XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 25/05/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
15 16 19
31 33 46
Số đặc biệt: 07
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 37,84 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,38 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 483 500.000đ
3 số 9,329 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
37.840.372.050 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 25/05/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
15 16 19
31 33 46
Số đặc biệt: 07
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 37,84 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,38 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 483 500.000đ
3 số 9,329 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
37.840.372.050 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 25/05/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
15 16 19
31 33 46
Số đặc biệt: 07
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 37,84 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,38 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 483 500.000đ
3 số 9,329 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
37.840.372.050 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 25/05/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
15 16 19
31 33 46
Số đặc biệt: 07
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 37,84 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,38 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 483 500.000đ
3 số 9,329 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
37.840.372.050 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 25/05/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
15 16 19
31 33 46
Số đặc biệt: 07
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 37,84 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,38 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 483 500.000đ
3 số 9,329 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
37.840.372.050 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 25/05/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
15 16 19
31 33 46
Số đặc biệt: 07
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 37,84 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,38 tỷ
5 số 4 40 Triệu
4 số 483 500.000đ
3 số 9,329 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
37.840.372.050 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ