XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 14/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
04 09 12
15 22 38
Số đặc biệt: 40
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 34,20 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,03 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 754 500.000đ
3 số 13,994 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
34.196.392.650 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 14/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
04 09 12
15 22 38
Số đặc biệt: 40
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 34,20 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,03 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 754 500.000đ
3 số 13,994 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
34.196.392.650 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 14/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
04 09 12
15 22 38
Số đặc biệt: 40
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 34,20 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,03 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 754 500.000đ
3 số 13,994 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
34.196.392.650 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 14/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
04 09 12
15 22 38
Số đặc biệt: 40
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 34,20 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,03 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 754 500.000đ
3 số 13,994 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
34.196.392.650 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 14/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
04 09 12
15 22 38
Số đặc biệt: 40
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 34,20 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,03 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 754 500.000đ
3 số 13,994 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
34.196.392.650 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số Power 6/55
Thứ Ba - 14/11/2023
Kết quả xổ số Power 6/55
04 09 12
15 22 38
Số đặc biệt: 40
Số lượng giải trúng
Trùng SL Giá trị
6 số 0 ≈ 34,20 tỷ
5 số + ĐB 0 ≈ 4,03 tỷ
5 số 13 40 Triệu
4 số 754 500.000đ
3 số 13,994 50.000đ
Jackpot cộng dồn kỳ sau:
34.196.392.650 đ
Trực Tiếp & In Vé Dò tại vesophuongtrang.com
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dòVề Trang Chủ