XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 18/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
01 07 10
14 28 29
Số đặc biệt: 02
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 37,19 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,14 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 667 500.000đ
3 số 12,430 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
37.188.068.250 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 18/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
01 07 10
14 28 29
Số đặc biệt: 02
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 37,19 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,14 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 667 500.000đ
3 số 12,430 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
37.188.068.250 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 18/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
01 07 10
14 28 29
Số đặc biệt: 02
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 37,19 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,14 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 667 500.000đ
3 số 12,430 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
37.188.068.250 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 18/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
01 07 10
14 28 29
Số đặc biệt: 02
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 37,19 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,14 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 667 500.000đ
3 số 12,430 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
37.188.068.250 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 18/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
01 07 10
14 28 29
Số đặc biệt: 02
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 37,19 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,14 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 667 500.000đ
3 số 12,430 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
37.188.068.250 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 18/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
01 07 10
14 28 29
Số đặc biệt: 02
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 37,19 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,14 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 667 500.000đ
3 số 12,430 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
37.188.068.250 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ