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
46.969.203.000 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 30/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
09 13 21
28 50 54
Số đặc biệt: 51
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 46,97 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,09 tỷ
5 số 7 40 Triệu
4 số 562 500.000đ
3 số 12,592 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
46.969.203.000 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 30/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
09 13 21
28 50 54
Số đặc biệt: 51
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 46,97 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,09 tỷ
5 số 7 40 Triệu
4 số 562 500.000đ
3 số 12,592 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
46.969.203.000 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 30/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
09 13 21
28 50 54
Số đặc biệt: 51
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 46,97 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,09 tỷ
5 số 7 40 Triệu
4 số 562 500.000đ
3 số 12,592 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
46.969.203.000 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 30/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
09 13 21
28 50 54
Số đặc biệt: 51
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 46,97 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,09 tỷ
5 số 7 40 Triệu
4 số 562 500.000đ
3 số 12,592 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
46.969.203.000 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ