XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 15/06/2024
Kết quả xổ số Power 6/55
05 10 14
20 26 51
Số đặc biệt: 36
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 67,99 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,97 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 927 500.000đ
3 số 20,160 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
67.987.995.600 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 15/06/2024
Kết quả xổ số Power 6/55
05 10 14
20 26 51
Số đặc biệt: 36
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 67,99 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,97 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 927 500.000đ
3 số 20,160 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
67.987.995.600 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 15/06/2024
Kết quả xổ số Power 6/55
05 10 14
20 26 51
Số đặc biệt: 36
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 67,99 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,97 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 927 500.000đ
3 số 20,160 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
67.987.995.600 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 15/06/2024
Kết quả xổ số Power 6/55
05 10 14
20 26 51
Số đặc biệt: 36
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 67,99 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,97 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 927 500.000đ
3 số 20,160 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
67.987.995.600 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 15/06/2024
Kết quả xổ số Power 6/55
05 10 14
20 26 51
Số đặc biệt: 36
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 67,99 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,97 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 927 500.000đ
3 số 20,160 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
67.987.995.600 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Bảy - 15/06/2024
Kết quả xổ số Power 6/55
05 10 14
20 26 51
Số đặc biệt: 36
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 67,99 tỷ
5 số + ĐB 1 ≈ 3,97 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 927 500.000đ
3 số 20,160 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
67.987.995.600 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ