XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 21/11/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
08 14 19
20 49 51
Số đặc biệt: 28
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 44,60 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,74 tỷ
5 số 11 40 Triệu
4 số 563 500.000đ
3 số 11,389 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
44.600.432.700 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 21/11/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
08 14 19
20 49 51
Số đặc biệt: 28
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 44,60 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,74 tỷ
5 số 11 40 Triệu
4 số 563 500.000đ
3 số 11,389 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
44.600.432.700 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 21/11/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
08 14 19
20 49 51
Số đặc biệt: 28
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 44,60 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,74 tỷ
5 số 11 40 Triệu
4 số 563 500.000đ
3 số 11,389 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
44.600.432.700 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 21/11/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
08 14 19
20 49 51
Số đặc biệt: 28
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 44,60 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,74 tỷ
5 số 11 40 Triệu
4 số 563 500.000đ
3 số 11,389 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
44.600.432.700 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 21/11/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
08 14 19
20 49 51
Số đặc biệt: 28
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 44,60 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,74 tỷ
5 số 11 40 Triệu
4 số 563 500.000đ
3 số 11,389 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
44.600.432.700 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 21/11/2020
Kết quả xổ số Power 6/55
08 14 19
20 49 51
Số đặc biệt: 28
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 44,60 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 3,74 tỷ
5 số 11 40 Triệu
4 số 563 500.000đ
3 số 11,389 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
44.600.432.700 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ