XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 16/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
03 05 10
18 44 49
Số đặc biệt: 28
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 35,95 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 4,23 tỷ
5 số 3 40 Triệu
4 số 461 500.000đ
3 số 10,564 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
35.952.406.950 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 16/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
03 05 10
18 44 49
Số đặc biệt: 28
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 35,95 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 4,23 tỷ
5 số 3 40 Triệu
4 số 461 500.000đ
3 số 10,564 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
35.952.406.950 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 16/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
03 05 10
18 44 49
Số đặc biệt: 28
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 35,95 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 4,23 tỷ
5 số 3 40 Triệu
4 số 461 500.000đ
3 số 10,564 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
35.952.406.950 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 16/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
03 05 10
18 44 49
Số đặc biệt: 28
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 35,95 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 4,23 tỷ
5 số 3 40 Triệu
4 số 461 500.000đ
3 số 10,564 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
35.952.406.950 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 16/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
03 05 10
18 44 49
Số đặc biệt: 28
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 35,95 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 4,23 tỷ
5 số 3 40 Triệu
4 số 461 500.000đ
3 số 10,564 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
35.952.406.950 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Năm - 16/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
03 05 10
18 44 49
Số đặc biệt: 28
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 35,95 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 4,23 tỷ
5 số 3 40 Triệu
4 số 461 500.000đ
3 số 10,564 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
35.952.406.950 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ